0 %

Актуальна тема «Раціональна антибіотикотерапія: інфекція легенів та нижніх дихальних шляхів. SANDOZ»
Місце цефалоспоринів ІІІ покоління в лікуванні респіраторних захворювань в амбулаторній практиці Місце цефалоспоринів ІІІ покоління в лікуванні респіраторних захворювань в амбулаторній практиці

Інфекції нижніх дихальних шляхів, в т. ч. пневмонія, є третьою за частотою причиною смерті у світі. Кількість фатальних наслідків таких хвороб у 2008 р. становила 3,8 млн (World Health Organization, 2010). Поширеність пневмонії найвища серед дітей віком ≤5 та дорослих ≥50 років (у цій категорії хворих вона зростає паралельно з віком) (Berezin E. N. et al., 2012). Смертність серед госпіталізованих пацієнтів з негоспітальною пневмонією (НГП) становить 10-12%, а серед осіб похилого віку – до 25% (Cilloniz C. et al., 2016)....

Практические аспекты применения моксифлоксацина в лечении инфекций нижних дыхательных путей Практические аспекты применения моксифлоксацина в лечении инфекций нижних дыхательных путей

Инфекции нижних дыхательных путей (ИНДП) остаются серьезной медико-социальной проблемой. Несмотря на достигнутые успехи медицинской науки, смертность от хронического обструктивного заболевания легких (ХОЗЛ) и пневмонии остается высокой....

Острый тонзиллит: постоянство и переменчивость Острый тонзиллит: постоянство и переменчивость

Лечебное искусство – это уникальная наука, полная противоречий. Медикам не привыкать к реформам и переменам: изменяются условия оказания медицинской помощи, модифицируются диагностические подходы, непрерывно обновляются практические руководства и рекомендации. С другой стороны, медицина полна постоянства: каждая встреча с врачом проходит по незыблемому сценарию (сбор жалоб и анамнеза, объективный осмотр), продолжением которого, как правило, является назначение рутинных методов исследования и рекомендация принимать необходимые лекарства....

Раціональна антибіотикотерапія у дітей із запальними захворюваннями органів дихання: у чому істина Раціональна антибіотикотерапія у дітей із запальними захворюваннями органів дихання: у чому істина

Здоров’я дитячого населення є специфічним індикатором, який чутливо реагує на всі соціальні, екологічні, економічні проблеми в державі. Зростання захворюваності в дитячій популяції є наслідком негативного впливу різних факторів, які не обмежуються якістю медичного обслуговування в країні. Особливої уваги заслуговують захворювання органів дихання у дітей, поширеність яких щорічно зростає. Незважаючи на те що лікарі у своїй практиці регулярно стикаються з патологією дихальної системи у дітей різних вікових категорій, питання раціональної антибіотикотерапії не втрачає актуальності....

Острый бактериальный риносинусит: дифференциальная диагностика и стандарты терапии Острый бактериальный риносинусит: дифференциальная диагностика и стандарты терапии

Острый риносинусит (ОРС) – одно из наиболее распространенных заболеваний верхних дыхательных путей. В действующем клиническом руководстве «Острый риносинусит» (утверждено приказом МЗ Украины от 11.02.2016 № 85) указано, что ОРС не является осложнением острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), это ее проявление. Вместе с тем ОРС может стать причиной достаточно серьезных осложнений, поэтому своевременная диагностика и этиотропная терапия острого бактериального риносинусита (ОБРС) имеют большое значение....

Гострі респіраторні інфекції у дітей: коли призначати антибіотик і як його обирати? Гострі респіраторні інфекції у дітей: коли призначати антибіотик і як його обирати?

Питання раціональної антибіотикотерапії протягом останніх років набуло без перебільшення глобального значення. Жодна науково-практична конференція міжнародного та всеукраїнського рівня, в тому числі і педіатричного спрямування, не обходиться без обговорення проблем, пов’язаних із застосуванням антибіотиків та з антибіотикорезистентністю....