Психоневрологія. Дайджест

27.03.2015

Метаанализ прямых сравнительных исследований антипсихотиков второго поколения в лечении пациентов с шизофренией

В настоящее время не прекращаются споры относительно того, являются ли атипичные антипсихотики второго поколения более эффективными средствами по сравнению с антипсихотиками первого поколения в лечении пациентов с шизофренией. В данном метаанализе изучались результаты двойных слепых исследований, в которых сравнивались атипичные антипсихотики.

Методология

Проведен анализ публикаций в поисковой системе MEDLINE (сентябрь 2007), а также данных Кокрановского регистра исследований по шизофрении (май 2007). Для анализа были отобраны только данные рандомизированных двойных слепых исследований, в которых сравнивали два и более препарата из 9 известных в настоящее время атипичных антипсихотиков второго поколения, которые применяются для лечения пациентов с шизофренией. Оценку эффективности терапии проводили на основании изменений общего показателя Шкалы оценки позитивной и негативной симптоматики шизофрении. Вторичной точкой оценки терапии была частота прекращения приема препарата вследствие его неэффективности, а также его влияние на позитивные и негативные симтомы отдельно.

Результаты

В анализ включили 78 исследований, в которых принимали участие 13 558 пациентов. Результаты исследований показали, что оланзапин оказался более эффективным, чем арипипразол, кветиапин, рисперидон и зипразидон; рисперидон – чем кветиапин и зипразидон. Клозапин был более эффективным, чем зотепин, а в дозах, превышающих 400 мг/сут, – чем рисперидон. Эти различия в эффективности были связаны в большей степени с уменьшением позитивной симптоматики, чем негативной.

Выводы

Результаты анализа показали, что некоторые представители класса атипичных антипсихотиков второго поколения могут быть более эффективными, чем другие. Однако здесь следует учитывать ограничения методологии метаанализа. При выборе атипичного антипсихотика для лечения конкретного пациента с шизофренией нужно взвесить, с одной стороны, небольшие преимущества одного над другим, а с другой – существенные различия в частоте побочных эффектов и стоимости.

Leucht S., Komossa K., Rummel-Kluge K. et al.
Am J Psychiatry 2009; 166: 152-163

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

31.03.2023 Неврологія Коксо-вертебральний синдром – діагностична пастка в пацієнтів із болем у нижній ділянці спини

16 лютого відбулася ІІІ науково-практична онлайн-конференція з міжнародною участю «Актуальні питання внутрішньої медицини: діагностика та лікування», під час проведення якої свою доповідь «Коксо-вертебральний синдром – діагностична пастка в пацієнтів із болем у нижній ділянці спини» представив професор Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (м. Київ), доктор медичних наук, професор Сергій Геннадійович Сова....

31.03.2023 Ревматологія Управління болем і запаленням у разі захворювань опорно‑рухового апарату: час змін?

Гостре запалення – це універсальна біологічно виправдана адаптивна реакція організму, спрямована на знищення (елімінацію) шкідливого чинника (антигена) та ліквідацію спричинених ним змін у тканинах. Порушення перебігу цього процесу може призвести до неоптимальних результатів. Для втамуваня болю та запалення часто застосовуються нестероїдні протизапальні засоби (НПЗЗ). Зазначені препарати швидко усувають симптоми запалення та мають потенційну цінність у розриві больового циклу, проте їх використання може зумовлювати шкідливе маскування болю, перешкоджати загоєнню тканин, спричиняти хронізацію запального процесу. Потенційно серйозні побічні ефекти НПЗЗ добре встановлені. ...

31.03.2023 Терапія та сімейна медицина Сучасні можливості лікування діабетичної ретинопатії: у фокусі – фенофібрат

Рік незламного протистояння російській агресії став черговим викликом медичному суспільству, що надає необхідну допомогу воїнам і цивільному населенню, продовжуючи розвиватися й отримувати нові знання, незважаючи на широкомасштабні воєнні дії. У лютому, майже напередодні скорботної річниці з початку немотивованої російської агресії, відбулася науково-практична конференція «Лютневі зустрічі з офтальмології – 2023» під патронатом ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України». Тематика конференції охоплювала особливості менеджменту пацієнтів із вибуховими, травматичними ураженнями органів зору та їх наслідками, а також інші причини втрати зору, в тому числі діабетичну ретинопатію (ДР). ...

31.03.2023 Терапія та сімейна медицина Запаморочення та артеріальна гіпертензія: дві сторони однієї проблеми

«Якщо проаналізувати структуру скарг пацієнтів на первинному прийомі, виявиться, що вони звертаються до лікаря не з лабораторними порушеннями, як-от підвищені показники артеріального тиску, збільшений рівень холестерину чи глюкози, а через клінічні прояви захворювань: біль у спині, що заважає жити, печію, розлади сну тощо. З огляду на спостереження із власної практики основна причина відвідування спеціаліста в приблизно половини пацієнтів з артеріальною гіпертензією (АГ) – ​запаморочення», – ​зазначив доцент кафедри сучасних технологій медичної діагностики та лікування Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (м. Київ), кандидат медичних наук Євген Володимирович Андрєєв....