Итоги встречи экспертов по проблемным вопросам лечения урогенитальных расстройств у женщин в период постменопаузы

27.03.2015

Отмечая актуальность проблемы УГР у женщин Украины старше 50 лет в Украине, следует учитывать:
урогенитальные расстройства в постменопаузальном периоде рассматриваются как симптомокомплекс вторичных осложнений, связанный с развитием атрофических и дистрофических процессов в эстрогензависимых тканях и, в том числе, структурах нижней трети мочеполового тракта – мочевом пузыре, уретре, влагалище, связочном аппарате малого таза и мышцах тазового дна вследствие дефицита эстрогенов.
Развитие атрофических процессов в перечисленных структурах урогенитального тракта в постменопаузальном периоде лежит в основе формирования синдромов УГР: атрофического вагинита, атрофического цистоуретрита, истинного недержания мочи, опущения стенок влагалища (пролапса гениталий).
Основные проявления УГР, обусловленные дефицитом эстрогенов, ухудшают самочувствие и снижают качество жизни женщин. На фоне атрофических процессов развивается нарушение целостности слизистых оболочек с активизацией бактериальной микрофлоры, что усугубляет тяжесть УГР и ухудшает прогноз лечения.
Лечение УГР у женщин в постменопаузальном периоде при наличии эстрогенового дефицита должно проводиться комплексно с соблюдением принципов междисциплинарного подхода: с привлечением гинеколога, уролога, терапевта и сексолога.
Патогенетически обоснованным лечением и профилактикой УГР является корригирующая гормонотерапия – местная, системная* и комбинированная. Базисная схема лечения при всех степенях тяжести УГР должна включать постоянное применение местных гормональных препаратов (на протяжении минимум 3-6 мес).
Среди всех эстрогенсодержащих препаратов местного действия предпочтение следует отдавать лекарственным средствам, отличающимся коротким периодом связывания с эстрогеновыми рецепторами (до 4 ч), быстрым достижением терапевтического эффекта, доказанной эффективностью как в отношении уротелия, так и влагалищного эпителия, а также безопасностью – отсутствием системного влияния на организм.
Дополнительными преимуществами являются возможность комбинирования в процессе лечения различных фармацевтических форм выпуска, удобство в применении (например, наличие приспособления для точного дозирования).
Материалы, представленные на встрече, следует положить в основу подготовки методических указаний для студентов, интернов и врачей указанных специальностей. Итоги встречи положить в основу резолюций конференций и съездов специалистов в области гинекологии, урологии, терапии, включить препараты на основе эстриола в протоколы лечения УГР, а также в Национальное Формулярное Руководство.
* Для применения системной гормональной терапии необходимо предварительное исследование гормонального статуса.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

01.12.2022 Ендокринологія Похідні сульфонілсечовини в лікуванні діабету 2 типу: практичний американський підхід

Лікування пацієнтів із цукровим діабетом (ЦД) 2 типу передбачає навчання, оцінку мікро- та макросудинних ускладнень, намагання досягти близьких до норми показників глікемії, мінімізацію серцево-судинних й інших довгострокових факторів ризику, а також уникнення препаратів, які можуть посилити порушення метаболізму інсуліну чи ліпідів. Водночас слід ураховувати індивідуальні особливості пацієнтів, як-от вік, очікувана тривалість життя та супутні захворювання. Зазвичай як стартову терапію ЦД 2 типу призначають метформін, утім, у низці випадків перевагу варто надавати препаратам сульфонілсечовини. Цей огляд американських авторів розкриває основні підходи до лікування ЦД 2 типу та роль сучасних препаратів сульфонілсечовини в досягненні глікемічних цілей....

30.11.2022 Дерматологія Атопічний дерматит крізь призму порушення лімфодренажу: можливості підвищення ефективності та безпеки лікування

Атопічний дерматит (АД) – відоме генетичне детерміноване хронічне рецидивуюче запальне ураження шкіри, яке характеризується сухістю шкіри, сильним свербінням та екзематозними ураженнями [1]; залишається надзвичайно актуальною проблемою в усьому світі. Лише протягом цього року в медичній електронній бібліотеці PubMed опубліковано 139 метааналізів і системних оглядів, заснованих на детальному аналізі доказових даних, здатних покращити стан хворих. Але не тільки спеціалісти активно обговорюють проблему АД: протягом 2018-2020 рр. соціальні мережі рясніли міркуваннями на тему АД із переважним негативним описуванням уражень шкіри обличчя, рук і пошуком ефективних способів зменшення болю та свербіння [2]....

30.11.2022 Ендокринологія Лікування гіперглікемії при цукровому діабеті 2 типу: консенсусний звіт ADA/EASD (2022)

Американська діабетична асоціація (ADA) та Європейська асоціація з вивчення діабету (EASD) випустили оновлений консенсус щодо ведення пацієнтів із гіперглікемією на тлі цукрового діабету (ЦД) 2 типу....

26.11.2022 Терапія та сімейна медицина Ендокринологія Метформін у разі цукрового діабету 2 типу та хронічної хвороби нирок

Метформін є пероральним цукрознижувальним препаратом (ПЦЗП) першого ряду при цукровому діабеті (ЦД) 2 типу, який використовують понад 60 років. Відсутність даних рандомізованих клінічних досліджень (РКД) і повідомлень про лактоацидоз викликали занепокоєння щодо його використання в пацієнтів зі зниженою функцією нирок. Зі збільшенням кількості реальних доказів, що підтверджують його безпеку для пацієнтів із широким діапазоном функції нирок, у 2016 р. Управління з контролю якості продуктів харчування та лікарських засобів США (FDA) звернулося до виробника з проханням змінити етикетку, дозволивши використовувати метформін пацієнтам зі швидкістю клубочкової фільтрації (ШКФ) 30-60 мл/хв/1,73 м2....