Итоги встречи экспертов по проблемным вопросам лечения урогенитальных расстройств у женщин в период постменопаузы

27.03.2015

Отмечая актуальность проблемы УГР у женщин Украины старше 50 лет в Украине, следует учитывать:
урогенитальные расстройства в постменопаузальном периоде рассматриваются как симптомокомплекс вторичных осложнений, связанный с развитием атрофических и дистрофических процессов в эстрогензависимых тканях и, в том числе, структурах нижней трети мочеполового тракта – мочевом пузыре, уретре, влагалище, связочном аппарате малого таза и мышцах тазового дна вследствие дефицита эстрогенов.
Развитие атрофических процессов в перечисленных структурах урогенитального тракта в постменопаузальном периоде лежит в основе формирования синдромов УГР: атрофического вагинита, атрофического цистоуретрита, истинного недержания мочи, опущения стенок влагалища (пролапса гениталий).
Основные проявления УГР, обусловленные дефицитом эстрогенов, ухудшают самочувствие и снижают качество жизни женщин. На фоне атрофических процессов развивается нарушение целостности слизистых оболочек с активизацией бактериальной микрофлоры, что усугубляет тяжесть УГР и ухудшает прогноз лечения.
Лечение УГР у женщин в постменопаузальном периоде при наличии эстрогенового дефицита должно проводиться комплексно с соблюдением принципов междисциплинарного подхода: с привлечением гинеколога, уролога, терапевта и сексолога.
Патогенетически обоснованным лечением и профилактикой УГР является корригирующая гормонотерапия – местная, системная* и комбинированная. Базисная схема лечения при всех степенях тяжести УГР должна включать постоянное применение местных гормональных препаратов (на протяжении минимум 3-6 мес).
Среди всех эстрогенсодержащих препаратов местного действия предпочтение следует отдавать лекарственным средствам, отличающимся коротким периодом связывания с эстрогеновыми рецепторами (до 4 ч), быстрым достижением терапевтического эффекта, доказанной эффективностью как в отношении уротелия, так и влагалищного эпителия, а также безопасностью – отсутствием системного влияния на организм.
Дополнительными преимуществами являются возможность комбинирования в процессе лечения различных фармацевтических форм выпуска, удобство в применении (например, наличие приспособления для точного дозирования).
Материалы, представленные на встрече, следует положить в основу подготовки методических указаний для студентов, интернов и врачей указанных специальностей. Итоги встречи положить в основу резолюций конференций и съездов специалистов в области гинекологии, урологии, терапии, включить препараты на основе эстриола в протоколы лечения УГР, а также в Национальное Формулярное Руководство.
* Для применения системной гормональной терапии необходимо предварительное исследование гормонального статуса.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

27.09.2022 Терапія та сімейна медицина Хронічні захворювання вен: сучасні можливості терапевтичного ведення пацієнтів

За своїм фахом лікарі загальної практики часто мають справу з різноманітними захворюваннями, які перебувають на межі хірургічних і терапевтичних спеціальностей, у тому числі в галузі флебології. Відтак, надзвичайно важливим аспектом професійного розвитку лікарів первинної ланки є розширення міждисциплінарних знань шляхом обміну досвідом із провідними фахівцями в галузі судинної хірургії. Пропонуємо читачам інтерв’ю, присвячене недооціненим можливостям сімейного лікаря, лікаря загальної практики у вирішенні проблем хронічних захворювань вен, яке дав нашому кореспонденту завідувач кафедри загальної хірургії Івано-Франківського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор Іван Михайлович Гудз....

27.09.2022 Терапія та сімейна медицина Молнупіравір у лікуванні COVID-19: дайджест нових досліджень

Молнупіравір у вакцинованих і невакцинованих пацієнтів із COVID‑19 [1] У дослідження ІІ фази AGILE CST‑2 вивчали безпеку й вірологічну ефективність молнупіравіру у вакцинованих і невакцинованих пацієнтів. Дорослих амбулаторних пацієнтів із підтвердженою за допомогою ПЛР інфекцією SARS-CoV‑2 у межах 5 днів від появи симптомів рандомізували 1:1 для отримання молнупіравіру (800 мг двічі на день протягом 5 днів) або плацебо. Первинною кінцевою точкою був час до ПЛР‑негативного мазка; вторинні точки включали зміни титрів вірусу на 5-й день, безпеку та переносимість, клінічне прогресування та суб’єктивні зміни симптомів....

25.09.2022 Психіатрія Інновації в лікуванні посттравматичного стресового розладу

Під час або після травматичної події людина відчуває страх. Дихання та серцебиття пришвидшуються, кровообіг до органів збільшується, м’язи напружуються – в такий спосіб організм готується до небезпеки. Із припиненням дії стресового чинника ці відчуття зникають, однак за певних обставин відчуття страху триває протягом тривалого періоду після стресової події. Цей стан називають посттравматичним стресовим розладом (ПТСР), і в умовах воєнного стану він набуває надзвичайного поширення як серед цивільного населення, так і серед військових. Для збереження психічного здоров’я населення лікарю важливо розуміти принципи розвитку та методи впливу при лікуванні цього розладу. Про вплив психологічної травми на функції мозку й особливості терапевтичної стратегії за цієї патології розповідає Джаванбахт Араш, психіатр, нейрофізіолог, ад’юнкт-професор психіатрії Університету Вейна (м. Детройт, США), директор Клініки досліджень стресу, травми та тривоги....

25.09.2022 Психіатрія Тривога під час війни та її наслідки

Повномасштабна війна, яка триває уже понад пів року, є величезним випробуванням для українського народу. Вона так чи інакше вплинула на психологічний стан кожної людини, в т. ч. навіть на тих наших земляків, котрі виїхали за межі України. Під час масштабних бойових дій тривогу та стрес переживають усі члени суспільства незалежно від того, чи вони є безпосередніми свідками цих подій, чи дізнаються про звірства армії агресора із засобів масової інформації. Звісно, що найбільше страждають мешканці східних і південних регіонів України, в яких часто рівень тривоги та стресу «зашкалює». У міру віддалення від гарячих точок їхня вираженість дещо зменшується. ...