0 %

Крок у розвитку співпраці в галузі профілактики раку

24.03.2017

26 січня за ініціативою Міжнародного науково‑дослідного інституту профілактики (м. Ліон, Франція) в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького (ІЕПОР) НАН України відбулася зустріч керівництва цих двох закладів, присвячена обговоренню подальшої співпраці. Ця подія має важливе значення та сприятиме зростанню міжнародного авторитету української онкологічної науки. 

Log_IEPOR

Міжнародний науково-дослідний інститут профілактики (International Prevention Research Institute, IPRI) є незалежним дослідницьким закладом з великим досвідом у галузі епідеміології, профілактики раку та оцінки факторів ризику для здоров’я людини з метою запобігання розвитку онкологічних захворювань уже на ранніх стадіях, коли лікування є найбільш ефективним. Інститут співпрацює з низкою наукових організацій в усьому світі і сприяє широкому впровадженню новітніх підходів до профілактики, скринінгу та ранньої діагностики багатьох захворювань.

IPRI
Головною метою роботи IPRI є сприяння поліпшенню здоров’я населення світу за рахунок вдосконалення профілактики шляхом навчання, освіти та проведення досліджень щодо пошуку причин поширених і соціально значущих захворювань та запобігання їх виникненню. Усі проекти IPRI міжнародні, і їх результати мають вплинути на подальший розвиток методів профілактики й лікування. Ці проекти можуть включати авторитетні огляди, метааналіз та вторинний аналіз наявних даних або збір і дослідження принципово нових даних і біологічних зразків. Усі дослідження в галузі розвитку профілактики мають відповісти на три принципових запитання: чи насправді запропоновані підходи призведуть до поліпшення стану здоров’я популяції, наскільки це безпечно, а також чи вигідно з економічної точки зору.

Boyl_GrЗ метою організації співпраці Україну відвідав директор IPRI, президент Всесвітнього альянсу з профілактики раку, голова Альянсу національних інститутів раку (ACI), професор Peter Boyle.
Під час офіційної зустрічі з директором ІЕПОР, академіком НАН України, доктором медичних наук, професором Василем Федоровичем Чехуном та співробітниками інституту професор Р. Boyle люб’язно погодився прокоментувати нам свій візит та роль майбутнього співробітництва.

– З чим пов’язана ваша діяльність? З якою метою ви звернулися до ІЕПОР з пропозицією про співробітництво?
– У цілому діяльність нашого інституту присвячена проблемі тяжких та хронічних захворювань, які наразі погано піддаються лікуванню, але яким можна запобігти. Ми проводимо дослідження в галузі епідеміології раку, головною метою яких є його профілактика та пошук специфічних цільових груп для відповідних програм тощо. Діяльність IPRI стосується не лише царини онкологічних захворювань – ​вона поширюється й на інші медичні галузі.
У реалізації своєї діяльності IPRI спів­працює з багатьма науково-дослідними інститутами – ​нашими партнерами в різних країнах світу, постійно розширюючи співробітництво. Безумовно, успіх глобальних проектів залежить від підтримки та експертизи фахівців на місцях. Саме це стало причиною нашого візиту до ІЕПОР.

– Яка мета та передумови співробітниц­тва з ІЕПОР?
– Ми спостерігали за розвитком досліджень в ІЕПОР протягом тривалого часу. Цей інститут працює в надзвичайно перспективній сфері, надаючи перевагу прогресивним напрямам досліджень. Тут не лише розробляють нові методи лікування раку, а й розширюють розуміння того, як людське тіло взаємодіє з навколишнім середовищем та які процеси в організмі пов’язані з виникненням пухлин. Певні його дослідження безпосередньо стосуються розвитку профілактики злоякісних пухлин, що збігається з головною метою діяльності IPRI. Окрім того, ІЕПОР є важливим експертним центром в Україні в галузі онкології та науково-практичних досліджень. Маю також відзначити високий рівень підготовки українських науковців, які протягом багатьох десятиліть робили вагомий внесок у розвиток світової науки. На жаль, серйозною локальною проблемою є міграція наукових кадрів – ​саме тому найвизначніші досягнення українських учених здійснені під час їх перебування за кордоном. Це є серйозною проблемою, яка потребує вирішення, але рівень української науки справді високий, що пояснює інтерес світового співтовариства до досліджень, які тут проводяться.

IMG_1600

Результатом зустрічі стало підписання Меморандуму про співробітництво з профілактики раку між двома установами: IPRI в особі його директора професора Peter Boyle та ІЕПОР в особі директора академіка НАН України Василя Федоровича Чехуна. Згідно з Меморандумом, сторони мають намір будувати свою співпрацю за кількома напрямами. Серед них – ​впровадження навчального та наукового обміну, проведення короткострокових і довгострокових навчальних програм і семінарів для українських фахівців у галузі профілактики раку та протиракової боротьби, обмін науковою інформацією, передовим досвідом і знаннями з онкопрофілактики, організація спільних конференцій, симпозіумів та інших наукових нарад з питань запобігання раку, спільний пошук ресурсів. Планується, що IPRI надаватиме допомогу в удосконаленні наявних систем реєстрації онкологічних захворювань в Україні, реалізації освітньо-інформаційних програм щодо профілактики раку. Відтепер інститути-партнери разом братимуть участь у діяльності ACI тощо.
Згідно з коментарем за результатами зустрічі, який надав академік В.Ф. Чехун, передбачається, що об’єднання зусиль двох інститутів у дослідженнях з профілактики раку прискорить поступ у вирішенні цієї проблеми, допоможе вивести українські наукові дослідження в сфері епідеміології та профілактики раку на якісно новий рівень. Розширення співпраці з провідними науково-дослідними інститутами та університетами світу, які так чи інакше опікуються проблемами онкології, сприяє обміну досвідом та подальшій інтеграції ІЕПОР у європейське наукове співтовариство.

Підготувала Катерина Котенко
Фото Романа Мельника

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Онкологія та гематологія

27.12.2019 Кардіологія Онкологія та гематологія Колегіальні рішення у стратегіях профілактики й лікування серцево-судинних ускладнень внаслідок протипухлинної терапії: погляд кардіологів та онкогематологів

У межах ХХ Національного конгресу кардіологів України, який проходив 25‑27 вересня в Києві, відбулася сесія з кардіоонкології, в якій взяли участь фахівці експертного центру кардіоонкології ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України та онкогематологи з Національного інституту раку МОЗ України. Мета цієї сесії – ​надати широкому загалу лікарів дані сучасних досягнень та поділитися знаннями з питань кардіоонкогематології, що дасть змогу застосовувати їх у щоденній клінічній практиці....

04.12.2019 Діагностика Онкологія та гематологія Урологія та андрологія Скрининг и ранняя диагностика рака предстательной железы

Популяционный, или массовый, скрининг рака предстательной железы (РПЖ) – ​это определенная стратегия организации здравоохранения, включающая систематическое обследование мужчин группы риска без клинических симптомов. В отличие от него раннее выявление, или оппортунистический скрининг, состоит в проведении индивидуального обследования, которое инициируется самим пациентом и/или его врачом. Основными задачами обеих скрининговых программ являются снижение смертности вследствие РПЖ и поддержание качества жизни пациентов....

04.12.2019 Онкологія та гематологія Брентуксимабу ведотин або препарат за вибором лікаря у лікуванні пацієнтів з CD30-позитивною Т-клітинною лімфомою шкіри (ALCANZA): міжнародне відкрите багатоцентрове рандомізоване дослідження ІІІ фази

Т-клітинні лімфоми шкіри є групою рідкісних неходжкінських лімфом з неоднорідними характеристиками, тяжким свербежем і періодичним виникненням інфекційних ускладнень. Найпоширенішими їх формами є грибоподібний мікоз і синдром Сезарі. Щорічна захворюваність на Т-клітинні лімфоми шкіри у США становить приблизно 7,5 на 1 млн. Пізні стадії грибоподібного мікозу та синдрому Сезарі (IIB-IVB) проявляються як шкірні пухлини, еритродермії або позашкірні ураження й асоціюються зі зниженням якості життя та скороченням виживаності порівняно з ранніми стадіями (ІА-ІІА). ...

04.12.2019 Гастроентерологія Онкологія та гематологія Кисты поджелудочной железы: особенности диагностики, тактика ведения

Весной 2019 г. Всемирная гастроэнтерологическая организация (ВГО) опубликовала новое практическое руководство «Кисты поджелудочной железы», посвященное достаточно непростой и коварной патологии указанного органа. ...