0 %

Крок у розвитку співпраці в галузі профілактики раку

24.03.2017

26 січня за ініціативою Міжнародного науково‑дослідного інституту профілактики (м. Ліон, Франція) в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького (ІЕПОР) НАН України відбулася зустріч керівництва цих двох закладів, присвячена обговоренню подальшої співпраці. Ця подія має важливе значення та сприятиме зростанню міжнародного авторитету української онкологічної науки. 

Log_IEPOR

Міжнародний науково-дослідний інститут профілактики (International Prevention Research Institute, IPRI) є незалежним дослідницьким закладом з великим досвідом у галузі епідеміології, профілактики раку та оцінки факторів ризику для здоров’я людини з метою запобігання розвитку онкологічних захворювань уже на ранніх стадіях, коли лікування є найбільш ефективним. Інститут співпрацює з низкою наукових організацій в усьому світі і сприяє широкому впровадженню новітніх підходів до профілактики, скринінгу та ранньої діагностики багатьох захворювань.

IPRI
Головною метою роботи IPRI є сприяння поліпшенню здоров’я населення світу за рахунок вдосконалення профілактики шляхом навчання, освіти та проведення досліджень щодо пошуку причин поширених і соціально значущих захворювань та запобігання їх виникненню. Усі проекти IPRI міжнародні, і їх результати мають вплинути на подальший розвиток методів профілактики й лікування. Ці проекти можуть включати авторитетні огляди, метааналіз та вторинний аналіз наявних даних або збір і дослідження принципово нових даних і біологічних зразків. Усі дослідження в галузі розвитку профілактики мають відповісти на три принципових запитання: чи насправді запропоновані підходи призведуть до поліпшення стану здоров’я популяції, наскільки це безпечно, а також чи вигідно з економічної точки зору.

Boyl_GrЗ метою організації співпраці Україну відвідав директор IPRI, президент Всесвітнього альянсу з профілактики раку, голова Альянсу національних інститутів раку (ACI), професор Peter Boyle.
Під час офіційної зустрічі з директором ІЕПОР, академіком НАН України, доктором медичних наук, професором Василем Федоровичем Чехуном та співробітниками інституту професор Р. Boyle люб’язно погодився прокоментувати нам свій візит та роль майбутнього співробітництва.

– З чим пов’язана ваша діяльність? З якою метою ви звернулися до ІЕПОР з пропозицією про співробітництво?
– У цілому діяльність нашого інституту присвячена проблемі тяжких та хронічних захворювань, які наразі погано піддаються лікуванню, але яким можна запобігти. Ми проводимо дослідження в галузі епідеміології раку, головною метою яких є його профілактика та пошук специфічних цільових груп для відповідних програм тощо. Діяльність IPRI стосується не лише царини онкологічних захворювань – ​вона поширюється й на інші медичні галузі.
У реалізації своєї діяльності IPRI спів­працює з багатьма науково-дослідними інститутами – ​нашими партнерами в різних країнах світу, постійно розширюючи співробітництво. Безумовно, успіх глобальних проектів залежить від підтримки та експертизи фахівців на місцях. Саме це стало причиною нашого візиту до ІЕПОР.

– Яка мета та передумови співробітниц­тва з ІЕПОР?
– Ми спостерігали за розвитком досліджень в ІЕПОР протягом тривалого часу. Цей інститут працює в надзвичайно перспективній сфері, надаючи перевагу прогресивним напрямам досліджень. Тут не лише розробляють нові методи лікування раку, а й розширюють розуміння того, як людське тіло взаємодіє з навколишнім середовищем та які процеси в організмі пов’язані з виникненням пухлин. Певні його дослідження безпосередньо стосуються розвитку профілактики злоякісних пухлин, що збігається з головною метою діяльності IPRI. Окрім того, ІЕПОР є важливим експертним центром в Україні в галузі онкології та науково-практичних досліджень. Маю також відзначити високий рівень підготовки українських науковців, які протягом багатьох десятиліть робили вагомий внесок у розвиток світової науки. На жаль, серйозною локальною проблемою є міграція наукових кадрів – ​саме тому найвизначніші досягнення українських учених здійснені під час їх перебування за кордоном. Це є серйозною проблемою, яка потребує вирішення, але рівень української науки справді високий, що пояснює інтерес світового співтовариства до досліджень, які тут проводяться.

IMG_1600

Результатом зустрічі стало підписання Меморандуму про співробітництво з профілактики раку між двома установами: IPRI в особі його директора професора Peter Boyle та ІЕПОР в особі директора академіка НАН України Василя Федоровича Чехуна. Згідно з Меморандумом, сторони мають намір будувати свою співпрацю за кількома напрямами. Серед них – ​впровадження навчального та наукового обміну, проведення короткострокових і довгострокових навчальних програм і семінарів для українських фахівців у галузі профілактики раку та протиракової боротьби, обмін науковою інформацією, передовим досвідом і знаннями з онкопрофілактики, організація спільних конференцій, симпозіумів та інших наукових нарад з питань запобігання раку, спільний пошук ресурсів. Планується, що IPRI надаватиме допомогу в удосконаленні наявних систем реєстрації онкологічних захворювань в Україні, реалізації освітньо-інформаційних програм щодо профілактики раку. Відтепер інститути-партнери разом братимуть участь у діяльності ACI тощо.
Згідно з коментарем за результатами зустрічі, який надав академік В.Ф. Чехун, передбачається, що об’єднання зусиль двох інститутів у дослідженнях з профілактики раку прискорить поступ у вирішенні цієї проблеми, допоможе вивести українські наукові дослідження в сфері епідеміології та профілактики раку на якісно новий рівень. Розширення співпраці з провідними науково-дослідними інститутами та університетами світу, які так чи інакше опікуються проблемами онкології, сприяє обміну досвідом та подальшій інтеграції ІЕПОР у європейське наукове співтовариство.

Підготувала Катерина Котенко
Фото Романа Мельника

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Онкологія та гематологія

19.07.2019 Онкологія та гематологія Історія Храму медичної літератури відтворена в новій книзі

Цей афористичний вислів ученого, розміщений на офіційному сайті Національної наукової медичної бібліотеки України, привертає увагу своєю влучністю. Справді, ця бібліотека заслуговує на те, щоб знали не тільки місце її розташування, рідкісні фонди літератури, які репрезентують всі напрями медичної освіти та науки, а й її історію та діяльність. ...

19.07.2019 Онкологія та гематологія Лікування хронічного лімфоцитарного лейкозу

Хронічний лімфоцитарний лейкоз (ХЛЛ) є найчастішою формою лейкозів у країнах Європи та Північної Америки. Останніми роками підходи до лікування ХЛЛ радикально змінилися. Ці зміни зумовлені значними успіхами у розумінні біології захворювання та появою нових, більш ефективних засобів терапії. У рамках IX науково-практичної конференції «Перспективи діагностики та лікування гематологічних захворювань» (18-19 квітня, м. Київ) відбулося обговорення низки актуальних питань, зокрема, щодо зміни стандартів лікування хворих на ХЛЛ та можливостей впровадження сучасних методів терапії в Україні....

19.07.2019 Онкологія та гематологія Роль аналогів гонадотропін-рилізинг-гормону в лікуванні раку передміхурової залози

Майже 70 років тому було встановлено, що рак передміхурової залози (РПЗ) є гормонозалежним захворюванням. Відтоді для лікування пацієнтів з РПЗ застосовують андрогендеприваційну терапію (АДТ), метою якої є пригнічення секреції андрогенів (передусім тестостерону) яєчками та/або блокування ефектів андрогенів на рівні їх рецепторів. У численних дослідженнях продемонстровано позитивний вплив АДТ на розміри передміхурової залози, прогресування симптомів і виживання пацієнтів. ...

19.07.2019 Онкологія та гематологія Бібліотека онколога

Підготовлено за підтримки Національної наукової медичної бібліотеки України...