0 %

Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання захисту медичних працівників»

25.02.2018

На запитання читачів відповідає юрист громадської організації «Всеукраїнське об’єднання захисту медичних працівників» (ГО «ВОЗМП») Лілія Секелик.

? Я народилася 1961 року. Чи можу піти на пенсію за вислугу років, якщо мій стаж становить 32 роки, але 13 із них я працювала медсестрою в школі від районного управління освіти, а 12 – працюю в сільській амбулаторії медсестрою?

На жаль, у зв’язку з тим, що ви не надали всієї необхідної інформації (зокрема, повної дати народження, стажу, дати прийняття та звільнення із зазначених місць роботи), надати вичерпну відповідь неможливо.

Проте можна зазначити таке.

Згідно зі ст. 52 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-XII (далі – Закон № 1788-XII) право на пенсію за вислугу років мають працівники освіти, охорони здоров’я, а також соціального забезпечення, які в будинках-інтернатах для людей похилого віку та інвалідів і спеціальних службах безпосередньо зайняті обслуговуванням пенсіонерів та інвалідів, відповідно до пункту «е» ст. 55 Закону № 1788-XII.

Відповідно до пункту «е» ст. 55 Закону № 1788-XII працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення мають право на пенсію за вислугу років після досягнення 55 років і за наявності спеціального стажу роботи за переліком, що затверджується в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України, станом на 1 квітня 2015 року – не менше 25 років та після цієї дати:

з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року – не менше 25 років 6 місяців;

з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року – не менше 26 років;

з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року – не менше 26 років 6 місяців;

з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року – не менше 27 років;

з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року – не менше 27 років 6 місяців;

з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року – не менше 28 років;

з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року – не менше 28 років 6 місяців;

з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року – не менше 29 років;

з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року – не менше 29 років 6 місяців;

з 1 квітня 2024 року або після цієї дати – не менше 30 років.

Згідно з Переліком закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 № 909 (далі – Перелік), посади лікарів та середнього медичного персоналу (незалежно від найменування посад), які працюють у лікарняних закладах, лікувально-профілактичних закладах особливого типу, лікувально-трудових профілакторіях, амбулаторно-поліклінічних закладах, закладах швидкої та невідкладної медичної допомоги, закладах переливання крові, закладах охорони материнства і дитинства, санаторно-курортних закладах та у навчальних закладах і установах, перелічених у розділі «1. Освіта» Переліку, належать до числа осіб, що мають право на пенсію за вислугу років.

У примітках Переліку вказано, що при призначенні пенсії за вислугу років зазначеним у Переліку особам допускається підсумовування стажу за періоди їх роботи в закладах і установах освіти, охорони здоров’я та соціального захисту.

Ст. 56 Закону № 1788-XII передбачено види трудової діяльності, що зараховується до стажу роботи, який дає право на трудову пенсію (такою є пенсія за вислугу років; ст. 2 Закону № 1788-XII).

Таким чином, з наданої вами інформації випливає, що стаж роботи за період роботи в закладах і установах освіти, охорони здоров’я, який враховується при призначенні пенсії за вислугу років, становить 25 років. Якщо припустити, що з інших 7 років не менше 1 року та 6 місяців становило навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі, то ви маєте право на пенсію за вислугу років до 31 березня 2018 року.

Відповідно до примітки Переліку робота за спеціальністю в закладах, установах і на посадах до 01 січня 1992 року, яка давала право на пенсію за вислугу років відповідно до раніше діючого законодавства, зараховується до стажу для призначення пенсії за вислугу років.
У період до 1992 р. діяли Перелік установ, організацій і посад, робота в яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджений наказом Міністерства соціального забезпечення УРСР від 31.12.1959 № 135, та Положення про порядок зарахування стажу для призначення пенсій за вислугу років працівникам освіти та охорони здоров’я, затверджене постановою Ради Міністрів СРСР від 17.12.1959 № 1397 (далі – Положення № 1397).

Згідно з підпунктом «а» пункту 1 Положення № 1397 учителям, лікарям і іншим працівникам освіти та охорони здоров’я до стажу роботи за спеціальністю, крім роботи в установах, організаціях і на посадах, робота в яких дає право на пенсію за вислугу років, зараховується виборна та інша відповідальна робота в партійних і комсомольських органах.

 

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 3 (424), лютий 2018 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

27.01.2020 Остеопороз: від ранньої діагностики до ефективного лікування

Остеопороз – ​системне захворювання скелета, яке характеризується зменшенням маси й порушенням архітектоніки кісткової тканини, що призводить до зниження її міцності та зростання ризику переломів. Для раннього виявлення пацієнтів із високим ризиком переломів, а також використання ефективних методів профілактики і лікування остеопорозу вкрай важлива обізнаність лікарів різних спеціальностей, зокрема первинної ланки, у даній проблемі. Цим та іншим важливим питанням було приділено увагу на міжнародній науково-практичній конференції «Захворювання кістково-м’язової системи та вік», яка проходила 21‑22 жовтня 2019 року в Києві. ...

23.01.2020 Неврологія Настанови з діагностики та лікування прогресивної атаксії

Прогресивна атаксія – ​група рідкісних і складних неврологічних розладів, про які медпрацівникам нерідко бракує знань. До вашої уваги представлено огляд рекомендацій щодо діагностування та лікування цього стану, розроблених групою підтримки пацієнтів з атаксією De Silva et al. у Великій Британії (Orphanet Journal of Rare Diseases, 2019; 14 (1): 51). Атаксія може бути симптомом багатьох поширених станів, однак дані настанови сфокусовані саме на прогресивній, зокрема спадковій атаксії Фрідрейха, ідіопатичній спорадичній мозковій атаксії та специфічних нейродегенеративних розладах. ...

23.01.2020 Кардіологія Антитромботична терапія у пацієнтів із неклапанною фібриляцією передсердь після перенесеного гострого коронарного синдрому та/або черезшкірного коронарного втручання

Фібриляція передсердь (ФП) асоційована з підвищенням ризику смерті, інсульту й інших тромбоемболічних ускладнень, серцевої недостатності та госпіталізацій, погіршенням якості життя, зниженням переносимості фізичного навантаження і дисфункцією лівого шлуночка (ЛШ) (Camm et al., 2010). ФП на тлі перенесеного гострого коронарного синдрому (ГКС) є поширеною та складною клінічною ситуацією, що потребує коригування антикоагулянтної та антитромбоцитарної терапії (Kirchhof et al., ‎2016; Steffel et al., 2018)....

23.01.2020 Неврологія Трансовые методы в практике психотерапевта: аналитический обзор

К настоящему времени изменилось на­ше понимание транса, но не механизм его возникновения. К трансовым методам в психотерапии принято относить ряд направлений: суггестию (внушение, гипноз), нейролингвистическое программирование (НЛП), а также метод визуализации, извест­ный как символдрама Лейнера....