0 %

Мікропухирці проти раку

20.03.2018

Спочатку мікропухирці розроблялися для підвищення ефективності ультразвукової візуалізації. Однак ідея доставки наповнених киснем мікропухирців усередину пухлини за допомогою ультразвуку здалася вченим перспективною, тому що більшість солідних пухлин збіднені киснем, частково через те, що їх розмір збільшується швидше, ніж формуються нові кровоносні судини, здатні проникати всередину пухлинної маси.

Під дією радіації кисень, що міститься у тканинах пухлини, вступає в реакції з різними сполуками з утворенням активних форм кисню та інших вільних радикалів. 

Що менший рівень кисню у тканині, то менше утворюється вільних радикалів і, відповідно, знижується ефективність терапії.

Отже, низький рівень кисню робить пухлини стійкими до впливу радіації. За словами провідного  дослідника, професора Ейзенбрі,фахівці в галузі радіотерапії працюють над вирішенням цієї проблеми протягом понад 50 років.

В експериментальному дослідженні мишам із модельованою пухлиною молочної залози безпосередньо перед опроміненнямвнутрішньо венно вводили наповнені киснем мікропухирці (рис.), які потім проникали у тканин у пухлини під впливом локальногоультразвуку. Згідно з отриманими результатами, це забезпечувало підвищення рівня молекулярного кисню у всій товщі пухлинної тканини, навіть у тих її ділянках, що не мають безпосереднього кровопостачання.

Подальше спостереження показало, що ця маніпуляція втричі підвищує сприйнятливість пухлини до радіотерапії та майже вдвічі збільшує виживаність тварин – до 76 днів порівняно з 46 днями при введенні плацебо (мікропухирців, наповнених азотом).

Зараз автори тестують схожий підхід у пілотному клінічному дослідженні щодо застосування мікропухирців для підвищення ефективності радіотерапії раку печінки.

У цьому дослідженні пацієнтам із раком печінки вводять схвалений Управлінням із контролю якості харчових продуктів і лікарських препаратів (FDA) США мікропухирцевий контрастний агент у комбінації зі стандартним методом радіоемболізаційної терапії. Попри те що в цьому випадку мікропухирці не містять кисню, вважається, що їх доставка усередину пухлини руйнує її тканини, що забезпечує підвищення ефективності комбінованої терапії порівняно із застосуванням лише радіоемболізації.

Eisenbrey J.R., Shraim R., Liu J.-B. et al. Sensitization of Hypoxic
Tumors to Radiation Therapy Using Ultrasound-Sensitive
Oxygen Microbubbles. International Journal of Radiation
Oncology, Biology, Physics. Published online January 2018.

Підготувала Наталія Терещенко

Тематичний номер «Онкологія» № 1 (52), лютий 2018 р.

 

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Онкологія та гематологія

04.12.2019 Діагностика Онкологія та гематологія Урологія та андрологія Скрининг и ранняя диагностика рака предстательной железы

Популяционный, или массовый, скрининг рака предстательной железы (РПЖ) – ​это определенная стратегия организации здравоохранения, включающая систематическое обследование мужчин группы риска без клинических симптомов. В отличие от него раннее выявление, или оппортунистический скрининг, состоит в проведении индивидуального обследования, которое инициируется самим пациентом и/или его врачом. Основными задачами обеих скрининговых программ являются снижение смертности вследствие РПЖ и поддержание качества жизни пациентов....

04.12.2019 Онкологія та гематологія Брентуксимабу ведотин або препарат за вибором лікаря у лікуванні пацієнтів з CD30-позитивною Т-клітинною лімфомою шкіри (ALCANZA): міжнародне відкрите багатоцентрове рандомізоване дослідження ІІІ фази

Т-клітинні лімфоми шкіри є групою рідкісних неходжкінських лімфом з неоднорідними характеристиками, тяжким свербежем і періодичним виникненням інфекційних ускладнень. Найпоширенішими їх формами є грибоподібний мікоз і синдром Сезарі. Щорічна захворюваність на Т-клітинні лімфоми шкіри у США становить приблизно 7,5 на 1 млн. Пізні стадії грибоподібного мікозу та синдрому Сезарі (IIB-IVB) проявляються як шкірні пухлини, еритродермії або позашкірні ураження й асоціюються зі зниженням якості життя та скороченням виживаності порівняно з ранніми стадіями (ІА-ІІА). ...

04.12.2019 Гастроентерологія Онкологія та гематологія Кисты поджелудочной железы: особенности диагностики, тактика ведения

Весной 2019 г. Всемирная гастроэнтерологическая организация (ВГО) опубликовала новое практическое руководство «Кисты поджелудочной железы», посвященное достаточно непростой и коварной патологии указанного органа. ...

04.12.2019 Онкологія та гематологія Україна проти раку: національна програма онкологічного скринінгу

У роботі форуму взяли участь 298 делегатів конференції, у тому числі експерти – ​онкологи, онкогінекологи, сімейні лікарі, організатори охорони здоров’я, представники Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України, громадських організацій, територіальних громад і професійних асоціацій України. В дискусії брали участь фахівці-онкологи зі Швеції, Польщі, Ізраїлю. Форум підтримали глави і представники фармацевтичних компаній Hoffman-La Roche, MSD, Pfizer, Ipsen, Novartis, Sanofi, Orion Diagnostica Ltd, Aprovix AB. Інформаційну підтримку здійснювали «Медична газета «Здоров’я України» і журнал «Практична онкологія»....