0 %

Програма дій з усунення прогалин в охороні психічного здоров’я

22.05.2019

Психічні, неврологічні розлади та розлади, пов’язані з уживанням психоактивних речовин широко поширені та становлять велику частку тягаря хвороб й інвалідності у всьому світі. Водночас залишається велика прогалина між потребою у наданні послуг з охорони психічного здоров’я та наявними ресурсами систем охорони здоров’я. Усвідомлюючи вказану проблему, 2008 р. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила Програму дій з усунення прогалин в охороні психічного здоров’я (Mental Health Gap Action Programme, mhGAP). Серед основних цілей mhGAP – підвищення виділення фінансових і людських ресурсів для надання допомоги з приводу психічних, неврологічних розладів та розладів, пов’язаних із вживанням психоактивних речовин, а також розширення охоплення населення згаданими послугами. Для реалізації цієї програми ВООЗ пропонує основані на доказових даних рекомендації та інструменти, одним з яких є Посібник із проведення інтервенцій за програмою mhGAP (mhGAP-IG). mhGAP-IG призначений для надавачів послуг, які працюють у неспеціалізованих закладах охорони здоров’я, з метою надати їм підтримку у веденні пацієнтів із психічними, неврологічними розладами та розладами, пов’язаними з вживанням психоактивних речовин.

За підтримки Міністерства охорони здоров’я України 16-17 жовтня 2018 р. у Києві було проведено семінар із планування імплементації mhGAP на національному рівні та адаптації mhGAP-IG. Цей захід зібрав разом різні зацікавлені сторони, зокрема надавачів і користувачів
послуг, місцевих керівників охорони здоров’я, відповідальних за розробку політик, міжнародні та національні неурядові організації, донорів, представників сектора освіти та Міністерства охорони здоров’я України.

Фасилітаторами заходу були: Фамі Ханна (штаб-квартира ВООЗ), Едіт вант Хоф (штаб-квартира ВООЗ), Аліса Ладик-Бризгалова (Бюро ВООЗ в Україні).

День 1: Планування

Під час роботи у групах учасники виконали планування інтеграції програми mhGAP в українську систему охорони здоров’я. Планування зосереджувалося на визначенні типів послуг і пріоритетних для інтеграції регіонів. Первинну ланку охорони здоров’я було визначено
такою, що передусім потребує інтеграції послуг з охорони психічного здоров’я.


Я маю мрію, що система психічного здоров’я в Україні буде побудована таким чином, що кожен сімейний лікар, лікар загальної практики і педіатр пройде навчання за програмою mhGAP і працюватиме під супервізією, що послуги з охорони психічного здоров’я на рівні громади стануть доступними і до них здійснюватимуться перенаправлення, що працюватимуть  мультидисциплінарні команди, і всі працівники охорони здоров’я будуть обізнані у питаннях психічного здоров’я і скеровуватимуть пацієнтів відповідно до їхніх потреб, що психіатри визнають психосоціальні інтервенції, а психологи – фармакотерапію, та всі разом дбатимуть насамперед про потреби пацієнтів.

Віталій Климчук, експерт із психічного здоров’я МОЗ УкраїниПосібник mhGAP-IG широко використовують у світі, зокрема міністерства охорони здоров’я, освітні заклади, неурядові організації, інші благодійні фонди та дослідники, для розширення охоплення послугами з охорони психічного здоров’я. Його застосовують у понад 100 країнах світу, де є представництва ВООЗ.

Доктор Фамі Ханна, штаб-квартира ВООЗ


Семінар із планування та адаптації був успішним і продемонстрував наявність рушійної сили й мотивації в Україні працювати над інтеграцією послуг з охорони психічного здоров’я у первинну ланку охорони здоров’я.
Доктор Едіт вант Хоф, штаб-квартира ВООЗ

День 2: Адаптація

Використовуючи стандартизовані шаблони ВООЗ з адаптації, учасники адаптували Посібник mhGAP-IG (версія 2.0) та декілька модулів Посібника mhGAP для гуманітарних ситуацій (mhGAP-HIG) відповідно до українського контексту. 


На обласному рівні м. Слов’янськ ми розуміємо потребу в покращенні якості послуг охорони психічного здоров’я відповідно до науково- доказових практик і готові підтримувати цю ініціативу.

Тетяна Верескун, Департамент охорони здоров’я у Луганській обласній адміністрації

 

 

 

 


Сімейні лікарі у щоденній практиці вже зустрічаються з пацієнтами із проблемами психічного здоров’я і надають їм допомогу. Наявність чітких рекомендацій сприятиме забезпеченню її належного рівня.

Наталія Воробйова, Центр ПМД у м. Краматорськ


Тут зібралися дуже різносторонні та вмотивовані люди.  
Це збагачує семінар з огляду на адаптацію посібника та визначення основних напрямів для інтегрування психічного здоров’я в загальну охорону здоров’я, зважаючи на досвід кожного учасника.

Аліса Ладик-Бризгалова, Бюро ВООЗ в Україні


Психічне та фізичне здоров’я, а також соціальне благополуччя є неподільними складовими. Ми часто бачимо, коли проблема із психічним здоров’ям лежить в основі соматичних скарг, впливає на наслідок соматичного захворювання чи навіть спричиняє його. Тому нам слід діяти у співпраці з іншими медичними спеціалістами та соціальними працівниками, щоб лікувати людину, а не хворобу.

Олег Рудницький, Мобільна спільнотна команда з охорони психічного здоров’я, м. Слов’янськ


Підготувала Анна Борщевська

Тематичний номер «Неврологія, Психіатрія, Психотерапія» № 4 (47) грудень 2018 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Неврологія

11.09.2019 Неврологія Оптимізація лікування пацієнта з болем у спині

22-24 квітня у м. Трускавці відбулася ХХІ міжнародна науково-практична конференція «Міждисциплінарні питання в сучасній неврології». Представлені в рамках заходу доповіді стосувалися не лише вузькоспеціалізованих неврологічних тем, а й більш загальних, пов’язаних з неврологією, проблем, що можуть зустрічатися у щоденній практиці лікаря будь-якої спеціальності. ...

11.09.2019 Неврологія Долучення дулоксетину до комплексного лікування болю в нижній частині спини

У рамках заходу проведено низку освітніх вебінарів, наукових симпозіумів і лекцій провідних вітчизняних і закордонних фахівців. Більша доза етодолаку і, відповідно, потужніше знеболення на початку терапії призводять не тільки до кращого контро­­лю болю, а й до збільшення протитривожного ефекту дулоксетину. На основі зазначеного дослідження автори констатують доцільність застосування в лікуванні хронічного й підгострого БНЧС препаратів етодолаку, а саме Етолу форт (800 мг/добу у 2 прийоми) або Етолу SR (600 мг/добу), а також комбінованої терапії з додаванням антидепресанту дулоксетину (Дюксет 30-60 мг/добу), особливо у пацієнтів із вираженою тривожністю....

16.07.2019 Неврологія Ендокринологія На межі неврології та ендокринології: лікування гіпотиреоїдної нейропатії

6 червня у м. Києві відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Когнітивні порушення та деменція при цереброваскулярних та нейродегенеративних порушеннях». Головною темою розгляду стали актуальні питання неврології та пов’язаних з нею інших галузей медицини. Зокрема, обговорювалася проблема впливу ендокринної патології на стан нервової системи. ...

16.07.2019 Неврологія Коморбідність болю та депресії: варіанти вирішення проблеми

На сьогодні надзвичайно актуальною залишається проблема лікування хронічного больового синдрому. У рамках конференції велика увага приділялася коморбідності хронічного болю та депресії, розглядалися патогенетичні механізми цих розладів, а також сучасні методи лікування....