Можливості флавоноїдів у лікуванні та профілактиці ГРВІ у дітей

19.12.2019

Стаття у форматі PDF

18-20 вересня у м. Львів пройшла ХХІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії» (Сідельниковські читання). У заході брали участь провідні фахівці з України, а також Австрії та Польщі. Протягом трьох плідних робочих днів були представлені різноманітні доповіді, відбулися симпозіуми та майстер-класи, під час яких присутні мали змогу ознайомитися не лише з актуальними питаннями педіатрії, а й із новими напрямами та тенденціями у цій галузі. Захід був корисним не лише для педіатрів і сімейних лікарів, а й для фахівців вузьких педіатричних профілів. Обговорювалися питання раціональної антибіотикотерапії, гастроентерології, алергології, пульмонології, урології, генетики, оториноларингології та ін. Під час конференції присутні мали змогу отримати нові знання, знайти відповіді на запитання, що виникають у їхній щоденній лікарській практиці, познайомитися з колегами та поділитися своїм досвідом. Проведення заходів у такому форматі допомагає лікарям самовдосконалюватися та ще краще лікувати та піклуватися про своїх маленьких пацієнтів.

Однією з найактуальніших тем у педіатрії традиційно залишається лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ). Особливої важливості ця проблема набуває в осінньо-зимовий період. Точиться чимало дискусій серед лікарів і вчених про те, як правильно лікувати ГРВІ: чи потрібно застосовувати якісь препарати і якщо потрібно, то які? Чи можна запобігти розвитку респіраторних захворювань? Чи доцільне використання противірусних та імуномодулювальних препаратів? На ці питання у доповіді «Патогенетичне лікування грипу та ГРВІ. Противірусний ефект флавоноїдів» відповів завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (м. Київ), доктор медичних наук, професор Микола Валентинович Хайтович.

– Для того щоб підібрати правильне патогенетично обґрунтоване лікування при вірусних інфекціях дихальних шляхів (у тому числі грипі), спершу необхідно зрозуміти патогенез цього захворювання.

Життєвий цикл більшості вірусів складається з шести стадій:

  1. прикріплення вірусу до мембрани цільової епітеліальної клітини;
  2. проникнення вірусу в клітину шляхом ендоцитозу;
  3. активація і розмноження віріону;
  4. біосинтез білків під час трьох послідовних стадій: транскрипції, трансляції та реплікації вірусного геному;
  5. згрупування нових віріонів;
  6. вихід нових вірусних часток із клітини.

Кожен етап життєвого циклу вірусів був би неможливим без участі певних ферментів. Так, подолання слизового бар’єра дихальних шляхів вірусом грипу відбувається за допомогою ферменту нейрамінідази, що забезпечує досягнення вірусом клітини-мішені. На етапі прикріплення вірусу до мембрани цільової епітеліальної клітини активується фермент гемаглютинін. Внутрішньоклітинна діяльність вірусу нерозривно пов’язана з ферментами ДНК- та РНК-полімеразами, за домогою яких реалізуються стадії транскрипції, трансляції та реплікації вірусного геному. Фермент нейрамінідаза також забезпечує вивільнення з клітини щойно синтезованих віріонів грипу, які продовжують поширюватися й уражати інші клітини організму. 

На основі розуміння цих процесів учені розробляють препарати прямої дії на вірусні збудники. Наприклад, до міжнародних протоколів щодо лікування грипу входять препарати – блокатори ферменту нейрамінідази (озельтамівір), однак вони характеризуються вузьким спектром застосування (винятково при наявності переконливих даних щодо участі в патологічному процесі вірусу грипу), високим ризиком побічних реакцій і віковими обмеженнями щодо застосування. 

Сьогодні увага лікарів і науковців зосереджена на можливостях методів лікування з використанням рослинної сировини. Своєю поліфункціональністю та протиінфекційною активністю привертають увагу рослинні поліфеноли – флавоноїди. Флавоноїди – ​це природні похідні фенольних сполук, які є рослинними жовто-коричневими пігментами. Вони містяться у багатьох рослинах у формі глікозидів, а також у чистому вигляді. До найвідоміших флавоноїдів належать: рутин, гесперидин, гіперозид, кверцетин, кемпферол, апігенін та ін. Флавоноїди, що використовуються в медицині, мають протимікробну і противірусну дію (у тому числі активні проти вірусів герпесу та грипу). В Україні стандартизованою формою їх випуску є препарат Флавовір® – оновлений Імунофлазід® (на основі діючої речовини протефлазід), виробником якого є ТОВ «НВК «Екофарм». Засіб виготовляється у формі сиропу та належить до противірусних препаратів прямої дії. Діюча речовина сиропу Флавовір® представлена протефлазідом, який містить комплекс флавоноїдів: кверцитин, трицин, апігенін, рамназин, лютеолін, що перебувають у «матриці» додаткових природних речовин – ​амінокислот, карбонових кислот і цукрів, полімерів (полісахаридів, пектинів, хлорофілів а та b та геміцелюлози А та В). 

Препарат Флавовір® проявляє противірусну активність, яка реалізується шляхом інгібування синтезу вірусоспецифічних (притаманних тільки вірусам) ферментів: РНК-полімерази, ДНК-полімерази та нейрамінідази вірусу грипу. Через інгібування ДНК- та РНК-полімераз відбувається пригічення реплікації ДНК і РНК вірусів in vitro та in vivo. Інгібуючи нейрамінідазу, флавоноїди препарату Флавовір® перешкожають поширенню вірусів грипу в організмі.

Діючу речовину протефлазід детально вивчають протягом більше 20 років. Так, антинейрамінідазну активність досліджували на прикладі інгібування нейрамінідази вірусу грипу H1N1 і стандартної речовини, виділеної з Астробактер. Дослідження продемонструвало 100% антинейрамінідазну активність. Специфічну антигрипозну дію вивчали на моделі експериментальної грипозної інфекції in vivo. Дослідження показало ефективність застосування протефлазіду як з метою профілактики, так і з лікувальною метою: 100% ефективність при профілактичному застосуванні та 80% при лікуванні, що навіть вище за відповідні показники у контрольної діючої речовини озельтамівіру (С.Л. Рыбалко, 2010). Також представлені результати досліджень пригнічення синтезу генетичного матеріалу вірусу як ДНК, так і РНК.

Флавовір® має здатність впливати на початок життєвого циклу вірусу, коли він тільки проникає в клітину, на 3-ю та 4-ту фазу – ​під час синтезу та реплікації нових віріонів, а також на 6-ту, коли вірус покидає клітину та починає інфікувати інші.

Проведено велику кількість клінічних досліджень, присвячених вивченню діючої речовини протефлазід і препаратів на її основі. Загалом у них взяли участь близько 12 тис. пацієнтів, серед них – близько 4 тис. дітей.

Флавовір® чинить пряму противірусну дію, тобто прямо впливає на причину ГРВІ та грипу, а усунувши причину, можна полегшити перебіг і результат хвороби. Так, науково вивчений механізм дає розуміння, як працює препарат, а значить впевненість в його дії, а полімішеневий вплив підвищує ефективність і зменшує ймовірність розвитку резистентності. Тривалий досвід клінічного застосування свідчить про мінімальний ризик розвитку побічних ефектів. 

Варто відзначити і фармакокінетичні властивості сиропу Флавовір®: діючі речовини препарату швидко абсорбуються з травного тракту в кров, досягаючи максимальних концентрацій вже через 20 хв після введення (дослідження in vivo). Період напіввиведення із плазми крові становить близько 2-3 год. Важливо, що біодоступність при пероральному прийомі становить 80%. Рівень накопичення діючих речовин клітинами крові порівняно з плазмою крові значно вищий. Відповідні концентрації діючих речовин забезпечують пролонгацію впливу препарату в організмі та накопичення в органах і тканинах внаслідок звільнення від них клітин крові.

Показання до застосування препарату Флавовір®:

  • етіотропне лікування та профілактика ГРВІ;
  • етіотропне лікування та профілактика грипу, в тому числі викликаного пандемічними штамами вірусів.

Дітям можна призначати Флавовір® з першого дня життя.

Не менш важливим є той аспект, що встановлено можливість комбінації сиропу Флавовір® з антибіотиками та протигрибковими препаратами для лікування вірусно-бактеріальних і вірусно-грибкових захворювань. Негативних проявів унаслідок взаємодії з іншими лікарськими засобами не встановлено. Під час проведення доклінічних досліджень також не зафіксовано тератогенного, мутагенного, ембріотоксичного, фетотоксичного та канцерогенного впливу. Клінічний досвід застосування препарату у I-III триместрах вагітності та в період грудного вигодовування негативного впливу не виявив. Проте необхідно дотримуватися правил призначення лікарських засобів у період вагітності або грудного вигодовування, оцінюючи співвідношення користь/ризик, і проконсультуватися з лікарем.

Сироп є зручним у використанні, дозується за допомогою спеціальної ємності. Дози та тривалість лікування залежать від характеру захворювання та віку пацієнта. Для лікування грипу та ГРВІ (при неускладненому перебігу захворювання) сироп застосовують протягом 5 днів. Для досягнення найбільшої ефективності терапії застосування сиропу необхідно починати при перших проявах захворювання або після контакту з хворими. Залежно від перебігу захворювання курс лікування може бути продовжено до 2 тижнів. Для профілактики грипу та ГРВІ сироп потрібно застосовувати від 1 до 4 тижнів у дозі, яка становить половину від лікувальної. Під час епідемії, спричиненої пандемічними штамами, сироп у профілактичній дозі можна використовувати до 6 тижнів. У разі виникнення бактеріальних ускладнень грипу та інших ГРВІ з метою нормалізації показників імунної системи сироп можна застосовувати протягом 4 тижнів і довше.

Гострі респіраторні захворювання (ГРЗ) – ​це патологія, з якою найчастіше стикаються лікарі всіх спеціальностей. Більше того, 1-2 рази на рік вони й самі захворівають. І хоча етіологія, патогенез і клінічна картина ГРЗ вивчені майже досконало, все ж лікарі досі сперечаються над тим, як правильно їх лікувати. Досі людство винаходить ту чарівну пігулку, яка допомогла б долати ГРЗ швидше, а також запобігати їх розвитку, адже нікому не хочеться втрачати працездатність на тиждень через свою хворобу чи хворобу дитини. Тому для лікування грипу були розроблені специфічні препарати – ​інгібітори нейрамінідази, які переривають життєвий цикл вірусу та, як наслідок, швидше покращують загальний стан хворого. Проте не всі ГРЗ спричинені вірусом грипу. Тому вченими були досліджені та створені безпечні засоби рослинного походження на основі флавоноїдів. Серед них в Україні сертифікованим, стандартизованим і найдокладніше вивченим є Флавовір®. Показаннями до його застосування є етіотропне лікування та профілактика ГРВІ, а також етіотропне лікування та профілактика грипу, у тому числі спричиненого пандемічними штамами. Флавовір® можна застосовувати як дорослим, так і дітям з першого дня життя, а також вагітним і матерям-годувальницям, що свідчить про його високу безпечність.

Підготувала Роксоляна Денисюк

Тематичний номер «Педіатрія» №4 (51), 2019 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Педіатрія

ARIA-EAACI: тактика лікування астми  в умовах пандемії COVID-19 04.08.2020 Педіатрія ARIA-EAACI: тактика лікування астми в умовах пандемії COVID-19

Не так давно Міжнародний комітет з питань таксономії вірусів (International Committee on Taxonomy of Viruses; ICTV) [1] оголосив про появу нового штаму коронавірусу людини (SARS-CoV-2), що спричинює інфекційне захворювання, яке Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) іменувала «коронавірусною хворобою 2019» (COVID-19) [2]. Американський Центр з контролю та профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention; CDC) висунув думку, що пацієнти з середньою та тяжкою формою астми можуть мати вищий ризик захворювання на COVID-19. Коронавірус може вражати дихальні шляхи (ніс, горло, легені), спричинювати напади астми та, можливо, призвести до пневмонії та гострих респіраторних захворювань. ...

04.08.2020 Педіатрія Лікування загострення бронхіальної астми під час пандемії SARS-CoV-2 2020 р.

Пандемія SARS-CoV-2 кинула виклик усім національним системам охорони здоров’я [1]. Від лікарів тепер не просто очікують надання якісних медичних послуг, у цій ситуації всі дії медиків мають бути спрямовані на обмеження поширення інфекції. Знаючи, що вірус SARS-CoV-2 передається повітряно-крапельним шляхом, необхідно розробити стратегії максимально ефективного обмеження його аерозолізації. Хоча діти-астматики не входять до групи ризику розвитку тяжкої інфекції SARS-CoV-2, а сухі хрипи не є частим симптомом COVID-19 у педіатричних пацієнтів [2], занепокоєння викликають небулайзери, які використовують у стаціонарах у хворих на астму, інфікованих ­SARS-CoV-2. Саме ці пристрої можуть стати джерелом зараження інших пацієнтів та медичного персоналу....

29.07.2020 Педіатрія Ферментнозамісна терапія – патогенетичний метод ефективного лікування хвороби Помпе

Однією з важливих тем сучасної педіатрії є рання діагностика та своєчасне лікування рідкісних захворювань. Саме обговоренню цих гострих питань була присвячена науково-практична онлайн-конференція з міжнародною участю «Актуальні питання сучасної педіатрії», яка відбулася 23-24 червня 2020 року в м. Львів за ініціативи Університету здорової дитини Няньковських. ...