0 %

20 років фітонірингу: етапи розвитку сучасної фітотерапії та подальші дослідження

20.12.2019

Стаття у форматі PDF

У педіатрії фітотерапія вважається безпечним та ефективним напрямом лікування та профілактики багатьох захворювань. Дані доказової медицини свідчать про великий потенціал рослинних екстрактів, які забезпечують виражений терапевтичний ефект при мінімальному ризику виникнення побічних явищ.

У рамках XXІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії» (Сідельниковські читання) голова правління компанії Bionorica SE, засновник благодійного Фонду Phytokids (з 2018 р. – Natureheart Foundation), професор Міхаель Попп (Університет імені Леопольда і Франца, м. Інсбрук, Австрія) свою доповідь присвятив 20-річчю фітонірингу.

– Фітотерапія – ​це безпечне та ефективне лікування багатьох захворювань; вона широко застосовується в усьому світі. Проте не всі рослинні засоби мають терапевтичний потенціал. На якість фітопрепарату впливають походження, різновид, чистота та життєздатність насіння, умови культивації рослини (якість ґрунту, клімат, час висаджування, застосування добрив, полив, захист), особливості збирання врожаю (час, технологія, умови), обробка рослин (кондиціонування, висушування, очищення, зберігання, пакування).

! Компанія «Біонорика» є експертом у фітотерапії та протягом десятків років виробляє продукцію високої якості, що підтверджено даними доказової медицини. 

Основною стратегією отримання фітопрепаратів є фітоніринг (від англ. phyto – ​рослина та engineering – ​розробка, технологія) – ​поєднання природи та наукових інновацій для отримання унікального продукту. Висока якість фітопрепаратів забезпечується суворим контролем на всіх етапах виробництва. Сучасна апаратура дозволяє точно визначити компоненти рослин, їх якість у процесі вирощування, а подальший лабораторний аналіз дає інформацію щодо потенційного терапевтичного потенціалу кожної рослини.

! Компанія «Біонорика» самостійно займається культивуванням рослин, використовучи лише власний посівний матеріал. 

Вирощування рослин відбувається у максимально комфортних для кожного виду кліматичних умовах на плантаціях різних частин світу (наприклад, ехінацея вирощується на Майорці). Компанія застосовує власний метод перколяції (один з динамічних методів екстрагування шляхом фільтрування рідини через нерухомий шар твердої речовини). Запатентована концентрація екстракту та процес сушіння рослин у щадних умовах дозволяє досягти високої якості екстракту, який є ефективним та безпечним для пацієнта.

Група компаній «Біонорика» інвестувала 211 млн євро (2012-2019 рр.) у впровадження найбільш сучасного комп’ютеризованого виробництва  лікарських засобів рослинного походження. Продукція компанії значно випереджає конкурентів за основними критеріями якості фітопрепаратів.

Базовою технологією досліджень є мac-спектрометрія, за допомогою якої проводиться фото- та біоаналіз рослинних засобів. Сучасна апаратура (Sciex TripleTof 5600, Sciex TripleQuad 6500, Sciex TripleQuad 6500+, Sciex API 4000, Bruker Maxis ІІ) дозволяє визначити підробки та імітації фітопрепаратів, профіль складових компонентів екстракту, знайти найбільш ефективні рослини у процесі культивації, оцінити фармакокінетику та токсикокінетику засобів тощо.

Між препаратами рослинного та біохімічного походження існує ряд відмінностей. По-перше, фітосиміляр – ​це більше, ніж біосиміляр, оскільки властивості рослинного лікарського засобу визначаються якістю сировини та процесом виробництва; по-друге, серед фітопрепаратів не існує генериків. Якщо дія хімічної сполуки зазвичай спрямована на одну мішень, то лікарський засіб рослинного походження, який вміщує декілька діючих речовин, одночасно впливає на кілька мішеней. Крім того, хімічні сполуки характеризуються вищим ризиком розвитку побічних явищ порівняно з фітопрепаратами.

Основним підтвердженням ефективності та безпечності лікарського засобу будь-якого походження є дані доказової медицини.

Професор Міхаель Попп представив результати наукових досліджень, які підтверджують ефективність та безпечність інших рослинних продуктів компанії «Біонорика» (Синупрет®, Імупрет®, Канефрон® Н), а також розповів про діяльність Natureheart Foundation, за підтримки якого реалізуються різні соціальні проєкти: Phytoland – ​ігрова зона, метою якої є терапія за допомогою ігор, творчості та музики; забезпечення медичним обладнанням медичних закладів; навчальні проєкти, що покликані сприяти взаємодії дітей з природою та самодостатньому розвитку.

Тематичний номер «Педіатрія» №4 (51), 2019 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Педіатрія

30.12.2019 Педіатрія Терапія та сімейна медицина Новые подходы в лечении нарушения терморегуляции у детей

В последние годы наметилась тенденция к увеличению количества детей с нарушением терморегуляции (термоневроз), который сопровождает другие симптомы синдрома вегетативных дисфункций (СВД) [1, 2]. Проблема сохраняет актуальность, так как распространенность СВД среди детей и подростков весьма значительна и варьирует от 29 до 82%....

21.12.2019 Кардіологія Педіатрія Порушення ритму і провідності серця

Під аритмією розуміють серцевий ритм, що відрізняється від нормального синусового ритму частотою, регулярністю і джерелом, а також порушенням зв’язку або послідовності між активацією передсердь і шлуночків. Порушення ритму серця, як правило, обумовлені різними захворюваннями, але також можуть виникнути самостійно. Це пов’язане, в основному, з наявністю кола re-entry (додаткові передсердно-шлуночкові шляхи проведення, тріпотіння передсердь), а також з чутливістю клітин-водіїв ритму, які можуть знаходитися у різних відділах серця, до адренергічних впливів....

21.12.2019 Педіатрія Обґрунтований вибір лікарського засобу для лікування кашлю у дітей

У процесі лікування дітей з патологією органів дихання, яка супроводжується кашлем, педіатри беруть до уваги не лише ефективність протикашльового препарату, але і його безпечність. Враховуючи цей аспект, перевага надається засобам рослинного походження. Міфи щодо їх низької ефективності, порівняно з синтетичними препаратами, давно розвіяні. Крім того, результати нових досліджень відкривають нові можливості рослинних засобів, які дозволяють досягти позитивної клінічної та лабораторної динаміки за відносно короткі терміни....

21.12.2019 Педіатрія Пульмонологія та оториноларингологія Сучасні методи усунення бронхообструктивного синдрому у дітей

Патологія органів дихання – ​одна з найактуальніших проблем сучасної педіатрії. Ураження респіраторного тракту різного генезу вже протягом кількох десятиліть утримує першість серед дитячих захворювань. Це зумовлює пошук нових ефективних, безпечних та доступних лікарських засобів для застосування у педіатрії. Одним із важливих завдань для фармацевтичних компаній стало не лише застосування ефективних молекул, а й створення унікальної лікарської форми для забезпечення найбільш оптимального шляху надходження активного компонента до місця запалення....