0 %

Науково-практична конференція «Проблеми захворювань шкіри та інфекцій, що передаються статевим шляхом, у дітей та підлітків»

26.07.2015

17–18 березня 2015 р. в м. Києві кафедра дерматовенерології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика провела науково-практичну конференцію на тему «Проблеми захворювань шкіри та інфекцій, що передаються статевим шляхом, у дітей та підлітків», яка увійшла до Реєстру конференцій на 2015 р. Кафедра дерматовенерології НМАПО ім. П.Л. Шупика є опорною в Україні з післядипломного навчання лікарів-дерматовенерологів на передатестаційних циклах, циклах тематичного удосконалення, спеціалізації. Крім того, кафедра є єдиною в Україні, яка проводить цикли спеціалізації, передатестаційної підготовки та тематичного удосконалення з дитячої дерматовенерології.

Відкриття конференції. Головуючі: Л.Д. Калюжна, О.І. Літус, Р.Ф. Айзятулов Відкриття конференції. Головуючі: Л.Д. Калюжна, О.І. Літус, Р.Ф. Айзятулов

Захворювання шкіри у дітей мають багато характерних ознак, які пов‘язані з анатомічними та фізіологічними особливостями шкіри дитини. Слід зважати, що коли йде мова про захворювання шкіри у дітей, необхідно брати до уваги досить різні вікові періоди: період новонародженості, немовляти, старшої дитини та підлітка. Кожний період вирізняється певними анатомо-фізіологічними особливостями і отже – клінікою та перебігом дерматозу. Кожен дерматовенеролог повинен досконально знати дитячу дерматовенерологію, орієнтуватись у діагностиці та сучасних поглядах на лікування. Крім того, особливої уваги потребує проблема захворювань шкіри у підлітків, коли деякі дерматози, особливо на обличчі, спричинюють психоемоційні розлади. До того ж важливим питанням є діагностика та лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, у дітей та підлітків.

Актуальність конференції визначена необхідністю розширення наробок клінічних настанов у дерматовенерології, можливістю обмінятись досвідом складання їх в Україні, обговорити найактуальніші питання діагностики та лікування захворювань шкіри та інфекцій, що передаються статевим шляхом, у дітей та підлітків з метою їх адаптації в протоколи.

У конференції взяли участь лікарі-дерматовенерологи з 17 регіонів України, всього зареєструвались 325 учасників. Відкрили конференцію проректор НМАПО з наукової роботи, д.м.н., професор І.С. Зозуля, зав. кафедри дерматовенерології, д.м.н., професор О.І. Літус, д.м.н., професор Л.Д. Калюжна. На конференції з доповідями виступили провідні дерматовенерологи України та молоді фахівці. У доповідях були висвітлені питання патогенезу, діагностики та лікування псоріазу, атопічного дерматиту, акне, спадкових захворювань, новоутворень шкіри, інфекцій, що передаються статевим шляхом, хламідіозу у дітей та підлітків, косметології підлітків. Професори Я.Ф. Кутасевич та Л.Д. Калюжна представили клінічні випадки рідкісних дерматозів.

На конференції особливий інтерес викликали доповіді суміжних фахівців. Такими були виступи з педіатрії професора Г.В. Бекетової, з психіатрії – професора В.М. Кузнецова. Сучасним аспектам використання результатів генетичного тестування в дерматологічній практиці була присвячена доповідь доцента кафедри медичної генетики НМАПО З.І. Рассохи. Своєчасним і вкрай необхідним було повідомлення доцента кафедри інфекційних хвороб та дитячої імунології Ф.І. Лапія «Вакцинація в практиці лікаря-дерматовенеролога на підставі доказової медицини». Учасники конференції з вдячністю сприйняли повідомлення професора кафедри фармацевтичної технології біофармації Р.С. Коритнюк. Її доповідь містила надзвичайно необхідну інформацію щодо рецептури в дерматовенерології і мала назву «Відродження практики виготовлення лікарських форм в умовах аптеки».

Генеральним інформаційним спонсором конференції традиційно виступив журнал «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія». Нагороди та сертифікати журналу отримали: доцент З.І. Рассоха, доцент Ф.І. Лапій, професор Р.Ф. Айзятулов.

Учасники конференції одержали сертифікати, підписані ректором НМАПО ім. П.Л. Шупика, академіком НАМНУ, професором Ю.В. Вороненко.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Дерматологія

04.12.2019 Діагностика Онкологія та гематологія Урологія та андрологія Скрининг и ранняя диагностика рака предстательной железы

Популяционный, или массовый, скрининг рака предстательной железы (РПЖ) – ​это определенная стратегия организации здравоохранения, включающая систематическое обследование мужчин группы риска без клинических симптомов. В отличие от него раннее выявление, или оппортунистический скрининг, состоит в проведении индивидуального обследования, которое инициируется самим пациентом и/или его врачом. Основными задачами обеих скрининговых программ являются снижение смертности вследствие РПЖ и поддержание качества жизни пациентов....

03.12.2019 Онкологія та гематологія Урологія та андрологія Абіратерону ацетат + преднізолон у веденні метастатичного кастраційно-резистентного раку передміхурової залози без попередньої хіміотерапії

Останніми роками з’явилися нові схеми лікування метастатичного кастраційно-резистентного раку передміхурової залози (мКРРПЗ), як-от комбінація абіратерону ацетату (Зитига®) і преднізолону (ААР). У дослідженні ІІІ фази COU-AA‑302 у пацієнтів, які раніше не отримували хіміотерапії, застосування схеми ААР асоціювалося з покращенням медіани виживаності без радіографічного прогресування з 8 до 16 міс та медіани загальної виживаності із 30,3 до 34,7 міс порівняно з преднізолоном + плацебо. ...

03.12.2019 Онкологія та гематологія Урологія та андрологія Сучасне лікування нирковоклітинного раку

За останнє десятиліття можливості лікування пацієнтів з нирковоклітинним раком (НКР) значно розширилися. Системна терапія цього злоякісного новоутворення сьогодні включає інгібітори імунних контрольних точок, інноваційні таргетні препарати та комбіновані стратегії. Про сучасні підходи до лікування НКР розповів старший науковий співробітник відділення пластичної та реконструктивної онкоурології Національного інститут раку, кандидат медичних наук Юрій Васильович Вітрук. ...

27.11.2019 Дерматологія Засновані на консенсусі європейські рекомендації з лікування атопічної екземи (атопічного дерматиту) в дорослих і дітей

Атопічна екзема (АЕ; атопічний дерматит, екзема, нейродерміт, нейродерматит, ендогенна екзема) являє собою запальне хронічне чи хронічно рецидивне захворювання шкіри, що супроводжується свербежем. АЕ часто виникає в родинах із сімейним анамнезом інших атопічних захворювань (бронхіальна астма, алергійний ринокон’юнктивіт). АЕ є одним із найпоширеніших неінфекційних захворювань шкіри, що уражає до 20% дітей і 2-8% дорослих у більшості країн. У 2/3 випадків АЕ розпочинається в дитинстві....