0 %

Науково-практична конференція «Проблеми захворювань шкіри та інфекцій, що передаються статевим шляхом, у дітей та підлітків»

26.07.2015

17–18 березня 2015 р. в м. Києві кафедра дерматовенерології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика провела науково-практичну конференцію на тему «Проблеми захворювань шкіри та інфекцій, що передаються статевим шляхом, у дітей та підлітків», яка увійшла до Реєстру конференцій на 2015 р. Кафедра дерматовенерології НМАПО ім. П.Л. Шупика є опорною в Україні з післядипломного навчання лікарів-дерматовенерологів на передатестаційних циклах, циклах тематичного удосконалення, спеціалізації. Крім того, кафедра є єдиною в Україні, яка проводить цикли спеціалізації, передатестаційної підготовки та тематичного удосконалення з дитячої дерматовенерології.

Відкриття конференції. Головуючі: Л.Д. Калюжна, О.І. Літус, Р.Ф. Айзятулов Відкриття конференції. Головуючі: Л.Д. Калюжна, О.І. Літус, Р.Ф. Айзятулов

Захворювання шкіри у дітей мають багато характерних ознак, які пов‘язані з анатомічними та фізіологічними особливостями шкіри дитини. Слід зважати, що коли йде мова про захворювання шкіри у дітей, необхідно брати до уваги досить різні вікові періоди: період новонародженості, немовляти, старшої дитини та підлітка. Кожний період вирізняється певними анатомо-фізіологічними особливостями і отже – клінікою та перебігом дерматозу. Кожен дерматовенеролог повинен досконально знати дитячу дерматовенерологію, орієнтуватись у діагностиці та сучасних поглядах на лікування. Крім того, особливої уваги потребує проблема захворювань шкіри у підлітків, коли деякі дерматози, особливо на обличчі, спричинюють психоемоційні розлади. До того ж важливим питанням є діагностика та лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, у дітей та підлітків.

Актуальність конференції визначена необхідністю розширення наробок клінічних настанов у дерматовенерології, можливістю обмінятись досвідом складання їх в Україні, обговорити найактуальніші питання діагностики та лікування захворювань шкіри та інфекцій, що передаються статевим шляхом, у дітей та підлітків з метою їх адаптації в протоколи.

У конференції взяли участь лікарі-дерматовенерологи з 17 регіонів України, всього зареєструвались 325 учасників. Відкрили конференцію проректор НМАПО з наукової роботи, д.м.н., професор І.С. Зозуля, зав. кафедри дерматовенерології, д.м.н., професор О.І. Літус, д.м.н., професор Л.Д. Калюжна. На конференції з доповідями виступили провідні дерматовенерологи України та молоді фахівці. У доповідях були висвітлені питання патогенезу, діагностики та лікування псоріазу, атопічного дерматиту, акне, спадкових захворювань, новоутворень шкіри, інфекцій, що передаються статевим шляхом, хламідіозу у дітей та підлітків, косметології підлітків. Професори Я.Ф. Кутасевич та Л.Д. Калюжна представили клінічні випадки рідкісних дерматозів.

На конференції особливий інтерес викликали доповіді суміжних фахівців. Такими були виступи з педіатрії професора Г.В. Бекетової, з психіатрії – професора В.М. Кузнецова. Сучасним аспектам використання результатів генетичного тестування в дерматологічній практиці була присвячена доповідь доцента кафедри медичної генетики НМАПО З.І. Рассохи. Своєчасним і вкрай необхідним було повідомлення доцента кафедри інфекційних хвороб та дитячої імунології Ф.І. Лапія «Вакцинація в практиці лікаря-дерматовенеролога на підставі доказової медицини». Учасники конференції з вдячністю сприйняли повідомлення професора кафедри фармацевтичної технології біофармації Р.С. Коритнюк. Її доповідь містила надзвичайно необхідну інформацію щодо рецептури в дерматовенерології і мала назву «Відродження практики виготовлення лікарських форм в умовах аптеки».

Генеральним інформаційним спонсором конференції традиційно виступив журнал «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія». Нагороди та сертифікати журналу отримали: доцент З.І. Рассоха, доцент Ф.І. Лапій, професор Р.Ф. Айзятулов.

Учасники конференції одержали сертифікати, підписані ректором НМАПО ім. П.Л. Шупика, академіком НАМНУ, професором Ю.В. Вороненко.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Дерматологія

11.07.2019 Дерматологія Атопический дерматит: четыре составляющие эффективной топической терапии

Атопический дерматит (АтД) – ​одно из самых распространенных дерматологических заболеваний, которому последние несколько десятилетий медики уделяют пристальное внимание, стремясь подобрать наиболее эффективное и безопасное лечение. Современные особенности диагностики и лечения АтД в странах Европейского региона регламентирует недавно опубликованный консенсус по лечению атопической экземы (атопического дерматита) у взрослых и детей (Wollenberg А. et al., 2018). В этом согласительном документе подчеркивается высокая распространенность АтД в мире: по данным экспертов, в глобальном масштабе этой патологией страдает 20% детского и 2-8% взрослого населения....

11.07.2019 Урологія та андрологія Инфекции нижних мочевых путей: в поисках правильных решений

14 июня в г. Киеве прошла Европейская школа урологов, включавшая серию докладов иностранных делегатов и разбор клинических случаев. Мероприятие состоялось в рамках конгресса Ассоциации урологов Украины и привлекло внимание многих отечественных специалистов в области урологии и нефрологии....

11.07.2019 Інфекційні захворювання Достижения в диагностике бактериальных инфекций нижних дыхательных путей

Инфекции нижних дыхательных путей (ИНДП) бросают серьезный вызов системе здравоохранения. Согласно данным исследования Global Burden of Disease, ИНДП занимают шестое место в структуре причин смерти и лидируют среди инфекционных причин летального исхода. В 2016 г. вследствие ИНДП скончались 2,38 млн человек. При этом наибольший риск летального исхода имеют больные в возрасте младше 5 и старше 70 лет; наблюдается тенденция к повышению выживаемости в возрастной группе до 5 лет, тогда как в категории пациентов старше 70 лет, напротив, возрастает смертность....

20.06.2019 Дерматологія Застосування дабрафенібу і траметинібу при метастатичній меланомі

Меланома є 20-м за частотою видом ракових новоутворень у світі. Очікувана у 2020 р. кількість нових випадків меланоми дорівнює близько 301,7 тис., у 2040 р., за прогнозами, цей показник зросте до 466,9 тис. Загальна стандартизована за віком захворюваність на меланому становить 3,1 випадку, поширеність – 12,7 випадку на 100 тис. населення. Щороку меланома стає причиною приблизно 60 тис. випадків смерті (Bray F. et al., 2018)....