Представлена вакцина от гипертонии

30.08.2015

Возможно, что вскоре людям, страдающим артериальной гипертензией (АГ), не придется ежедневно принимать таблетки. Ученые предложили новый способ лечения АГ – использование ДНК-вакцины (или генных вакцин). Они нацелены на ангиотензин II – гормон, вызывающий констрикцию кровеносных сосудов и тем самым повышающий артериальное давление и нагрузку на сердце. Механизм действия вакцины аналогичен действию препаратов – ингибиторов ангиотензин­превращающего фермента – и проявляется вазодилатирующим эффектом на сосуды. Подобные вакцины тестировали и ранее, но их действие было слишком непродолжительным, и они вызывали ряд побочных эффектов.

В исследовании крысам с повышенным артериальным давлением три раза в течение двух недель вводили вакцину. Это сопровождалось снижением такового на период до полугода, а также уменьшением поражения сердца и кровеносных сосудов, вызванных АГ. Побочных действий в отношении других органов не было обнаружено. Один из авторов исследования, профессор университета Осаки (Япония) Хиронори Накагами (Hironori Nakagami) считает, что вакцина может быть эффективна при недостаточном уровне комплаенса антигипертензивной терапии, что представляет собой одну из главных проблем в лечении больных АГ. Конечная цель вакцины – идеальный контроль над артериальным давлением. Это может оказаться оптимальным вариантом для пациентов развивающихся стран в силу более низкой ее стоимости по сравнению с препаратами, понижающими давление.

По материалам: medportal.ru

Материал подготовлен порталом Медфармконнект: http://medpharmconnect.com/News/world_market_news/20366.htm

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Кардіологія

17.10.2021 Кардіологія Молодий пацієнт із високим кардіометаболічним ризиком: що робити?

Під час чергової науково-практичної конференції «Консиліум фахівців при коморбідних станах», яка відбулася 11 вересня, особливе зацікавлення слухачів викликав тематичний блок «Від менархе до клімаксу, або Як важко бути жінкою». Завершувала цей блок доповідь завідувачки кафедри кардіології Національного університету охорони здоров’я України ім. П. Л. Шупика (м. Київ), доктора медичних наук, професора Марини Миколаївни Долженко на основі клінічного випадку....

17.10.2021 Кардіологія Пріоритетність вакцинації в пацієнтів із серцево‑судинними захворюваннями

Триває оголошена Всесвітньою організацією охорони здоров’я пандемія коронавірусної хвороби (COVID‑19) [1]. Захворюваність на COVID‑19 постійно зростає й тому потребує ефективного й сучасного підходу до фармакотерапії та профілактики, особливо в пацієнтів із захворюваннями серцево-судинної системи. Політика розподілу вакцин проти COVID‑19 передбачає пріоритетність надання вакцин особам, які мають найбільші ризики несприятливих наслідків. Перевага віддається особам старших вікових груп і пацієнтам із супутніми захворюваннями [2, 3]. До них належать серцево-судинні захворювання (ССЗ), цукровий діабет, ожиріння, тютюнопаління тощо. Американська колегія кардіологів (ACC) представила результати даних метааналізу з метою надати науково обґрунтовані докази щодо ризику COVID‑19 у пацієнтів із ССЗ....

17.10.2021 Кардіологія Застосування ПОАК у пацієнтів із фібриляцією передсердь та ішемічною хворобою серця: практичні рекомендації EHRA (2021)

Ми продовжуємо знайомити читачів з опублікованими нещодавно оновленими рекомендаціями Європейської асоціації серцевого ритму (EHRA) щодо застосування прямих оральних антикоагулянтів (ПОАК), які не є антагоністами вітаміну К (АВК), у пацієнтів із фібриляцією передсердь (ФП). Раніше ми висвітлювали ключові положення цієї настанови й особливості застосування таких препаратів у різних груп хворих. У цьому огляді сфокусовано увагу на практичних аспектах застосування ПОАК у пацієнтів із ФП та ішемічною хворобою серця (ІХС)....

17.10.2021 Кардіологія Нітрендипін у лікуванні гіпертензії: препарат першої лінії для ефективного контролю артеріального тиску та покращення прогнозу

Основною метою лікування артеріальної гіпертензії (АГ) є максимальне зниження рівня кардіоваскулярної захворюваності та смертності. Цього досягають шляхом впливу на фактори ризику, які можливо модифікувати: куріння, діабет, підвищений рівень холестерину, лікування супутніх захворювань з обов’язковою корекцією підвищеного артеріального тиску (АТ). До основних антигіпертензивних препаратів (АГП) належать блокатори кальцієвих каналів (БКК), передусім препарати другого покоління – дигідропіридинові похідні тривалої дії, як-от нітрендипін....