Інформаційне повідомлення щодо меланоми шкіри

15.10.2021

Меланома шкіри – злоякісна пухлина нейроектодермального походження (коди за Міжнародною класифікацією хвороб X перегляду C43, C41), що розвивається із трансформованих меланоцитів, що містяться переважно у шкірі. У сучасних епідеміологічних дослідженнях встановлено стрімке зростання захворюваності на меланому шкіри в різних країнах, у тому числі і в Україні. Згідно з даними Національного канцер-реєстру України (http://www.ncru.inf.ua/publications/BULL_22/PDF_E/38-39-mel.pdf), у 2019 р. загальна кількість випадків меланоми (код за МКХ-10 С43) у всіх вікових категоріях дорослих становила 3008; загальна кількість померлих – 877, частка тих, хто не прожив одного року після вперше виявленої меланоми – 9,4%. Захворюваність становить 8,4 на 100 тис. населення. Охоплено спеціальним лікуванням 91,7% первинних хворих. У 2020 р., за даними Національного інституту раку, захворюваність склала 6,1 на 100 тис. населення, частка осіб, які не прожили одного року після вперше виявленої меланоми (2019 р.), – 1,9%.

Частка пацієнтів з меланомою IV стадії, яка відповідає неоперабельній метастатичній меланомі (НММ), у тому числі з BRAF-мутацією, становить 5,1% (дані 2020 р.). Рівень охоплення лікуванням становить у середньому 91%. За даними Національного канцер-реєстру, прогнозований приріст захворюваності становить 3,3% щорічно.

Відкриті дані щодо поширеності BRAF-мутації в Україні не представлені. У світовій практиці частота BRAF-мутації у всіх пацієнтів із метастатичною меланомою оцінюється на рівні 45-50%, у деяких країнах варіює від 29 до 62%. Таким чином, в Україні можна припустити поширеність BRAF-мутації до 45%.

Відповідно до клінічних рекомендацій National Comprehensive Cancer Network, лікування меланоми на ранній стадії передбачає хірургічне висічення пухлини, а при нерезектабельних і метастатичних формах пацієнтам показане застосування тривалої системної медикаментозної терапії.

У 2020-2021 рр. проводилися інтерактивні семінари й опитування онкологів, дерматоонкологів, присвячені визначенню профілів пацієнтів, оцінюванню поточної практики лікування пацієнтів із метастатичною меланомою, у тому числі із BRAF-мутацією.

За підсумками дискусій і відповідей фахівців встановлено, що пацієнти з діагнозом НММ здебільшого не отримують попереднього лікування, при цьому конкретних супутніх захворювань не виділено. Попередній діагноз меланома визначається дерматологами: у 43,6% випадків – під час профілактичних оглядів, у 56,0% – при зверненні до дерматолога з метою діагностики новоутворення шкіри. У разі підозри на наявність злоякісного новоутворення пацієнт направляється до онколога для встановлення заключного діагнозу з визначенням стадії меланоми. Враховуючи часту наявність BRAF-мутації у пацієнтів з метастатичною меланомою (близько 45% випадків) і можливості призначення таргетної терапії, пацієнта направляють на визначення BRAF-мутації. Після підтвердження діагнозу застосовують різні терапевтичні опції.

Найпоширенішою практикою лікування пацієнтів із метастатичною меланомою у першій лінії є хіміотерапія (застосовується у 97% пацієнтів). Найчастіше використовується дакарбазин. Приблизно 3% пацієнтів призначають імунотерапію препаратом пембролізумаб, а також таргетну терапію препаратом вемурафеніб (поодинокі призначення). 

У другій лінії терапії зберігається таке саме співвідношення пацієнтів, які отримують лікування хіміо-, імунопрепаратами (пембролізумаб) та вемурафенібом. Як хіміотерапевтичні препарати застосовуються темозоломід (50% пацієнтів), дакарбазин (40% пацієнтів) та комбінація паклітаксел + карбоплатин (10% пацієнтів).

Тематичний номер «Онкологія, Гематологія, Хіміотерапія» № 6 (73) 2021 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Онкологія та гематологія

23.06.2022 Онкологія та гематологія Підтримка онкологічної служби в Україні міжнародними онкологічними організаціями

24 лютого українці прокинулися у новій реальності. Не встиг ще світ оговтатися після пандемії COVID-19, як Україну охопила жорстока загарбницька війна. Медична служба нашої країни зіткнулася із наступним випробуванням – роботою в умовах воєнного стану. Українські лікарі демонструють надзвичайний героїзм, адже продовжують рятувати життя громадян незалежно від обставин. У забезпеченні пацієнтів адекватною медичною допомогою велике значення має сприяння міжнародних організацій, фармацевтичних компаній, медичних установ тощо. ...

23.06.2022 Онкологія та гематологія Помалідомід у лікуванні множинної мієломи: міжнародне визнання і досвід українських гематологічних центрів

10 лютого у м. Києві відбувся круглий стіл для лікарів-гематологів, присвячений досвіду застосування препарату Помалідомід-Віста. Помалідомід – найсучасніший представник класу імуномодуляторів, який застосовується передусім для лікування хворих із рецидивною та рефрактерною (рр) множинною мієломою (ММ). Для обміну досвідом зібралися провідні гематологи України, частина фахівців з різних регіонів брали участь онлайн....

23.06.2022 Онкологія та гематологія UPTODATE IN ONCOLOGY-2021 – АКТУАЛЬНЕ В ОНКОЛОГІЇ-2021

22 грудня 2021 р. відбувся ІІ онкологічний конгрес UPTODATE IN ONCOLOGY 2021 – АКТУАЛЬНЕ В ОНКОЛОГІЇ 2021, організований ГО «Українська спілка клінічних онкологів», який традиційно підбив підсумки року, що минув. Проведення таких заходів дозволяє проаналізувати досягнення, які змінили підходи до лікування основних типів онкологічної патології, та сформувати завдання для подальшого розвитку галузі....

21.06.2022 Онкологія та гематологія Гіпертермічна внутрішньочеревна хіміотерапія – сучасний метод лікування раку шлунка

Рак шлунка – одне з найагресивніших онкологічних захворювань. Саме тому лікування в більшості випадків є доволі складним та включає променеву терапію, хіміотерапію й хірургічне втручання. Поєднання цих методів потребує системного підходу з боку лікарів і чіткого дотримання лікувальних рекомендацій з боку пацієнта....