В Україні починають працювати мобільні медичні команди для цивільного населення, яке зазнає впливу війни

20.08.2022

В Україні розпочали роботу мобільні медичні команди (ММК) україно-­швейцарського проєкту «Діємо для здоров’я», створені за фінансової підтримки Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва та за технічної допомоги Університетського госпіталю Женеви. ММК працюватимуть над забезпеченням гострих медичних і психологічних потреб цивільного населення в чотирьох цільових областях проєкту – Полтавській, Дніпропетровській, Львівській та Рівненській. Потреба в такій допомозі виникла з початком повномасштабної війни росії проти України, коли пацієнти залишилися без доступу до життєво необхідних ліків, медичної допомоги та були змушені переривати лікування.

За даними Управління ООН з координації гуманітарних справ, понад 12 млн осіб в Україні потребують гуманітарної медичної допомоги, багатьом з них, перед­усім людям із неінфекційними захворюваннями (НІЗ), необхідний постійний доступ до ліків. Відповідно до даних Міжнародної організації з міграції (станом на квітень 2022 р.), 22% респондентів вказали, що вони або хтось з їхньої родини змушені були перервати прийом медикаментів через війну. Насамперед йдеться про лікарські засоби від серцево-­судинних захворювань, підвищеного тиску та діабету. Дослідження, яке у квітні провів проєкт «Діємо для здоров’я» серед людей із НІЗ у 5 областях України, свідчить про те, що серед тих, хто приймає ліки від хронічних захворювань, лише 39% осіб змогли купити або отримати всі потрібні медикаменти.

Завдання ММК – в умовах війни допомогти вчасно виявляти, безперервно та якісно лікувати НІЗ. ММК фокусуються на наданні медичної допомоги вразливим групам населення, серед яких маломобільні люди та внутрішньо переміщені особи з НІЗ, у першу чергу із серцево-судинними, легеневими захворюваннями, а також із цукровим діабетом.

«Створенння ММК – це загальносвітова практика, котра довела свою ефективність під час багатьох збройних конфліктів по всьому світу, коли система охорони здоров’я, а саме медичні заклади, зазнають збройних атак і руйнувань. Крім того, в Україні ми бачимо велику кількість внутрішньо переміщених осіб, які потребують медичної допомоги. У таких умовах ММК – це надзвичайно важливий елемент для збереження доступності базових медичних послуг», – розповів доктор Джума Худоназаров, керівник україно-швейцарського проєкту «Діємо для здоров’я».

Про важливе значення ММК свідчить і досвід інших країн, де відбувалися бойові дії. Згідно з дослідженнями Світового банку, в якому вивчалися наслідки війни в таких країнах, від руйнування системи охорони здоров’я гине, ймовірно, більше людей, ніж безпосередньо від збройних уражень1.

До складу ММК входять лікар, мед­сест­ра, психолог; також до команди можуть долучати соціальних працівників і волонтерів із місцевих громад. Психологічна допомога надаватиметься в спів­праці з проєктом «Психічне здоров’я для України», котрий впроваджується за ­підтримки Швейцарії через Швейцарську агенцію з розвитку та співробітництва. ММК надають психологічну допомогу та основний спектр послуг первинної медико-санітарної допомоги, а саме:

  •  проводять лікарські огляди та діагностичні процедури (ЕКГ, вимірювання рівня глюкози та холестерину в крові, вимірювання тиску);
  •  призначають лікування та безоплатно надають прописані лікарські препарати;
  •  за потреби перенаправляють до вузь­ких спеціалістів.

Лікарські засоби, які видають ММК, входять до списку, запропонованого Всесвітньою організацією охорони здоров’я для роботи в надзвичайних ситуаціях2. Разом із тим ММК надають необхідну допомогу всім, хто до них ­звертається, в тому числі місцевому населенню, а також координують свою діяльність із локальними медичними закладами, медичними працівниками та департаментами охорони здоров’я.

«Мобільні медичні команди мають на меті покращити доступ людей до медичних послуг та лікування. Вони надаватимуть ліки, щоб люди могли розпочати, не переривати або відновити лікування і таким чином запобігти розвитку ускладнень. Це не лише зменшить навантаження на систему надання медичної допомоги в регіонах, а й сприятиме максимально ефективному використанню наявних ресурсів», – підкреслив Владислав Збанацький, координатор з роботи з первинною ланкою медичної допомоги україно-швейцарського проєкту «Діємо для здоров’я».


1 https://www.who.int/emergencies/emergency-health-kits/non-communicable-diseases-kit‑2016.
2 The Toll of War: The Economic and Social Consequences of the Conflict in Syria (worldbank.org) Wahington, DC2017.


Про україно-швейцарський проєкт «Діємо для здоров’я»

Україно-швейцарський проєкт «Діємо для здоров’я» («Скорочення поширеності факторів ризику неінфекційних захворювань в Україні») має на меті зменшити тягар хвороб і запобігти передчасній смертності від НІЗ. Проєкт реалізується за підтримки Швейцарії через Швейцарську агенцію з розвитку та співробітництва (SDC). Проєкт упроваджується на національному, регіональному (у Львівській, Дніпропетровській, Полтавській, Рівненській та Херсонській областях) і територіальному рівнях (робота з громадами). Більше інформації можна знайти на офіційному сайті проєкту та на його сторінці у Фейсбук.


Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 5-6 (522-523), 2022 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Терапія та сімейна медицина

05.12.2022 Терапія та сімейна медицина Нефропротекція при діабетичній нефропатії в запитаннях і відповідях

Нещодавно відбувся черговий семінар із безперервного професійного розвитку «Академія сімейного лікаря», покликаний надати нову доказову інформацію щодо сучасного лікування різноманітних захворювань нирок. Завідувачка кафедри внутрішньої медицини Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, доктор медичних наук, професор Лілія Петрівна Мартинюк розповіла про можливості додаткової нефропротекції у хворих на діабетичну нефропатію (ДН)....

26.11.2022 Терапія та сімейна медицина Ендокринологія Метформін у разі цукрового діабету 2 типу та хронічної хвороби нирок

Метформін є пероральним цукрознижувальним препаратом (ПЦЗП) першого ряду при цукровому діабеті (ЦД) 2 типу, який використовують понад 60 років. Відсутність даних рандомізованих клінічних досліджень (РКД) і повідомлень про лактоацидоз викликали занепокоєння щодо його використання в пацієнтів зі зниженою функцією нирок. Зі збільшенням кількості реальних доказів, що підтверджують його безпеку для пацієнтів із широким діапазоном функції нирок, у 2016 р. Управління з контролю якості продуктів харчування та лікарських засобів США (FDA) звернулося до виробника з проханням змінити етикетку, дозволивши використовувати метформін пацієнтам зі швидкістю клубочкової фільтрації (ШКФ) 30-60 мл/хв/1,73 м2....

25.11.2022 Діагностика Терапія та сімейна медицина Характеристика лабораторних методів діагностики вовчакового антикоагулянту

Останнім часом широкого поширення набувають дослідження та діагностика тромбофілій. До найзначущіших набутих тромбофілій належить антифосфоліпідний синдром (АФС), який являє собою гетерогенне автоімунне захворювання, що характеризується артеріальними й венозними тромбоемболічними ускладненнями з наявністю антифосфоліпідних антитіл (АФЛ) [1-3]. Оскільки клінічні прояви АФС не мають специфічності, діа­гноз істотно залежить від виявлення циркулювальних АФЛ. Ці АФЛ є автоантитілами, спрямованими проти комплексу фосфоліпідів і фосфоліпідо­зв’язувальних білків [1-4]. ...

25.11.2022 Неврологія Терапія та сімейна медицина Стрес, когнітивні порушення та хронічна ішемія головного мозку: як розірвати хибне коло?

Проблема впливу на організм (насамперед на головний мозок) фактора гострого та хронічного стресу наразі є однією з провідних у медицині загалом; у вітчизняній медичній практиці в сучасних умовах вона набуває особливого значення як у медичному, так і в медико-соціальному сенсі, що безпосередньо зачіпає сферу професійної діяльності різних фахівців – неврологів, кардіологів, гастроентерологів, пульмонологів, ендокринологів, психіатрів тощо, а також лікарів-інтерністів широкого профілю й сімейних лікарів. Особливе місце приділяється впливу хронічного стресу в патогенезі т. зв. хвороб цивілізації – психосоматичної та цереброваскулярної патології, а також неврозів [6, 9, 16]. Поєднує згадані форми патології первинність ураження центральної нервової системи (ЦНС) на всіх рівнях структурно-функціональної організації мозку – від молекулярного до системного з подальшим розвитком дисрегуляції внутрішніх органів, центрального та периферичного кровообігу, тому хвороби цивілізації також належать до категорії дисрегуляційної патології. ...