Алергія та імунологія

06.05.2019 Алергія та імунологія Аллергические заболевания: оптимальное решение актуальных проблем

26 февраля в г. Харькове состоялась научно-практическая конференция «Актуальные вопросы аллергологии и пульмонологии в практике семейного врача». Затронутые на мероприятии темы касались наиболее важных клинических аспектов аллергических риносинуситов, бронхиальной астмы (БА), крапивницы, бронхитов и др. В данном обзоре представлены несколько докладов, вызвавших значительный интерес слушателей....

22.04.2019 Алергія та імунологія Локальний алергічний риніт як окремий фенотип захворювання: клініка, діагностика, лікування

Останніми роками істотно змінилися сформовані раніше уявлення про значущість проблеми риніту серед різних груп пацієнтів, а також підходи до його класифікації, діагностики, лікування, профілактики та прогнозу [1, 6, 10, 11]....

22.04.2019 Алергія та імунологія Алергічний риніт у практиці сімейного лікаря: тактика фармакотерапії

Згідно із сучасним визначенням, алергічний риніт (АР) є атопічним захворюванням, що характеризується такими симптомами, як закладеність носа, прозорі виділення з носа, чхання та назальне свербіння. Окрім назальних симптомів, пацієнти з нелікованим АР можуть також мати алергічний кон’юнктивіт, синдром постназального затікання слизу, непродуктивний кашель, дисфункцію євстахієвих труб і супутній хронічний риносинусит (ХРС)....

22.04.2019 Алергія та імунологія Американський досвід: що нового для України?

Майже рік тому з поїздки до Америки за програмою, що спонсорується Фондом імені Фулбрайта в Україні, повернулася завідувач лабораторії вивчення алергенних факторів довкілля Вінницького національного медичного університету, професор кафедри фармації, доктор біологічних наук Вікторія Родінкова. Вона знана серед алергологів України дослідженнями в аеробіології, які допомагають контролювати спектр сезонних алергенів у повітрі....

22.04.2019 Алергія та імунологія Комплексная терапия аллергического ринита

Аллергический ринит (АР) относится к широко распространенным заболеваниям [1, 3]. За последние десятилетия во всех экономически развитых государствах отмечено увеличение числа больных АР. По данным эпидемиологических исследований, распространенность АР составляет от 1 до 40%. В большинстве европейских стран 10-25% населения страдают АР [7, 10, 11]....

22.04.2019 Алергія та імунологія Как повлиять на системное воспаление при аллергическом рините? Роль блокаторов Н1-гистаминовых рецепторов

Аллергический ринит (АР) представляет собой IgE-опосредованный иммунный ответ, характеризующийся развитием воспалительного процесса в слизистой оболочке носа [1]. ...

22.04.2019 Алергія та імунологія Современная терапия аллергического ринита: в центре внимания назальные стероиды

Аллергический ринит (АР) остается одной из актуальных проблем современной аллергологии. Многочисленные пациенты с АР практически круглый год обращаются за медицинской помощью. Какие препараты следует им рекомендовать? Стоит ли назначать назальные кортикостероиды (НКС)? Можно ли использовать комбинированную терапию антигистаминными препаратами (АГП) и НКС?...

03.04.2019 Алергія та імунологія Пульмонологія та оториноларингологія Монтелукаст: місце у терапії алергічного риніту та бронхіальної астми

Бронхіальна астма (БА) та алергічний риніт (АР) – ​хронічні алергічні захворювання, які найчастіше трапляються у дорослих та дітей. За останні 10 років поширеність цих недуг зросла майже вдвічі. Слід зауважити, що АР є незалежним фактором розвитку БА, а обидва ці захворювання вважаються коморбідними. Так, згідно з результатами численних епідеміологічних досліджень у 30-40% хворих на АР констатують БА, а частота асоціації астми з АР становить ≥80%. При неконтрольованих симптомах риніту збільшується частота нападів астми, незапланованих звернень до лікаря, за невідкладною допомогою, госпіталізацій. ...

02.04.2019 Алергія та імунологія Дезлоратадин – обоснованность выбора в педиатрической практике для лечения аллергопатологии

Сегодня аллергическими заболеваниями (АЗ) страдает примерно 40% населения планеты, из них 1/4 составляют дети. Различные эпидемиологические исследования свидетельствуют о высокой распространенности прежде всего таких нозологий, как бронхиальная астма (БА), аллергический ринит (АР), атопический дерматит (АД), крапивница и пищевая аллергия (ПА)....

02.04.2019 Алергія та імунологія Застосування назального спрея Форінекс у лікуванні хворих із поліпозним риносинуситом

Поліпозний риносинусит – це хронічне захворювання слизової оболонки порожнини носа і навколоносових пазух (ННП), яке характеризується утворенням поліпів, що складаються переважно з набряклої тканини, інфільтрованої еозинофілами, і їх подальшим рецидивуючим зростанням....

02.04.2019 Алергія та імунологія Питання алергології та пульмонології: практичні рекомендації для сімейних лікарів

26 лютого в Харкові відбулася науково-практична конференція «Актуальні питання алергології та пульмонології в практиці сімейного лікаря», під час якої для сімейних лікарів з доповідями виступили спеціалісти з алергології, ринології, педіатрії, пульмонології, фтизіатрії. У межах програми конференції були також проведені майстер-класи, розглянуті клінічні випадки, представлені практичні рекомендації з діагностики та лікування найпоширеніших алергічних захворювань....

02.04.2019 Алергія та імунологія Сравнительная эффективность биластина, дезлоратадина и рупатадина в подавлении аллергической реакции по типу крапивницы, индуцируемой внутрикожным введением гистамина у здоровых добровольцев

Распространенность аллергопатологии значительно возросла за последние несколько десятилетий. Одновременно с этим было разработано множество новых вариантов лечения. Благодаря хорошим фармакокинетическим характеристикам и высокому профилю безопасности антигистаминные препараты 2-го поколения (АГП‑2) заменили своих аналогов 1-го поколения и стали препаратами выбора в лечении аллергического риноконъюнктивита, крапивницы и других кожных аллергических заболеваний. ...