0 %

Кардіологія

24.07.2019 Кардіологія Ефективність препарату Адвокард у комплексному лікуванні пацієнтів після перенесеного гострого коронарного синдрому з елевацією сегмента ST на ранніх етапах реабілітації

Інфаркт міокарда (ІМ) залишається одним із найбільш небезпечних проявів ішемічної хвороби серця (ІХС). Відповідно до оновленого у 2018 р. універсального визначення ІМ, у більшості госпіталізованих пацієнтів виникає І тип захворювання, що характеризується класичним розвитком атеросклерозу коронарних артерій, ускладненого тромбозом. ...

24.07.2019 Кардіологія Алкогольна кардіоміопатія: сучасний стан проблеми

Зловживання алкоголем – ​серйозна соціально-економічна й медична проблема, оскільки алкоголь є однією з токсичних речовин, що широко споживається у всьому світі [53, 132]. Надмірне його вживання відповідальне за 88 тис. смертей у США щорічно, зокрема, за 1 із 10 летальних випадків серед дорослих працездатного віку (20‑64 роки) [132]. Зловживання алкоголем є причиною/фактором ризику більш ніж 200 захворювань чи уражень, серед яких алкогольна залежність, цироз печінки, рак, травма тощо [141]....

24.07.2019 Кардіологія Торасемід проти фуросеміду в пацієнтів із серцевою недостатністю

У матеріалі представлений огляд даних метааналізу рандомізованих контрольованих досліджень (РКД), що був проведений американськими вченими Shah et al. та опублікований у European Journal of Internal Medicine (2018). В роботі порівнювали петльові діуретики торасемід і фуросемід у пацієнтів із серцевою недостатністю (СН) в аспекті впливу на частоту повторної госпіталізації з приводу вказаної патології та серцево-судинних захворювань (ССЗ), летальних випадків та небажаних подій....

24.07.2019 Кардіологія Хронічна серцева недостатність у дорослих: діагностика та лікування

Хронічна серцева недостатність (ХСН) є значною медико-соціальною проблемою як у світі загалом, так і в Україні зокрема. Незважаючи на сучасні досягнення в лікуванні даної патології, її клінічний прогноз залишається незадовільним. Представляємо вашій увазі настанови Національного інституту здоров’я і досконалості медичної допомоги (NICE), опубліковані 2018 р. Даний матеріал допоможе лікареві-практику скласти чіткі алгоритми обстеження й терапії пацієнтів із ХСН, враховуючи індивідуальну переносимість тих чи інших лікарських засобів, деякі коморбідні стани....

24.07.2019 Кардіологія Ефективність фіксованої комбінації раміприлу/амлодипіну (Хартил® АМ) у пацієнтів із гіпертензією та діабетом

Поширеність цукрового діабету (ЦД) продовжує зростати в усьому світі, зокрема в Угорщині. Захворюваність і смертність серед пацієнтів із ЦД приблизно в чотири рази вищі порівняно із загальною популяцією. ЦД часто поєднується з артеріальною гіпертензією (АГ). У Фрамінгемському дослідженні АГ зустрічалась у 1,5 рази частіше в осіб із ЦД порівняно з популяцією без діабету. ...

24.07.2019 Кардіологія Рекомендації щодо ведення пацієнтів із серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка

Серцева недостатність зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка (СН ЗФВ ЛШ) – ​клінічний синдром, причинами якого зазвичай є ішемічна хвороба серця (ІХС), часто внаслідок інфаркту міокарда (ІМ), неконтрольована артеріальна гіпертензія (АГ), клапанні вади та кардіоміопатії. Цей стан супроводжується низкою типових симптомів: задишкою, набряками, підвищеною стомлюваністю тощо. ...

24.07.2019 Кардіологія Європейський конгрес із серцевої недостатності 2019 року

У грецьких Афінах 25‑28 травня проходив черговий щорічний конгрес із проблем серцевої недостатності (СН), організатором якого є Асоціація серцевої недостатності Європейського товариства кардіологів (ESC). Під гаслом «Серцева недостатність: від альфа до омега» був розгорнутий унікальний майданчик для обміну ідеями та досвідом у формі інтерактивних сесій, майстер-класів, експертних дебатів, розбору клінічних випадків. Традиційно сесії поділялися на «фундаментальні», «діагностичні», «терапевтичні», «інтервенційні», тож і науковці, і клініцисти різних спеціалізацій знайшли для себе цікаву активність. ...

24.07.2019 Кардіологія Комбіноване застосування антиагрегантів та антикоагулянтів

...

24.07.2019 Кардіологія Антигипертензивная терапия – ​как сделать правильный выбор?

В рамках научно-практической конференции с международным участием «Медико-социальные проблемы артериальной гипертензии в Украине» (29‑30 мая 2019 года, г. Киев) прозвучал доклад профессора кафедры внутренней медицины 3 ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», доктора медицинских наук, профессора Елены Акиндиновны Коваль на тему «Как нам правильно выбирать антигипертензивную терапию в свете рекомендаций ESC 2018 по лечению артериальной гипертензии». Предлагаем вашему вниманию обзорное интервью с автором доклада....

24.07.2019 Кардіологія Возможности кардиопротекции в кардиологии и кардиохирургии: акцент на фосфокреатин

В апреле 2019 р. в Киеве состоялась IX научно-практическая конференция Украинской ассоциации специалистов по сердечной недостаточности «Диагностика, лечение и профилактика сердечной недостаточности у коморбидных пациентов: роль инновационных технологий»....

24.07.2019 Кардіологія Шлуночкові тахікардії: звертаємося до підручника

Редакція медичної газети «Здоров’я України», тематичного номера «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія» продовжує знайомити наших читачів із ґрунтовним і детальним підручником «Функціональна діагностика» за редакцією доктора медичних наук, професора О.Й. Жарінова, доктора медичних наук, професора Ю.А. Іваніва та кандидата медичних наук, доцента В.О. Куця. Пропонуємо вашій увазі розділ «Шлуночкові тахікардії»....

24.07.2019 Кардіологія Актуальні питання діуретичної терапії при хронічній серцевій недостатності

Зниження загальної та серцево-судинної смертності як кінцева точка багатьох клінічних досліджень безпосередньо передбачає й наявність хронічної серцевої недостатності (ХСН), що є ускладненням практично всіх захворювань серця. Важливе та стабільне місце в лікуванні хворих на ХСН займають діуретики. ...