0 %

Кардіологія

21.02.2019 Кардіологія Роль амиодарона в лечении нарушений ритма сердца

В конце сентября внимание отечественного медицинского сообщества было приковано к ХІХ Национальному конгрессу кардиологов Украины. Обширная научная программа мероприятия объединила как основы кардиологии, так и вопросы ультрасовременных методов диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Особое место в рамках конгресса занимала аритмология, которой были посвящены курс лекций для семейных врачей и несколько тематических заседаний....

19.02.2019 Кардіологія Сучасні підходи до лікування артеріальної гіпертензії: роль комбінованої терапії

Артеріальна гіпертензія (АГ) – це найважливіший модифікований чинник ризику кардіо- і цереброваскулярних захворювань, хронічної хвороби нирок (ХХН) та спричиненої ними смертності (Ezzati M. et al., 2002). З кожним роком поширеність АГ у світі зростає, сягаючи 40% у Європі, що перевищує відповідні показники в США і Канаді (Jelakovic B. et al., 2007)....

19.02.2019 Кардіологія Сучасні підходи до лікування артеріальної гіпертензії: місце фіксованої комбінації валсартану та розувастатину

Проблема артеріальної гіпертензії (АГ) залишається однією з найгостріших у кардіології, адже підвищений артеріальний тиск (АТ) є фактором, що зумовлює передчасну смерть. Безумовно, не лише підвищення АТ є причиною смерті, але щороку тисячі пацієнтів з АГ гинуть через атеротромботичні наслідки – інфаркти та інсульти. ...

19.02.2019 Кардіологія Артеріальна гіпертензія після 55 років: українські реалії та ефективні підходи до лікування

26-28 вересня вітчизняні спеціалісти в галузі кардіології взяли участь у ХІХ Національному конгресі кардіологів, що відбувся в Києві. Програма заходу охоплювала безліч актуальних питань діагностики, лікування та профілактики серцево-судинних захворювань. ...

16.02.2019 Кардіологія Застосування комбінації каптоприлу з гідрохлортіазидом (Каптопрес) у терапії артеріальної гіпертензії та неускладнених гіпертензивних кризів

Поширеність артеріальної гіпертензії (АГ) на сьогодні сягає пандемічних обсягів. Лише в США зареєстровано 80 млн пацієнтів з АГ (James P. A. et al., 2014). При цьому хронічна АГ – відомий фактор ризику серцево-судинних захворювань, у т. ч. серцевої недостатності та інсультів (Centers for Disease Control and Prevention, 2012)....

14.02.2019 Кардіологія Статины и антитромбоцитарные препараты в лечении больных артериальной гипертензией: что нового в европейских рекомендациях 2018 года

В этом году были обновлены и представлены на европейском конгрессе кардиологов новые клинические рекомендации Европейского общества кардиологов и Европейского общества артериальной гипертензии по менеджменту артериальной гипертензии (АГ). ...

14.02.2019 Кардіологія Місце фіксованої комбінації валсартану та розувастатину в лікуванні пацієнтів з артеріальною гіпертензією

Цього року були опубліковані оновлені клінічні рекомендації з менеджменту артеріальної гіпертензії (АГ) Європейського товариства кардіологів та Європейського товариства артеріальної гіпертензії....

14.02.2019 Кардіологія Роль ренін-ангіотензин-альдостеронової системи у регуляції артеріального тиску: огляд літератури (продовження)

ААС – це не пресорна система, а система з подвійними функціями. Її судинозвужувальні/проліферативні та судинорозширювальні/антипроліферативні ефекти визначаються балансом між АПФ та АПФ2. Підвищена активність АПФ і/або знижена активність АПФ 2 посилює утворення ангіотензину II та розпад ангіотензину1-7, що спричиняє вазоконстрикцію та стимулює проліферацію, тоді як підвищена активність АПФ2 та/або знижена активність АПФ веде до протилежного ефекту [64, 112]....

14.02.2019 Кардіологія Оновлення в антигіпертензивній терапії відповідно до рекомендацій 2018 року: місце комбінованих препаратів

Незважаючи на всі досягнення сучасної медичної науки, артеріальна гіпертензія (АГ) залишається однією з провідних медико-соціальних проблем. АГ є дуже поширеним патологічним станом: у 2015 році у світі нараховувалося 1,3 млрд осіб з цією хворобою, у Центральній та Східній Європі – понад 150 млн (NCD Risk Factor Collaboration, 2017). Підвищений артеріальний тиск (АТ) виявляється у 30-45% усього дорослого населення планети і в >60% людей віком від 60 років (Chow C. K. et al., 2013). За оцінками експертів, до 2025 року поширеність АГ сягне 1,5 млрд, оскільки показники захворюваності невпинно зростають (Kearney P. M. et al., 2005)....

12.02.2019 Кардіологія Роль и место амиодарона в лечении сердечной недостаточности и нарушений сердечного ритма: когда нет альтернативы

В данной статье приведен обзор рекомендаций по диагностике и лечению острой и хронической сердечной недостаточности (ХСН) Европейского общества кардиологов (ESC, 2016). В первой части публикации внимание акцентировано на ключевых аспектах выявления и терапии ХСН....

12.02.2019 Кардіологія Корвитин: обзор клинической ситуации

Клинические случаи всегда привлекают внимание врачей, поскольку из-за большого количества пациентов, которые принимают участие в исследованиях, сложно определиться с индивидуальной тактикой лечения. Поэтому на конференциях и конгрессах максимальное число слушателей собирается в залах, где есть возможность обсудить и задать вопросы о том, как происходит выбор терапии конкретного больного. ...

12.02.2019 Кардіологія Клинический случай в кардиологии: фокус на сердечную недостаточность

В развитых странах около 1-2% взрослого населения имеют сердечную недостаточность (СН) с преобладанием риска >10% среди пациентов старше 70 лет, тогда как у 55-летних он составляет 33% для мужчин и 28% для женщин. Большинство летальных исходов у больных СН происходят по кардиоваскулярным причинам, главным образом вследствие внезапной сердечной смерти и ухудшения течения СН. ...