0 %

Кардіологія

12.02.2019 Кардіологія Багатосудинне аортокоронарне шунтування з міні-доступу через передню ліву торакотомію: як розвивається нова методика повної реваскуляризації міокарда

За півтора року з часу, коли в Україні було проведене перше багатосудинне аортокоронарне шунтування з міні-доступу через передню ліву торакотомію, за новою методикою вже прооперовано більш ніж 170 пацієнтів віком від 34 до 86 років, зокрема з постінфарктною аневризмою, низькою фракцією викиду (<25%), цукровим діабетом, системним атеросклерозом, легеневими захворюваннями, масою тіла понад 150 кг....

11.02.2019 Кардіологія Возможности оптимизации медикаментозной терапии атеросклероза

Кардиоваскулярная патология удерживает лидирующие позиции в структуре причин смерти. По статистике, ежегодно в нашей стране регистрируется 50 тыс. случаев инфаркта и 110 тыс. – инсульта, то есть каждые 5 мин в Украине случается инсульт, а каждые 10 мин – инфаркт миокарда. В сложившейся ситуации основные терапевтические усилия следует направить на коррекцию факторов сердечно-сосудистого риска (ССР) и улучшение прогноза пациента. ...

11.02.2019 Кардіологія Новости конгресса ESC‑2018 (г. Мюнхен, Германия)

...

11.02.2019 Кардіологія Изменение парадигмы лечения сердечной недостаточности: миф или реальность

26-28 сентября состоялся ХIХ Национальный конгресс кардиологов. Врачи из разных регионов Украины собрались в Киеве, чтобы послушать лекции известных отечественных и зарубежных специалистов в области кардиологии, принять участие в обсуждениях и мастер-классах, обменяться опытом....

11.02.2019 Кардіологія Гиперурикемия: связь с сердечно-сосудистой и почечной патологией

На кардиофоруме Всеукраинской антигипертензивной ассоциации, который проходил 7-8 сентября 2018 г. во Львове, о роли гиперурикемии в патогенезе сердечно-сосудистых (СС) и нефрологических заболеваний, а также возможностях их лечения и профилактике путем назначения уратоснижающей терапии рассказал директор Медицинской клиники Брауншвейга (Германия), член Американского общества нефрологов (ASN) и Европейской ассоциации специалистов в области заболеваний почек (ERA), доктор медицины Ян Кильштайн (Jan Kielstein). ...

11.02.2019 Кардіологія Аспекти вибору між БРА та іАПФ: антигіпертензивна дія, побічні явища, вплив на прогноз

Артеріальна гіпертензія (АГ) – ​поширена в усьому світі хвороба, ускладнення та наслідки якої супроводжуються високими показниками смертності (NHANES, 2014). Рекомендації Європейського товариства кардіологів та Європейського товариства гіпертензії (ESC/ESH, 2018) стверджують, що метою антигіпертензивної терапії є зниження артеріального тиску (АТ) у більшості пацієнтів до <140/90 мм рт. ст., а за умов хорошої переносимості лікування – ​до 120-129/80 мм рт. ст....

06.02.2019 Кардіологія Ревматологія Роль метаболічних препаратів у комплексній терапії серцево-судинних захворювань

Серцево-судинні захворювання (ССЗ) посідають провідні місця в структурі смертності, інвалідизації та втрати працездатності в усьому світі, у тому числі в Україні. Щороку ССЗ зумовлюють приблизно третину всіх летальних наслідків на планеті (Roth G. A. et al., 2017)....

05.02.2019 Кардіологія Ревматологія Зв’язок між фармакотерапією та довгостроковим контролем болю у пацієнтів з остеоартритом колінного суглоба: систематичний огляд і метааналіз

Остеоартрит (ОА) є одним із найпоширеніших хронічних захворювань і провідною причиною стійкої втрати працездатності в усьому світі. Ефективне ведення ОА потребує довгострокових стратегій лікування, спрямованого на контроль симптомів (біль, обмеження фізичної функції) та сповільнення структурних змін суглобів. У попередніх оглядах терапевтичних втручань при ОА приділяли увагу зазвичай короткостроковому контролю болю без урахування віддалених результатів. ...

05.02.2019 Кардіологія Ревматологія Сучасне лікування остеоартриту: доказова база і нові напрями досліджень

Остеоартрит (ОА) – ​найпоширеніша форма ураження суглобів, на яку страждає 13% населення світу. Це мультифакторне захворювання з хронічним прогресуючим перебігом може стати причиною інвалідизації або потреби в ендопротезуванні суглобів. ОА – ​невиліковна хвороба, що супроводжується низкою коморбідних станів, які обтяжують перебіг, зменшують тривалість і якість життя та значно підвищують смертність....

04.02.2019 Кардіологія Ревматологія Суглобовий синдром: диференційна діагностика, лікування

Науково-практичний семінар «Медичні стандарти лікування внутрішніх хвороб у клінічній практиці сімейного лікаря», що відбувся 9 жовтня у Вінниці, зібрав досить велику аудиторію, оскільки теми виступів охоплювали практичні питання щоденної роботи лікарів загальної практики. Доповідачі представили учасникам семінару базові аспекти та деякі особливості діагностики, лікування та профілактики хвороб опорно-рухового апарату, травної, дихальної систем тощо....

04.02.2019 Кардіологія Ревматологія Ацетилсалициловая кислота vs клопидогрел во вторичной профилактике сердечно-сосудистых событий

Ацетилсалициловая кислота (АСК) и клопидогрел долгие годы остаются основными антитромбоцитарными средствами для вторичной профилактики сердечно-сосудистых событий. Позиция каждого из этих препаратов описана в современных руководствах по ведению пациентов с различными патологиями [1-6]. Тем не менее практикующие врачи нередко испытывают затруднения при выборе между АСК и клопидогрелом, что обосновывает необходимость разъяснений преимуществ и недостатков каждого из них....

24.01.2019 Кардіологія Ревматологія Резистентная артериальная гипертензия: вопросы и ответы

6-7 сентября на берегу Черного моря в Каролино-Бугазе состоялась научно-практическая конференция «Мозг и сердце». В ходе одного из докладов заведующий кафедрой внутренних и профессиональных болезней ЧВУЗ «Киевский медицинский университет», доктор медицинских наук, профессор Валерий Владимирович Батушкин рассказал об эффективных методах лечения резистентной артериальной гипертензии (АГ)....