Діагностика

08.03.2016 Діагностика Перипетії діагностики бартонельозу

Статья в формате PDF. Продовження. Початок у № 2. Борелії потрапляють в організм годувальника зі слиною інфікованого кліща під час присмоктування. Ризик зараження залежить від тривалості присмоктування кліща. Сприйнятливість людини до збудника хвороби Лайма дуже висока. Хворіють переважно особи молодого віку, частіше представники груп ризику (мисливці, лісники, грибники тощо). Захворюваність на кліщовий бореліоз має яскраво виражену сезонність, яка зумовлена біологічними особливостями ...

02.03.2016 Діагностика Тест генерации тромбина – уникальный метод интегральной оценки системы гемостаза

Тест генерации тромбина (ТГТ) представляет собой лабораторный метод определения динамики образования и инактивации in vitro ключевого фермента гемостаза – тромбина. Плазменная система (в которой функционирует тромбин), ответственная за образование и последующее угнетение тромбина в крови, вызовет тенденцию к тромбозу в случае избытка свободного тромбина (гиперкоагуляция) или приведет к кровоточивости при недостаточной активности тромбина (гипокоагуляция). ТГТ относится к так называемым глобал...

29.02.2016 Діагностика Перипетії діагностики бартонельозу

Статья в формате PDF. Бартонельоз – група інфекційних хвороб людини та тварин, спричинених факультативними внутрішньоклітинними бактеріями, які передаються трансмісивним і контактним шляхами, характеризуються розвитком гострих і хронічних форм із поліморфізмом симптомів і можливістю поліорганного ураження. Однією з клінічних форм бартонельозу є хвороба котячих подряпин (ХКП, доброякісний лімфоретикульоз), спричинена окремими видами бартонел – B. henselae або рідше B. clarridgeiae [1-3]....

27.02.2016 Діагностика Краснуха: особливості перебігу у дорослих

Статья в формате PDF. Продовження. Початок у № 24/2015. Інкубаційний період краснухи становить 11-24 дні. Він характеризується відсутністю клінічних проявів, хоча вірус в значній кількості вже виявляється в слизі носоглотки. Продромальний період, під час якого з’являються перші ознаки краснухи, часто залишається непоміченим через коротку тривалість – від кількох годин до 1-2 діб. На цьому етапі можливі незначний озноб, сонливість, першіння в горлі, покашлювання, легкий риніт. Як правил...

22.02.2016 Діагностика Краснуха: особливості перебігу у дорослих

Статья в формате PDF. Останніми роками краснуха набула суттєвої соціальної та медичної значущості в Україні. Відмічається високий рівень захворюваності на цю інфекцію, збільшилася питома вага вроджених вад розвитку, зумовлених вірусом краснухи, в структурі дитячої смертності. Краснуха є найбільш розповсюдженою серед інфекцій, що керуються засобами специфічної профілактики. Рішення проблеми ґрунтується на організації епіднагляду за хворобою, своєчасній діагностиці набутої та вродженої...

20.02.2016 Діагностика Инновационный тест тромбодинамики – принципиально новый метод исследования системы гемостаза

Статья в формате PDF. К так называемым глобальным тестам исследования системы гемостаза относятся тромбоэластография, тест генерации тромбина и тест тромбодинамики. Тест тромбодинамики – это новый коагулогический тест, основанный на видеомикроскопии фибринового сгустка, растущего от имитированной поврежденной сосудистой стенки. Данная методика была разработана российскими учеными и представлена для исследования системы свертывания крови компанией «ГемаКор» в 2012 г. Система гемоста...

09.02.2016 Діагностика Онкологія та гематологія Цитологическая диагностика злокачественных опухолей в Украине: проблемы и решения

19-20 октября в г. Киеве состоялась научно-практическая конференция «Актуальные вопросы современной цитологической диагностики злокачественных опухолей», которая проводилась Национальным институтом рака (НИР) при поддержке Министерства здравоохранения Украины....

23.01.2016 Гастроентерологія Діагностика Сонографічні та ендоскопічні ресурси в діагностиці хвороб органів травлення в Україні

В нашій країні питання ефективного використання ресурсів мають свої особливості. Це обумовлено недостатнім фінансуванням охорони здоров'я та структурними диспропорціями в його діяльності. Мають місце недоліки у забезпеченні ресурсами та в організації діяльності діагностичних підрозділів первинної ланки охорони здоров'я, в результаті чого діагностичні можливості її значно обмежені. Недостатня взаємодія спеціалістів діагностичного профілю та клініцистів, відсутність координації їх дій та обумов...

29.12.2015 Діагностика Сучасні підходи до діагностики та скринінгу метаболічних порушень у хворих з неалкогольною жировою хворобою печінки (II частина)

Статья в формате PDF. Продовження. Початок у № 21. У більшості випадків НАЖХП діагностують при виявленні у хворих підвищеної активності трансаміназ під час проведення звичайного аналізу крові, оскільки для цього захворювання характерний олігосимптомний, латентний чи легкий перебіг [57]. На етапі стеатозу печінки, як правило, спостерігається нормальний або незначно підвищений рівень амінотрансфераз, тому ні пацієнти, ні їхні лікарі не знають про потенційну наявність НАЖХП: жирова інфі...

22.12.2015 Діагностика Алергія до кліщів домашнього пилу з позицій молекулярної алергології

Статья в формате PDF. Продовження. Початок у № 20. Зростання поширеності АР у всьому світі вчені пов'язують із підвищенням загальної кількості пилку в повітрі, збільшенням числа популяцій кліщів домашнього пилу, незадовільною вентиляцією житлових і офісних приміщень та малорухомим способом життя, що сприяє формуванню та збільшенню відсотка АР із полівалентною алергією (Schoenwetter W.F., 2011; Navarro A., 2015). Протягом тривалого часу вважали, що саме кліщі визначають алергенний пр...

24.11.2015 Діагностика Клінічні форми хронічної вірусної інфекції Епштейна-Барр: питання сучасної діагностики та лікування

Принципову роль відіграють сучасна лабораторна діагностика ВЕБ-інфекції та адекватний підхід до її лікування Продовження. Початок у № 19.  Полная версия статьи в формате PDF.  ...

24.11.2015 Діагностика Алергія до кліщів домашнього пилу з позицій молекулярної алергології

Алергічний риніт (АР) є одним з найпоширеніших алергічних захворювань (на думку деяких авторів, на нього страждають від 5 до 24% населення різних країн світу) та посідає провідне місце в структурі ЛОР-патології [10, 15, 18, 34, 36, 148]. Надзвичайна актуальність проблеми АР пов'язана не лише із значним негативним впливом цієї патології на якість життя хворих, а передусім із високою частотою (у 40-70% випадків) трансформації АР у бронхіальну астму. Полная версия статьи в формате PDF....