Інфекційні захворювання

01.12.2017 Інфекційні захворювання Застосування Ергоферону в лікуванні грипу

Щороку сотні мільйонів людей на планеті хворіють на ту чи іншу респіраторну патологію. Одне з провідних місць у структурі гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) посідає грип (35-50%). Останній є однією з наймасовіших вірусних інфекцій людини, що характеризується тенденцією до швидкого епідемічного поширення....

01.12.2017 Інфекційні захворювання Антибактериальная терапия негоспитальной пневмонии на амбулаторном этапе

Пневмония относится к числу распространенных инфекционных заболеваний и занимает первое место среди причин летальности от инфекционных болезней и шестое место среди всех причин летальности [1]....

29.11.2017 Інфекційні захворювання Педіатрія Фитопрофилактика развития острых респираторных заболеваний у детей

Острые респираторные инфекции (ОРИ) на протяжении последних десятилетий занимают первое место в структуре острой инфекционной патологии у детей [4, 5] – их доля достигает 90%. Разнообразие и многочисленность возбудителей инфекционных заболеваний, с которыми постоянно сталкивается слизистая оболочка респираторного тракта (в среднем городской житель во время вдоха вдыхает не менее 104-105 различных микроорганизмов), предполагает наличие сложной организации локальной защиты дыхательной системы....

10.10.2017 Інфекційні захворювання Лечение ОРЗ: долой стереотипы

Проведение мастер-классов является относительно новым форматом последипломного образования врача в Украине. Тем не менее эта форма обучения уже успела завоевать популярность у отечественных специалистов. Ограниченное число участников, всестороннее обсуждение одной проблемы и доступная форма изложения информации – вот характерные признаки успешного мастер-класса в медицине. ...

05.10.2017 Інфекційні захворювання Пульмонологія та оториноларингологія Можливості противірусної терапії в лікуванні гострого вірусного риносинуситу

Гострі респіраторні захворювання (ГРЗ) запального характеру досі завдають значних збитків здоров’ю населення і національній економіці країн в усьому світі. Левову частку випадків розвитку ГРЗ спричиняють вірусні інфекції. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), щороку на респіраторні захворювання вірусного походження страждають близько 30% населення планети [1, 2]. Кожна доросла людина може перенести одне-два ГРЗ на рік, а діти хворіють іще частіше. Величину збитків, яких завдають населенню та економіці держави грип чи інші вірусні інфекції, можна порівняти лише з травматизмом, серцево-судинними захворюваннями та злоякісними новоутвореннями [1-3]....

06.08.2017 Інфекційні захворювання Терапія та сімейна медицина Объединение усилий для борьбы с антибиотикорезистентностью в Украине

26 мая в Киеве состоялся совет экспертов с участием ведущих украинских специалистов в области пульмонологии, терапии, педиатрии, оториноларингологии, представителей высших учебных заведений. В режиме телеконференции к мероприятию присоединились представители всех областных городов Украины. Работу экспертного совета открыл академик НАМН Украины, профессор, директор ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского НАМН Украины» (г. Киев) Юрий Иванович Фещенко. Устойчив...

18.07.2017 Інфекційні захворювання Объединение усилий для борьбы с антибиотикорезистентностью в Украине

Статья в PDF. 26 мая в Киеве состоялся совет экспертов с участием ведущих украинских специалистов в области пульмонологии, терапии, педиатрии, оториноларингологии, представителей высших учебных заведений. В режиме телеконференции к мероприятию присоединились представители всех областных городов Украины. Работу экспертного совета открыл академик НАМН Украины, профессор, директор ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского НАМН Украины» (г. Киев) Юрий Иванович Фещ...

04.07.2017 Інфекційні захворювання Діагностика й лікування госпітальної пневмонії: практичний підхід

Діагностика й лікування госпітальної пневмонії: практичний підхід #post_blocks .row_wrap { overflow-y: scroll; margin-left: -23px; padding-left: 23px; height: 500px; margin-top: -90px; } .post_thumb img { display: none; max-height: 450px; width: auto; padding-bottom: 28px; } .infoJournalPost { display: none; margin-top: 8px; margin-bottom: 20px; } .post_info .post_cats.filled a { display: none; padding:...

03.07.2017 Інфекційні захворювання Тяжелый сепсис, вызванный Aeromonas hydrophila, развившийся на фоне терапии тоцилизумабом: клинический случай

Тяжелый сепсис, вызванный Aeromonas hydrophila, развившийся на фоне терапии тоцилизумабом: клинический случай #post_blocks .row_wrap { overflow-y: scroll; margin-left: -23px; padding-left: 23px; height: 500px; margin-top: -90px; } .post_thumb img { display: none; max-height: 450px; width: auto; padding-bottom: 28px; } .infoJournalPost { display: none; margin-top: 8px; margin-bottom: 20px; } .post_info .post_cats....

16.06.2017 Інфекційні захворювання Підходи до вирішення проблеми інфекцій, пов’язаних із наданням медичної допомоги

Відносно новий термін – інфекції, пов’я­зані з наданням медичної допомоги (ІПМД), – запропоновано для заміни таких, як нозокоміальні, внутрішньолікарняні інфекції або інфекції, що виникли в лікарні. Він означає, що такі інфекції можуть бути пов’язані з різними лікувально-профілактичними установами, доступними нині для пацієнтів. ІПМД визначаються як інфекції, що не проявлялися на момент госпіталізації до медичної установи (і немає доказів, що були в інкубаційному періоді на той момент). Протягом кількох годин після госпіталізації флора пацієнта починає набувати характеристик навколишнього бактеріального пулу. Більшість інфекцій, які стають клінічно вираженими протягом 48 годин після госпіталізації, вважаються нозокоміальними. Інфекції, які проявляються після того, як пацієнта виписано з лікарні, можна вважати ІПМД, якщо зараження збудниками відбулося під час перебування в стаціонарі....

16.06.2017 Інфекційні захворювання Антибиотикотерапия при огнестрельной боевой травме: ретроспективное обсервационное исследование

Боевая травма — особая разновидность травмы, которую отличают от бытовой или производственной не только поражающий фактор, а и условия получения травмы, сроки оказания помощи пострадавшему, массовость поражений. Данные о лечении этой патологии мало освещены в литературе, к тому же, они быстро устаревают в связи с непрерывным совершенствованием видов вооружения, а также медицинских технологий. В настоящее время разработка и внедрение современных принципов лечения боевой травмы в Украине является актуальной задачей....

15.06.2017 Інфекційні захворювання Інфекції шкіри і м’яких тканин: сучасні погляди і стратегія антибіотикотерапії

Інфекції шкіри і м’яких тканин (ІШМТ), які тепер в іноземній літературі трактують як гострі бактеріальні інфекції шкіри та структур шкіри, є частою патологією в клінічній практиці й у більшості випадків потребують застосування антибіотиків [9]. Мікробний спектр збудників інфекції характеризується зростанням резистентності до існуючих антибактеріальних середників. Водночас лікування хворих з ІШМТ додатково ускл...