Психіатрія

23.05.2017 Кардіологія Психіатрія Проба 4

Пробный текстссылка...

28.04.2017 Неврологія Психіатрія Лікування депресії у пацієнтів з ішемічною хворобою серця

Серед хворих на серцево-судинні захворювання частота супутньої депресії становить 22-33 %. Депресія при ішемічній хворобі серця асоційована з поганим прогнозом щодо перебігу захворювання, підвищеною частотою звернень по медичну допомогу та погіршенням якості життя. Водночас встановлено, що у пацієнтів із більш високим рівнем тривоги розвивається важка форма ішемічної хвороби серця.d...

28.04.2017 Неврологія Психіатрія Клініко-фармакологічний підхід до лікування депресії

У листопаді 2016 р. у місті Києві за підтримки компанії Pfizer H.C.P. Corporation відбулася конференція на тему «Фокус на пацієнта в терапії депресії». У заході взяли участь провідні фахівці у галузі психіатрії та неврології. Крім цього, було встановлено відеозв’язок з регіонами України: Київ – Харків – Дніпро – Одеса – Запоріжжя – Львів, за допомогою якого всі бажаючі змогли долучитися до обговорення актуальних проблем щодо лікування пацієнтів з депресивними розладами....

24.04.2017 Неврологія Психіатрія Терапія та сімейна медицина Оптимизация нейротрофической терапии когнитивных нарушений

В настоящее время когнитивные нарушения являются актуальной мультидисциплинарной проблемой, в изучении которой должны принимать участие все специалисты, работающие в области нейронаук. Как известно, уровень распространенности нарушений когнитивных функций среди лиц пожилого возраста достаточно высокий....

20.04.2017 Психіатрія Гомеопатичні препарати в лікуванні тривожних розладів і депресивних станів

Статья в формате PDF. Тривожні розлади (ТР) – це збірне поняття, що включає окремі нозологічні одиниці (генералізований тривожний, обсесивно-компульсивний, панічний і посттравматичний стресовий розлади, а також соціофобію). ТР супроводжуються низкою соматичних симптомів, як-от: прискорене серцебиття, задишка, запаморочення, головний біль, профузний піт, гарячка, порушення травлення, біль у м’язах (American Psychiatric Association, 2000; Lakhan S. E., Vieira K. F., 2010). Крім цих ознак,...

19.04.2017 Психіатрія Новости психофармакотерапии: рекомендации профильных ассоциаций и мировой опыт

В данном обзоре представлено краткое резюме обновленных практических рекомендаций зарубежных ассоциаций и новостей в области психофармакологии за 2016 г.  Рекомендации Американской психиатрической ассоциации (APA) по применению антипсихотиков для лечения ажитации или психоза, ассоциированных с деменцией V. I. Reus et al. Am J Psychiatry. 2016 May 1; 173 (5): 543-6. Ключевые положения: • APA рекомендует назначать антипсихотики, только если симптомы возбуждения или психоза представляют опа...

18.04.2017 Психіатрія Подростковые киберсуициды — новый вызов (особенности, предикторы, профилактика)

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый год самоубийства прерывают жизни 800 тысяч человек; это вторая по частоте причина смерти в возрасте от 15 до 29 лет. ВОЗ приводит повозрастные коэффициенты смертности от самоубийств, которые в 2012 году в Украине составили: в возрастной группе 5-14 лет — 1,4 на 100 тысяч населения (0,9 — у девушек, 1,8 — у юношей), в возрастной группе 15-29 лет — ...

18.04.2017 Психіатрія Відкритий лист. Звернення до Міністерства охорони здоров’я України

Згідно з наявними повідомленнями в Україні на диспансерному психіатричному обліку зареєстровано 1,7 мільйона хворих (http://dnpr.com.ua). Інші дані свідчать, що близько 80% громадян, які потребують психіатричної допомоги, лікуються самостійно чи неофіційно (http://gazeta.ua), тобто вказане число насправді може бути істотно вищим. Окрім названої категорії хронічних хворих, є велика кількість осіб, котрі потребують короткотривалої заспокійливої, седативної чи снодійної терапії. Водночас для лік...

18.04.2017 Психіатрія Біполярний розлад у дитячому віці

У дитячому та юнацькому віці біполярні розлади (БПР) менш поширені порівняно з рекурентною депресією. Поширеність БПР у дітей і підлітків становить 0,4-1,2% (D.J. Levinson et al., 1995). Оскільки прояви маніакальних симптомів у дітей і підлітків часто бувають нетривалими за часом (менш як 1 тиж – час, необхідний згідно з критеріями Діагностичного й статистичного керівництва з психічних розладів (DSM) Американської психіатричної асоціації для діагностування маніакального епізоду), частіше діагно...

18.04.2017 Психіатрія Стрес: який препарат призначив би Ганс Сельє?

Учений-біолог, ендокринолог і патофізіолог Ганс Сельє, який увів у науку поняття «стрес», розглядав стрес не як патологію, а як адаптивний синдром. Тому на це запитання він, очевидно, відповів би: «Жодний». Відомо, що адаптацію не лікують, а розвивають. Утім, зрозуміти, чи відбувається адаптація або ж маємо дезаптативний розлад, не завжди легко. Тим часом саме від цього залежить ефективність медичної допомоги, що надають людині, яка потерпає від стресу. З проханням розповісти про те, як визначит...

18.04.2017 Психіатрія Синдром прекращения терапии антидепрессантами: диагностика, профилактика и лечение

Симптомы отмены могут возникать после прекращения приема антидепрессантов любого класса. Наибольшее количество публикаций посвящено селективным ингибиторам обратного захвата серотонина (СИОЗС), очевидно, в связи с тем что препараты этого класса чаще всего назначаются для терапии депрессивных расстройств. Обычно эти симптомы выражены незначительно и проходят самостоятельно через некоторое время. Однако некоторым пациентам может потребоваться возобновление фармакотерапии. ...

17.04.2017 Неврологія Психіатрія Цитиколин как адъювантная терапия в неврологической практике: от хронической ишемии мозга до болезни Паркинсона

Статья в формате PDF. Цитидин-5’-дифосфохолин, или ЦДФ-холин,– это естественный биохимический субстрат организма человека, предшественник фосфатидилхолина клеточных мембран, а также нейромедиатора ацетилхолина. Повреждение мембран и окислительный стресс всегда сопровождают патологические изменения при нарушениях мозгового кровообращения, нейротравмах и дегенеративной патологии. Отсюда возникла идея терапевтического применения прекурсоров фосфатидилхолина. Синтетическая молекула ЦДФ-холина...