Терапія та сімейна медицина

03.03.2020 Терапія та сімейна медицина Оксидативный стресс и методы его коррекции при офтальмопатологии

В связи со старением населения планеты все большее количество людей окажется в группе риска нарушения зрения вследствие возрастных хронических заболеваний. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в первом Всемирном докладе о проблемах зрения в 2019 году подчеркнула, что более 1 млрд человек во всем мире живут с нарушениями зрения и не получают необходимой помощи при таких заболеваниях, как близорукость, дальнозоркость, глаукома и катаракта. ...

24.02.2020 Терапія та сімейна медицина Ендокринологія Особенности клинического течения и проблемы диагностики туберкулеза мочевой системы в современных условиях*

В современную эпоху происходят изменения клинического течения туберкулеза мочевой системы, в том числе туберкулеза почек и мочевыводящих путей. Также под влиянием антибиотиков проявляются особенности специфического туберкулезного воспаления при патоморфологическом исследовании биоптатов. Стойкие изменения симптоматики обусловлены естественной эволюцией микробактерий туберкулеза (МБТ), но в последнее время значительно увеличивается количество мультирезистентных штаммов. Естественный патоморфоз также является следствием изменения иммунореактивности популяции, увеличения числа пациентов с ВИЧ-инфекцией. ...

17.02.2020 Терапія та сімейна медицина Предиктори залізодефіцитної анемії в осіб похилого віку на первинній ланці медичної допомоги: європейське мультицентрове дослідження

Результати описуваного дослідження можуть привернути більше уваги лікарів ЗПСМ до предикторів ЗДА й асоційованих із цією анемією чинників в осіб похилого віку, а також зменшити тягар ЗДА на первинній ланці медичної допомоги. Цей експеримент підтвердив роль шлунково-кишкових захворювань, деяких клінічних ознак і симптомів (ожиріння, слабкість, дратівливість, ксеростомія), застосування певних ліків (НПЗП) як предикторів ЗДА й ознак, асоційованих із цим захворюванням....

17.02.2020 Ревматологія Терапія та сімейна медицина Хірургія, ортопедія та анестезіологія Харчування, остеоартрит і метаболізм суглобового хряща: чи є зв’язок?

На сьогодні остеоартрит (ОА) є найпоширенішим захворюванням суглобів. Невпинно зростає питома вага ОА в структурі причин інвалідності світової популяції. У глобальному масштабі симптоми ОА мають місце приблизно у 18% жінок і 9,6% чоловіків віком понад 60 років, чверть із них через хворобу не можуть виконувати рутинну повсякденну діяльність. Цей тягар, за оцінками, і далі зростатиме: прогнозоване число випадків ОА до 2050 р. становитиме приблизно 130 млн....

17.02.2020 Терапія та сімейна медицина Усе, що необхідно знати лікарю про вітамін D. Практичні рекомендації Національних інститутів здоров’я США (NIH, 2019)

Вітамін D, що є жиророзчинним, наявний у деяких харчових продуктах та продукується ендогенно у відповідь на ультрафіолетове (УФ) опромінення. Отриманий зазначеними способами вітамін є інертним і для активації має підлягати двом реакціям гідроксилювання. У результаті першої з них, яка відбувається в печінці, утворюється 25-гідроксивітамін D (кальцидіол), а в результаті другої, у нирках, – 1,25-дигідроксивітамін D (кальцитріол) [1]....

17.02.2020 Терапія та сімейна медицина Медичні кадри України: аналіз за 2018 рік

В Україні підтримано проголошені резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 25 вересня 2015 року № 70/1 Глобальні цілі сталого розвитку до 2030 року. Плани щодо реалізації цілей і адаптації завдань та індикаторів з огляду на вітчизняну специфіку викладено в національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна». Впровадження ініціатив Організації Об’єднаних Націй, міжнародних зобов’язань у рамках євроінтеграційних процесів суттєво змінює систему охорони здоров’я в Україні. ...

17.02.2020 Терапія та сімейна медицина Виробничий завод ACINO в Україні отримав сертифікат EU GMP

На початку грудня 2019 року виробничий завод ACINO в Україні – «Фарма Старт» – успішно пройшов сертифікацію Державної інспекції лікарських засобів Республіки Латвії та підтвердив свою відповідність принципам і правилам Належної виробничої практики (GMP) Європейського Союзу....

10.02.2020 Інфекційні захворювання Терапія та сімейна медицина Роль захищених цефалоспоринів у лікуванні інфекцій нижніх дихальних шляхів

На сьогодні інфекції нижніх дихальних шляхів (ІНДШ), а саме пневмонії, є однією з головних причин високого рівня захворюваності та смертності від інфекційних захворювань у світі. Так, на респіраторну бактеріальну інфекцію, що є найпоширенішим показанням до призначення антибактеріальних лікарських засобів, припадає приблизно 80-90% випадків ІНДШ....

10.02.2020 Терапія та сімейна медицина Українська модель реформування медицини – запорука здоров’я нації

Для об’єктивної незаангажованої оцінки ситуації, що склалася перед початком кінцевого етапу реформування медичної галузі в Україні, варто ознайомитися з поглядами практичних лікарів. У пам’яті одного з авторів цієї публікації, лікаря-хірурга, ще не згасло відлуння минулої медицини з її плюсами та мінусами. А з метою уникнення однобічної оцінки вбачається раціональним співавторство з молодшим на два покоління фахівцем – лікарем-психіатром, який 12 років працював хірургом, закінчив курси організаторів охорони здоров’я, спортивної медицини, навчався нейролінгвістичного програмування, займався реабілітацією психосоматичних хворих, має досвід проведення інтелектуальної психокорекції і, крім того, закінчив школу помічників народних депутатів України....

10.02.2020 Терапія та сімейна медицина Хронічний тазовий біль у жінок: рекомендації лікарю первинної ланки щодо ведення пацієнток

Хронічний тазовий біль (ХТБ) – це помірний або сильний біль у нижній частині живота тривалістю принаймні 3-6 міс, що вимагає медичного втручання. Біль провокує функціональні розлади, негативно впливає на особисті стосунки, настрій, інтимне життя та погіршує стан загального здоров’я жінки. За поширеністю ХТБ не поступається бронхіальній астмі чи болю в спині. Це часта причина непрацездатності та зниження продуктивності праці, а це, своєю чергою, значуще підвищує витрати на охорону здоров’я (Zondervan K. et al., 2001; Howard F., 2003)....

07.02.2020 Терапія та сімейна медицина Неспокійне серце

Скажи мені, хто твій друг… Це прислів’я спало на думку, коли до рук потрапив п’ятий том серії публіцистичних і мемуарних творів члена-кореспондента НАН України, академіка НАМН України, доктора медичних наук, професора Ісаака Михайловича Трахтенберга «В начале нового века. Третий возраст» (Видавничий дім «Авіцена», 2019). Потрапила не випадково – ​Ісаак Михайлович подарував мені її з власним дружнім надписом....

07.02.2020 Терапія та сімейна медицина Роль пробіотиків у збереженні здоров’я та профілактиці найпоширеніших захворювань людини

8 листопада 2019 року у форматі телемосту відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасний погляд на мікробіом людини та роль пробіотиків у збереженні здоров’я і профілактиці найбільш розповсюджених захворювань людини». Міждисциплінарний захід в інтерактивному режимі об’єднав учених і лікарів із 5 найбільших міст України – Києва, Львова, Харкова, Дніпра й Одеси. Загалом до телемосту долучилися близько 1000 лікарів різних спеціальностей – педіатри, гастроентерологи, фахівці сімейної медицини, підліткові терапевти та ін....