РЕЗОЛЮЦІЯ наради алергологів України

29.11.2019

«Актуальні питання виявлення і лікування алергічних захворювань»

(м. Київ, 16 жовтня 2019 року)

Алергологічна служба України є важливою ланкою охорони здоров’я, надає допомогу приблизно 8 млн хворих на алергію в країні та відчуває всі негаразди, котрі відбуваються в нашому суспільстві й охороні здоров’я.

Слід зазначити, що алергічні захворювання, за визначенням ВООЗ, є однією з головних проблем охорони здоров’я у світі.

Учасники наради звертаються до МОЗ України та громадськості з такими пропозиціями:

  1. Створити єдиний уніфікований підхід до формування алергологічної служби в областях, а також єдину нормативну базу для амбулаторної та стаціонарної допомоги особам з алергічними захворюваннями.
  2. Створити експертну раду в галузі алергології (відсутня при МОЗ) і врахувати пропозиції Асоціації алергологів України щодо її складу.
  3. Сприяти передачі громадській організації «Асоціація алергологів України» вирішення питань підвищення кваліфікації й атестації лікарів-алергологів і викладачів профільних кафедр.
  4. Чітко розмежувати компетенції лікарів-алергологів і лікарів інших спеціальностей при проведенні діагностичних досліджень, алергеноспецифічної імунотерапії та наданні іншої медичної допомоги пацієнтам з алергічними захворюваннями.
  5. За сприяння Асоціації алергологів України запровадити короткострокові курси підвищення кваліфікації з актуальних питань алергології для сімейних лікарів.
  6. Вирішити питання з реімбурсацією витрат пацієнтів на лікарські засоби для осіб як із бронхіальною астмою, так і з анафілаксією.
  7. Віддавати пріоритет вітчизняним виробникам фармацевтичних, імунобіологічних препаратів, алергенів, медичної техніки, внесення їх до державного реєстру.

За дорученням учасників наради алергологів України

президент Асоціації алергологів України,

д.м.н., професор С.В. Зайков

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 21 (466), листопад 2019 р.

НОВИНИ ЗА ТЕМОЮ Алергія та імунологія

Диета матери до и во время беременности и риск развития аллергических заболеваний у детей 22.06.2020 Алергія та імунологія Диета матери до и во время беременности и риск развития аллергических заболеваний у детей

Было показано, что потребление определенных пищевых продуктов во время беременности оказывает влияние на развитие астмы и других аллергических заболеваний. Тем не менее большинство исследований дают противоречивые результаты, и связь между материнской диетой до и во время беременности и рис­ком развития астмы и аллергических заболеваний у детей ранее не изучалась. ...

22.06.2020 Алергія та імунологія Раннее начало применения антибиотиков и развитие астмы/АР в детском возрасте

За последние несколько десятилетий распространенность аллергических заболеваний среди детей существенно возросла. Актуальные исследования направлены на установление связи между увеличением частоты аллергических заболеваний и ранними нарушениями в микробиоме кишечника. Микробиом кишечника представляет собой набор кишечных микроорганизмов, который начинает формироваться во время родов и очень подвержен нарушениям в течение первого года жизни. Раннее воздействие антибиотиков может отрицательно влиять на микробиоту кишечника, изменяя бактериальный состав и вызывая дисбиоз, увеличивая тем самым риск развития аллергических заболеваний у детей. ...

22.06.2020 Алергія та імунологія Взаимосвязь между метаболитами фолата и развитием пищевой аллергии у детей

Более ранние исследования взаимосвязей между действием фолатов / фолиевой кислоты и развитием аллергических заболеваний дали противоречивые результаты, что может быть отчасти связано с отсутствием данных, позволяющих отличить воздействие фолатов от воздействия фолиевой кислоты. ...