Варіабельність артеріального тиску між візитами в ранньому дорослому віці та структура й функція міокарда надалі: чи є зв’язок?

21.07.2020

Довготривалу варіабельність артеріального тиску (АТ) пов’язують із розвитком серцевої недостатності (СН) незалежно від величини системного АТ. Автори дослідження висунули припущення, що міжвізитна варіабельність АТ асоціюється з ризиком розвитку СН на ранніх етапах життя, що може відображатися субклінічним ушкодженням структури та зниженням функції міокарда.

Метою цього дослідження було оцінити взаємозв’язок між варіабельністю рівня АТ від візиту до візиту в ранньому дорослому віці та структурою й функцією міокарда в середньому віці.

Методи. У цьому когортному дослідженні використовувалися дані масштабного дослідження CARDIA, що включало 5115 учасників, вік яких на початку дослідження становив від 18 до 30 років. Із них до випробування було залучено 2400 пацієнтів. Рівень АТ оцінювався за 8 візитів упродовж 25-річного інтервалу, а через наступні 25 років учасникам проводили ехокардіографічне (ЕхоКГ) обстеження серця. Дані аналізували за період із 7 червня 1986 року по 31 серпня 2011 року.

Результати. Із 2400 учасників 1024 (42,7%) – ​чоловіки та 976 (40,7%) – ​афро­американці; їхній середній вік (стандартне відхилення – ​СВ) у рік проведення ЕхоКГ становив 50,4 (СВ – 3,6) року. На приріст одного СВ вища варіабельність систолічного АТ (САТ), незалежно від її середнього значення, була пов’язана з вищим індексом маси міокарда лівого шлуночка – ЛШ (β (стандартна похибка – ​СП) 2,66 (0,4) г/м2; p<0,001), гіршою діастолічною функцією (швидкість раннього діастолічного руху мітрального кільця – ​é) (β (СП) 0,40 (0,1) см/с; p<0,001), вищими показниками тиску наповнення ЛШ (співвідношення трансмітральної швидкості раннього діастолічного наповнення до швидкості раннього діастолічного руху мітрального кільця – ​Е/é) (β (СП) 0,37 (0,1) cм/с; p<0,001) та гіршою поздовжньою глобальною систолічною деформацією (β (СП) 0,17 (0,1); p=0,002). Аналогічні зміни були виявлені в пацієнтів із вищою варіабельністю діастолічного АТ (ДАТ) між візитами, що асоціювалася з вищим індексом маси міокарда ЛШ (β (СП) 3,21 (0,5) г/м2; p<0,001), гіршою діастолічною функцією (é: β (СП) 0,24 (0,1) см/с; p<0,001; E/é: β (СП) 0,23 (0,1) см/с; p<0,001) і гіршою поздовжньою глобальною систолічною деформацією (β (СП) 0,13 (0,1); p=0,02). Отримані результати залишалися послідовними при застосуванні й інших показників варіабельності АТ (СВ і середня реальна варіабельність).

Висновки. Значна варіабельність САТ і ДАТ між візитами в молодому віці була пов’язана з порушенням структури міокарда та його систолічною й діастолічною дисфункцією незалежно від середніх значень АТ.

Nwabuo C. et al. Association between visit-to-visit blood pressure variability in early adulthood 
and myocardial structure and function in later life. JAMA Cardiol. 2020 Apr 15.

 

Підготувала Лілія Нестеровська

НОВИНИ ЗА ТЕМОЮ Кардіологія

13.08.2020 Терапія та сімейна медицина Нове дослідження: електронні системи доставки нікотину (ЕСДН) допомагають дорослим курцям відмовитися від сигарет

Свіжі дані рандомізованого дослідження, проведеного компанією Juul Labs, виявили значне скорочення паління сигарет серед дорослих курців, які використовували ЕСДН JUUL System...

13.08.2020 Терапія та сімейна медицина Новое исследование: электронные системы доставки никотина (ЭСДН) помогают взрослым курильщикам отказаться от сигарет

Свежие данные рандомизированного исследования, проведенного компанией Juul Labs, выявили значительное сокращение курения сигарет среди взрослых курильщиков, пользовавшихся ЭСДН JUUL System...