Мікропухирці проти раку

20.03.2018

Спочатку мікропухирці розроблялися для підвищення ефективності ультразвукової візуалізації. Однак ідея доставки наповнених киснем мікропухирців усередину пухлини за допомогою ультразвуку здалася вченим перспективною, тому що більшість солідних пухлин збіднені киснем, частково через те, що їх розмір збільшується швидше, ніж формуються нові кровоносні судини, здатні проникати всередину пухлинної маси.

Під дією радіації кисень, що міститься у тканинах пухлини, вступає в реакції з різними сполуками з утворенням активних форм кисню та інших вільних радикалів. 

Що менший рівень кисню у тканині, то менше утворюється вільних радикалів і, відповідно, знижується ефективність терапії.

Отже, низький рівень кисню робить пухлини стійкими до впливу радіації. За словами провідного  дослідника, професора Ейзенбрі,фахівці в галузі радіотерапії працюють над вирішенням цієї проблеми протягом понад 50 років.

В експериментальному дослідженні мишам із модельованою пухлиною молочної залози безпосередньо перед опроміненнямвнутрішньо венно вводили наповнені киснем мікропухирці (рис.), які потім проникали у тканин у пухлини під впливом локальногоультразвуку. Згідно з отриманими результатами, це забезпечувало підвищення рівня молекулярного кисню у всій товщі пухлинної тканини, навіть у тих її ділянках, що не мають безпосереднього кровопостачання.

Подальше спостереження показало, що ця маніпуляція втричі підвищує сприйнятливість пухлини до радіотерапії та майже вдвічі збільшує виживаність тварин – до 76 днів порівняно з 46 днями при введенні плацебо (мікропухирців, наповнених азотом).

Зараз автори тестують схожий підхід у пілотному клінічному дослідженні щодо застосування мікропухирців для підвищення ефективності радіотерапії раку печінки.

У цьому дослідженні пацієнтам із раком печінки вводять схвалений Управлінням із контролю якості харчових продуктів і лікарських препаратів (FDA) США мікропухирцевий контрастний агент у комбінації зі стандартним методом радіоемболізаційної терапії. Попри те що в цьому випадку мікропухирці не містять кисню, вважається, що їх доставка усередину пухлини руйнує її тканини, що забезпечує підвищення ефективності комбінованої терапії порівняно із застосуванням лише радіоемболізації.

Eisenbrey J.R., Shraim R., Liu J.-B. et al. Sensitization of Hypoxic
Tumors to Radiation Therapy Using Ultrasound-Sensitive
Oxygen Microbubbles. International Journal of Radiation
Oncology, Biology, Physics. Published online January 2018.

Підготувала Наталія Терещенко

Тематичний номер «Онкологія» № 1 (52), лютий 2018 р.

 

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Онкологія та гематологія

30.05.2021 Онкологія та гематологія Програма Guardian: мовою доказової медицини про туроктоког альфа

Туроктоког альфа (препарат НовоЕйт, фармацевтична компанія Novo Nordisk, Данія) – ​це рекомбінантний людський фактор коагуляції VIII (FVIII) з усіченим В-доменом без будь-яких інших модифікацій у послідовності амінокислот. Засіб є очищеним білком, який складається з 1445 амінокислот і має молекулярну масу близько 166 кДа. Його виготовляють за допомогою технології рекомбінантної ДНК у клітинах яєчників китайського хом’яка й отримують без додавання будь-яких білків людського чи тваринного походження в процесі культивування клітин, очищення або виробництва готового препарату....

30.05.2021 Дерматологія Онкологія та гематологія Роль імунотерапії у лікуванні меланоми шкіри

12-14 березня на міжнародній медичній науково-освітній платформі Medical Knowledge Hub відбулася друга Школа дерматоонкології. Онлайн-захід був орієнтований на лікарів, які займаються діагностикою та лікуванням пухлин шкіри, а саме дерматологів, онкологів, онкохірургів, патоморфологів, суміжних спеціалістів. Особливою подією школи став сателітний симпозіум компанії MSD, у рамках якого провідні фахівці висвітлили сучасні погляди на діагностику та лікування меланоми....

30.05.2021 Онкологія та гематологія Ефективність палбоциклібу у комбінації з летрозолом порівняно з монотерапією летрозолом як першої лінії лікування HR+/HER2- метастатичного раку молочної залози у клінічній практиці в США

За оцінками, у 13% жінок протягом життя буде діагностовано інвазивний рак молочної залози (РМЗ), а 3% помруть від цієї хвороби [1]. Метастатичний РМЗ (МРМЗ) є невиліковною хворобою, за якої 5-річна виживаність у жінок становить 28,1% [2]. Для лікування пацієнток з гормон-рецепторпозитивним (HR+) та негативним за експресією рецепторів людського епідермального фактора росту 2 типу (HER2-) МРМЗ сучасні настанови рекомендують комбінувати інгібітор циклінзалежної кінази 4/6 (CDK4/6) з ендокринною терапією....

30.05.2021 Онкологія та гематологія Предиктивні та прогностичні біомаркери персоналізованого лікування пухлин шлунково-кишкового тракту

Рак шлунково-кишкового тракту є однією з основних причин онкологічної смертності у всьому світі. Хоча багато хіміотерапевтичних засобів та їх комбінацій доступні у клінічній практиці, загальний прогноз у пацієнтів із запущеним раком шлунково-кишкового тракту залишається поганим. Глибоке знання молекулярної патології дає можливість розробляти нові мішеневі персоналізовані методи лікування. ...