Пембролізумаб (Кітруда®) у першій лінії терапії раку легені: успішні результати дослідження KEYNOTE‑042

04.06.2018

 

У хворих на рак легені пізніх стадій найважливішою метою лікування є подовження тривалості життя. KEYNOTE‑042 – ​перше рандомізоване дослідження III фази, в якому імунотерапевтичний протипухлинний препарат, застосований у монотерапії, порівняно зі стандартною хіміотерапією (ХТ) 1-ї лінії значно покращив загальну виживаність як первинну кінцеву точку в пацієнтів з раком легені [1].

KEYNOTE‑042 – ​міжнародне рандомізоване дос­лідження III фази, сплановане для порівняння ефек­тивності пембролізумабу та стандартної платиновміс­ної хіміотерапії в пацієнтів з місцево­розповсюдженим або метастатичним ­PD-L1-позитивним недрібно­клітинним раком легені (НДКРЛ). Позитивність за PD-L1 визначається як TPS (tumor expression score) ≥1%, тобто експресія PD-L1 принаймні в 1% пухлинних клітин. Учасники KEYNOTE‑042 не мали геномних порушень EGFR/ALK і раніше не отримували системного проти­пухлинного лікування. Первинною кінцевою точкою була загальна виживаність, яку оцінювали послідовно у пацієнтів з TPS ≥50, ≥20 та ≥1%. Вторинними кінцевими точками були виживаність без прогресування та частота об’єктивної відповіді.

Загалом у дослідження включили 1274 пацієнти, яких рандомізували 1:1 для призначення пембролізумабу як монотерапії (фіксована доза 200 мг через кожні 3 тижні) або платиновмісної ХТ за однією з двох схем:

  1.  карбоплатин AUC 5 або 6 мг/мл за 1 хв + доцетаксел 200 мг/м2 площі тіла через кожні 3 тижні (максимально 6 циклів);
  2. карбоплатин AUC 5 або 6 мг/мл за 1 хв + пеметрексед 500 мг/м2 через кожні 3 тижні (максимально 6 циклів).

Після завершення основного курсу ХТ пацієнти з неплоскоклітинною гістологією НДКРЛ опціонально могли отримувати подальше лікування пеметрекседом 500 мг/м2.

Проміжний аналіз, проведений Незалежним комітетом з моніторингу даних, показав, що пембролізумаб значно покращує загальну виживаність порівняно з ХТ у пацієнтів з TPS ≥50, ≥20% та в усій популяції дослід­ження (TPS ≥1%). Профіль безпеки пембролізумабу в KEYNOTE‑042 не відрізнявся від такого у попередніх дослідженнях препарату, застосованого як монотерапії у пацієнтів з НДКРЛ.

За рекомендацією незалежного комітету дослідження наразі триває з метою оцінки виживаності без прогресування.

Дані проміжного аналізу KEYNOTE‑042 були надані Управлінню з контролю якості харчових продуктів і лікарських препаратів США (FDA) для прискореного схвалення нового показання. Раніше пембролізумаб (Keytruda®/Кітруда®, MSD) вже отримав схвалення FDA для лікування таких категорій пацієнтів з НДКРЛ:

  • монотерапія – ​1-ша лінія лікування пацієнтів з метастатичним НДКРЛ з високою експресією PD-L1 (TPS ≥50%) та без геномних порушень EGFR/ALK в пухлині;
  • монотерапія – ​2-га лінія лікування пацієнтів з метастатичним НДКРЛ з експресією PD-L1 (TPS ≥1%), у яких захворювання прогресувало на тлі або після платиновмісної ХТ (у хворих з геномними порушеннями EGFR/ALK умовою для призначення пембролізумабу є прогресування захворювання на тлі лікування відповідними таргетними препаратами);
  • комбінована терапія з пеметрекседом і карбо­платином – ​1-ша лінія лікування пацієнтів з метаста­тичним неплоскоклітинним НДКРЛ.

При метастатичному НДКРЛ пембролізумаб призначають у фіксованій дозі 200 мг через кожні 3 тижні до прогресування захворювання або появи токсичності, яку не можна контролювати. У пацієнтів без прогресування, які добре переносять препарат, лікування можна продовжувати до 24 міс.

За даними трьох попередніх досліджень KEYNOTE (001, 010 та 024), серед 4784 пацієнтів з НДКРЛ, які пройшли скринінг із визначенням експресії PD-L1, 33% мали TPS <1%, 38% – ​TPS 1-49% і 28% – ​TPS ≥50% [2]. Таким чином, принаймні дві третини хворих на НДКРЛ пізніх стадій є потенційними кандидатами на моно­терапію пембролізумабом у 1-й лінії.

Інвестиційний ринок уже відреагував на результа­ти проміжного аналізу KEYNOTE‑042: після пові­домлення про успішне досягнення первинної кінцевої точки акції компанії MSD (Merck & Co. у США) зросли на 5% [3]. Пембролізумаб (Кітруда®), який називають імуно­терапевтичним препаратом-блокбастером, 2017 року приніс MSD 3,81 млрд доларів. За прогнозами Credit Suisse, 2023 року цей показник сягне 10 млрд доларів.

Докладні результати проміжного аналізу дослідження KEYNOTE‑042 будуть представлені на конгресі Американського товариства клінічних онкологів (ASCO 2018), який відбудеться на початку червня у м. Чикаго.

Література

  1.  KEYTRUDA® (pembrolizumab) Monotherapy Met Primary Endpoint in Phase 3 KEYNOTE‑042 Study, Significantly Improving OS as First-Line Therapy in Locally Advanced or Metastatic NSCLC Patients Expressing PD-L1 in at Least 1 Percent of Tumor Cells. Merck & Co Press Release, dated 9 April 2018, accessed 21 May 2018.
  2. Aggarwal C. et al. Prevalence of PD-L1 expression in patients with non-small cell lung cancer screened for enrollment in KEYNOTE‑001, –010, and –024. Annals of Oncology, 2016; 27 (6): vi359-vi378.
  3. Key Keytruda data drives Merck & Co up by 5%. https://www.thepharmaletter.com. Accessed 21 May 2018.

Стаття у форматі PDF

Тематичний номер «Онкологія» № 2 (53), травень 2018 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Онкологія та гематологія

30.05.2021 Онкологія та гематологія Програма Guardian: мовою доказової медицини про туроктоког альфа

Туроктоког альфа (препарат НовоЕйт, фармацевтична компанія Novo Nordisk, Данія) – ​це рекомбінантний людський фактор коагуляції VIII (FVIII) з усіченим В-доменом без будь-яких інших модифікацій у послідовності амінокислот. Засіб є очищеним білком, який складається з 1445 амінокислот і має молекулярну масу близько 166 кДа. Його виготовляють за допомогою технології рекомбінантної ДНК у клітинах яєчників китайського хом’яка й отримують без додавання будь-яких білків людського чи тваринного походження в процесі культивування клітин, очищення або виробництва готового препарату....

30.05.2021 Дерматологія Онкологія та гематологія Роль імунотерапії у лікуванні меланоми шкіри

12-14 березня на міжнародній медичній науково-освітній платформі Medical Knowledge Hub відбулася друга Школа дерматоонкології. Онлайн-захід був орієнтований на лікарів, які займаються діагностикою та лікуванням пухлин шкіри, а саме дерматологів, онкологів, онкохірургів, патоморфологів, суміжних спеціалістів. Особливою подією школи став сателітний симпозіум компанії MSD, у рамках якого провідні фахівці висвітлили сучасні погляди на діагностику та лікування меланоми....

30.05.2021 Онкологія та гематологія Ефективність палбоциклібу у комбінації з летрозолом порівняно з монотерапією летрозолом як першої лінії лікування HR+/HER2- метастатичного раку молочної залози у клінічній практиці в США

За оцінками, у 13% жінок протягом життя буде діагностовано інвазивний рак молочної залози (РМЗ), а 3% помруть від цієї хвороби [1]. Метастатичний РМЗ (МРМЗ) є невиліковною хворобою, за якої 5-річна виживаність у жінок становить 28,1% [2]. Для лікування пацієнток з гормон-рецепторпозитивним (HR+) та негативним за експресією рецепторів людського епідермального фактора росту 2 типу (HER2-) МРМЗ сучасні настанови рекомендують комбінувати інгібітор циклінзалежної кінази 4/6 (CDK4/6) з ендокринною терапією....

30.05.2021 Онкологія та гематологія Предиктивні та прогностичні біомаркери персоналізованого лікування пухлин шлунково-кишкового тракту

Рак шлунково-кишкового тракту є однією з основних причин онкологічної смертності у всьому світі. Хоча багато хіміотерапевтичних засобів та їх комбінацій доступні у клінічній практиці, загальний прогноз у пацієнтів із запущеним раком шлунково-кишкового тракту залишається поганим. Глибоке знання молекулярної патології дає можливість розробляти нові мішеневі персоналізовані методи лікування. ...