Кеторолак – оптимальне рішення для фармакотерапії гострого болю в нижній частині спини

15.03.2021

Стаття у форматі PDF

Фармакотерапія болю в нижній частині спини

Що стосується гострого болю в нижній частині спини, то як в американських (American College of Physicians, 2017), так і в британських рекомендаціях (National Institute for Health and Care Excellence, 2016) основним фармакологічним варіантом лікування є нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП). Систематичний огляд G.C. Machado та співавт. (2017) виявив високоякісні докази (5 рандомізованих конт­рольованих досліджень, n=814) того, що НПЗП зменшують біль порівняно з плацебо в пацієнтів із гострим болем у попереку (середня різниця – 6,4 бала за 100-бальною шкалою; 95% довірчий інтервал (ДІ) 2,5-10,3).

В американських рекомендаціях також розглядаються міорелаксанти для лікування гострого болю в попереку, але зазначається, що їм притаманні такі небажані явища, як седативний ефект, запаморочення, сонливість. Це обмежує використання зазначеного класу препаратів, особливо в людей літнього віку, в яких такі побічні ефекти можуть призводити до падінь і переломів.

Американські та британські рекомендації різняться щодо використання опіоїдів. Британські настанови підтримують застосування слабких опіоїдів пацієнтами з гост­рим болем у нижній частині спини в тих випадках, коли НПЗП протипоказані. В американських настановах узагалі не рекомендується призначати опіоїди при гострому болю в попереку.

Так само при хронічному болю в нижній частині спини основним фармакологічним варіантом в американських і британських рекомендаціях є НПЗП. Уже згадуваний систематичний огляд знайшов докази (7 рандомізованих контрольованих досліджень, n=2277) того, що короткі курси НПЗП зменшують інтенсивність болю порівняно з плацебо (середня різниця – 11,1 бала за 100-бальною шкалою; 95% ДІ ­8,4-13,8). За хронічного болю прийом НПЗП слід обмежувати коротким курсом (<2 тиж) і призначати з урахуванням протипоказань. Британські рекомендації пропонують застосування гастропротекторних препаратів разом із НПЗП у разі підвищеного ризику розвитку шлунково-кишкових небажаних явищ.

Не рекомендується використовувати парацетамол, трициклічні антидепресанти та бензодіазепіни для лікування хронічного болю в нижній частині спини. На відміну від гострого болю, доказів на користь використання міорелаксантів у разі хронічного болю в попереку недостатньо.

Щодо опіоїдів при хронічному болю в нижній частині спини американські та британські рекомендації знову-таки різняться, але їхні позиції протилежні тим, що стосується гострого болю. Британські настанови взагалі не підтримують застосування опіоїдів за хронічного болю в попереку, натомість американські експерти все-таки вважають ці засоби крайньою опцією для таких пацієнтів.

За матеріалами: Traeger A. et al. Diagnosis and management of low-back pain in primary care.
CMAJ. 2017 Nov 13; 189 (45): E1386-E1395.

Кеторолак – оптимальне рішення для лікування болю в нижній частині спини

Із групи НПЗП за потужним знеболювальним ефектом особ­ливо виділяється кеторолак (­Кетанов®). За аналгетичною дією він перевершує більшість НПЗП, як-от диклофенак, ібупрофен, кетопрофен та ін. (Шавловська О., 2013; Супрун Е., 2016), і зіставний із наркотичними аналгетиками. Знеболювальний ефект 30 мг кеторолаку, введеного внутрішньом’язово, зіставний із дією 10-12 мг морфіну чи 50 мг меперидину (Henschke N. et al., 2008). При цьому незаперечною перевагою кеторолаку порівняно з наркотичними аналгетиками є відсутність впливу на функцію дихання, седативного ефекту, ризику виникнення лікарської залежності (Jelinek G.A., 2000).

Відповідно до результатів експериментальних і клінічних досліджень, кеторолак є ефективним інгібітором ­ЦОГ-1 і ­ЦОГ-2, що регулюють синтез простагландинів, проста­цикліну та тромбоксану А2 з арахідонової кислоти. Результати експериментальних досліджень також свідчать про те, що кеторолак має здатність зменшувати активацію клітин глії спинного мозку, котрі відповідають за больову чутливість (Vane J.R., 1971).

Ефективність кеторолаку добре вивчена в лікуванні помірного та сильного болю в багатьох клінічних ситуаціях, у тому числі при болю в нижній частині спини. Зокрема, за даними подвійного сліпого проспективного дослідження K.R. Veenema та співавт. (2000), у пацієнтів із вираженим болем у спині аналгетична ефективність кеторолаку була зіставна з такою меперидину, тоді як седативна дія й інші побічні ефекти були менш вираженими. В іншому багатоцентровому клінічному дослідженні оцінювали знеболювальну дію кеторолаку при болю в спині, й виявилося, що вона зіставна з ефектом кодеїну при значно меншій частоті небажаних явищ (Innes G., Croskerry P., 1998).

Кеторолак добре переноситься та характеризується низькою частотою побічних ефектів (близько 3%). Найпоширенішими з них є диспепсичні розлади. Обмеження термінів лікування здатне надійно підвищити безпеку терапії (Bjarnason I., 2013). 

Отже, при лікуванні гострого болю в спині кеторолак не поступається опіоїдам за ефективністю, але перевершує їх за профілем безпеки, краще переноситься та сприяє швидшому відновленню й поверненню пацієнтів до звичного способу життя.

Найвідоміший вітчизняним пацієнтам і лікарям препарат кеторолаку ­Кетанов® доступний у парентеральній і таблетованій формах, що дає можливість індивідуалізувати терапію залежно від потреб кожного пацієнта. Ін’єкційна форма забезпечує дуже швидкий ефект і є оптимальним вибором при інтенсивному гострому болю, пероральна форма найзручніша в амбулаторних умовах.

Підготувала Наталя Александрук

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 3 (496), 2021 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Хірургія, ортопедія та анестезіологія

16.03.2021 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Застосування діосміну при хронічних захворюваннях вен: результати дослідження СТАТУС

Хронічні захворювання вен (ХЗВ) нижніх кінцівок зустрічаються у 29-60% працюючого населення в різних країнах і завдають не лише естетичного дискомфорту пацієнтам, а й можуть призвести до стійкої втрати працездатності внаслідок розвитку можливих ускладнень. Представляємо вашій увазі результати проспективного багатоцентрового неінтервенційного дослідження СТАТУС (Стойко Ю.М., Циплящук О.В. та співавт., 2020), яке було проведене з метою оцінки дотримання лікарями інструкції із застосування діосміну та прихильності хворих лікуванню, а також поширеності симптомів ХЗВ і динаміки їх вираженості на фоні терапії ...

16.03.2021 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Вивчення ефективності та безпечності препарату БонеВіста у хворих із постменопаузальним остеопорозом

У статті представлено результати дослідження співробітників ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», Українського науково-медичного центру проблем остеопорозу, що було проведене з метою вивчення ефективності та безпечності препарату ібандронової кислоти БонеВіста в лікуванні хворих із постменопаузальним остеопорозом. ...

16.03.2021 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Синдром карпального каналу: як не проґавити діагноз?

21-22 грудня відбулася онлайн-конференція «Четверта зимова школа травматологів», у ході якої провідні спеціалісти обмінялися досвідом лікування синдрому карпального каналу, розглянули найсучасніші та доведено ефективні методи й препарати, що застосовуються у терапії цього захворювання. Також на конференції було висвітлено проблему побічної дії різних ліків та представлено шляхи мінімізації негативних ефектів терапії. ...

16.03.2021 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Власний клінічний досвід використання севофлурану (Хемотека)

У статті представлено результати дослідження спеціалістів відділення анестезіології та інтенсивної терапії Національного інституту раку МОЗ України щодо ефективності та безпечності використання інгаляційної анестезії препаратом севофлуран (Хемотека) у дорослих пацієнтів, які потребували загальної анестезії при онкохірургічних втручаннях...