Лікування гострої кишкової інфекції: ніфуроксазид або пробіотик?

29.05.2021

Стаття у форматі PDF

Лікування гострої кишкової інфекції (ГКІ), одного з найпоширеніших у світі захворювань, ґрунтується на декількох принципах, а саме на проведенні регідратаційної терапії, призначенні антибіотиків, застосуванні допоміжних засобів, раціоналізації дієти. Незважаючи на скорочення переліку показань для призначення антибіотиків при ГКІ в дітей і дорослих, проведення протимікробної терапії необхідне за підозри на гемоколіт, шигельоз, кампілобактеріоз, холеру, амебіаз, а також у разі тяжкого перебігу інвазивної діареї. Наявність вторинних бактеріальних ускладнень, коморбідної онко- та гематологічної патології, хронічного захворювання кишечнику, супутнього імунодефіцитного стану внаслідок інфікування вірусом імунодефіциту людини, проведення хіміопроменевої / тривалої кортикостероїдної терапії також вважаються підставами для обґрунтованого застосування антибіотиків.

Ніфуроксазид: ефективність і безпека

Згідно з наказом МОЗ щодо лікування ГКІ (2007), як стартова антибактеріальна терапія може використовуватись ентеросептик ніфуроксазид, який здатен пригнічувати активність дегідрогеназ і порушувати синтез білків у бактеріальній клітині. Ця рекомендація щодо призначення ніфуроксазиду, з одного боку, зумовлена його антибактеріальним впливом на деякі грампозитивні стафілококи та грамнегативні ентеробактерії: ієрсинії, ешерихії, ентеробактерії, клебсієли, цитро­бактерії, сальмонели (Компендіум, 2021). Крім широкого спектра протимікробної дії та швидкого розвитку антибактеріального ефекту, значною перевагою ніфуроксазиду є відсутність негативного впливу на нормальну мікрофлору кишечнику навіть при застосуванні високих доз препарату (Buisson Y. et al., 1989). Переконливо доведено, що прийом ніфуроксазиду асоційований зі значним скороченням тривалості патологічних симптомів, зменшенням надлишкової перистальтичної активності гастроінтенстинального тракту, швидким відновленням ­нормальної ­консистенції калових мас (Bourée P. et al., 1989; Karlowicz-Bodalska K. et al., 2019). Ніфуроксазид ефективно нівелює прояви діареї мандрівників, зменшує частоту випорожнень і нормалізує їхню консистенцію (Bourée P. et al., 1989). Деякі вчені підкреслюють, що ефективність ніфуроксазиду подібна до такої рифаксиміну та ципрофлоксацину. Лікування зазначеним ентеро­септиком не спричиняє появи перехресної стійкості до інших антибактеріальних засобів, включно з хінолонами та сульфаніламідами, що робить можливим його використання в комбінованій антибактеріальній терапії кишкових інфекцій (Santiago L. et al., 1985). Ця властивість ніфуроксазиду надзвичайно актуальна, особливо на тлі зростання антибіотикорезистентності.

З іншого боку, ніфуроксазид має високий профіль безпеки та добру переносимість (Bourée P. et al., 1989; Karlowicz-Bodalska K. et al., 2019). Відповідно до польської, європейської та світової баз даних фармакологічного нагляду, побічні дії при прийомі ніфуроксазиду виникають досить рідко та є легкими. Найчастіше реєструють появу шкірних реакцій (висип, ­свербіння, ­кропив’янка, ­еритематозні висипи), розлади з боку шлунково-­кишкового тракту, які зазвичай минають самостійно після відміни препарату (Karlowicz-Bodalska K. et al., 2019). Яскравим доказом достатньої клінічної ефективності та безпеки ніфуроксазиду є результати рандомізованих контрольованих досліджень. Сьогодні ніфуроксазид широко використовують у багатьох країнах, у тому числі Франції, Німеччині, Польщі, Бельгії, Греції та Румунії.

Отже, ніфуроксазид є ефективним і безпечним препаратом, який використовують як стартовий засіб для лікування ГКІ бактеріального генезу середньої тяжкості, при тяжчому перебігу ніфуроксазид може призначатись у складі комбінованої антибактеріальної терапії.

Лікування ГКІ: ніфуроксазид або пробіотик?

Сучасна фармакотерапія ГКІ передбачає застосування пробіотичних препаратів, які містять штами Lactobacillus casei GG, L. reuteri, Saccharomyces boulardii, L. acidophilus, Bifidobacterium infantis (практичні настанови Все­світньої гастроентерологічної організації «Пробіотики та пребіотики», 2017), але пряме порівняння ефективності пробіотика з результативністю ентеросептика ніфуроксазиду проведене відносно нещодавно. B. Begovic і співавт. (2016) представили результати відкритого проспективного багатоцентрового в паралельних групах дослідження, в якому взяли участь хворі на ­гостру діарею, діарею мандрівників з ознаками кишкової інфекції (≥3 неоформлених випорожнень протягом останніх 24 год, загальна тривалість захворювання ≤72 год, скарги на нудоту, блювання, абдомінальний біль, тенезми). Пацієнтів рандомізували для пер­орального прийому 200 мг ніфуроксазиду 4 р/добу (n=81) або пробіотика, який містив 1,2×107 живих ліофілізованих молочнокислих бактерій і біфідо­бактерій 3 р/добу (n=78) упродовж 3 діб. Стан пацієнтів оцінювали на 3-й і 7-й день після призначення лікування. На відміну від застосування пробіотика прийом ­ніфуроксазиду ­протягом 72 год сприяв достовірному зменшенню болю в шлунку (р=0,0001), кількості неоформлених випорожнень (р=0,02) та рідше супроводжувався розвитком дегідратації (р=0,008) (рис. 1).

Аналіз стану пацієнтів у другій контрольній точці (рис. 2) довів відсутність достовірної міжгрупової різниці щодо тривалості діареї (р=0,2), але нормалізація випорожнень на тлі прийому ніфуроксазиду сталася вже через 71,4±35,8 год, натомість застосування пробіотика дало змогу налагодити консистенцію калових мас лише через 103,7±46,2 год (р=0,0001). Відзначивши відсутність побічних дій і добру переносимість ентеро­септика, вчені підкреслили кращу ефективність ніфуроксазиду в лікуванні гострої діареї порівняно з пробіотиком, рекомендували не використовувати пробітик як монотерапію та запропонували за необхідності комбінувати прийом ніфуроксазиду з пробіотиком.

Ніфуроксазид Ріхтер

В Україні для терапії гострої діареї лікарями понад 15 років застосовується препарат ­Ніфуроксазид Ріхтер (виробник – компанія Gedeon Richter), який пригнічує розмноження більшості грампозитивних і грамнегативних ентеропатогенних бактерій. Після перорального прийому ­Ніфуроксазид Ріхтер майже не всмоктується в травному тракті, він створює високі концентрації в кишечнику й не зумовлює розвитку системних побічних ефектів. ­Ніфуроксазид ­Ріхтер не чинить негативного впливу на нормальну кишкову мікро­біоту, його застосування не супроводжується виникненням стійких мікробних форм. Наявність двох форм випуску (оральна суспензія, в 5 мл якої міститься 220 мг активної речовини, таблетки по 100 мг), виробництво відповідно до стандартів GMP гарантують високу якість і безпеку терапії, що дає змогу призначати ­Ніфуроксазид Ріхтер як дітям, так і дорослим, хворим на гостру бактеріальну діарею.

Список літератури знаходиться в редакції.

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 8 (501), 2021 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Гастроентерологія

15.08.2021 Гастроентерологія Терапія та сімейна медицина Тактика ведення хворих із запальними захворюваннями кишечнику під час пандемії COVID-19

Допоки COVID-19 є глобальною надзвичайною ситуацією, пацієнти із запальними захворюваннями кишечнику (ЗЗК) почувають особливе занепокоєння щодо ризику інфікування та продовження ними медикаментозної терапії. Ці оновлені клінічні рекомендації відображають сучасне розуміння проблеми COVID-19 та узагальнюють наявні вказівки для пацієнтів із ЗЗК і тих, хто за ними доглядає....

15.08.2021 Гастроентерологія Терапія та сімейна медицина Фуга назначению пробиотиков при СОVID‑19: использовать или пренебречь?

Новый вирус SARS-CoV‑2, виновник коронавирусной болезни‑19 (COVID‑19), внезапно ворвался в жизнь всего человечества, изменив устоявшиеся жизненные привычки и практически толкнув мир на грань гибели, спровоцировав развитие пандемии. Несмотря на появление первых стандартов лечения и активное проведение вакцинации, количество инфицированных и умерших от COVID‑19 пока продолжает измеряться миллионами, появляются новые (более агрессивные) мутации вируса, растет количество случаев с тяжелым течением заболевания и фатальными последствиями; все это делает проблему единоборства и противостояния SARS-CoV‑2 глобальной и животрепещущей....

15.08.2021 Гастроентерологія Терапія та сімейна медицина Потенціал бактерій роду Bacillus як пробіотиків

Бактерії роду Bacillus завдяки здатності утворювати спори широко розповсюджені в природі й трапляються повсюдно – в ґрунті, воді, повітрі, харчових продуктах, а також в організмі людини та тварин [1, 2]. Характерною особливістю бацил є також їхня висока й різнобічна біологічна активність. Вони характеризуються вираженим антагонізмом до широкого спектра збудників захворювань людини та тварин, синтезують різні за своєю природою й механізмом дії сполуки з протимікробною активністю, а також ферменти, амінокислоти, полісахариди, вітаміни....

15.08.2021 Гастроентерологія Терапія та сімейна медицина Новітні технології в діагностиці та лікуванні хвороб печінки

17-18 червня відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «ІХ наукова сесія Інституту гастроентерології НАМН України. Новітні технології в теоретичній та клінічній гастроентерології». Під час заходу пролунали тематичні виступи провідних вітчизняних і закордонних науковців, присвячені актуальним питанням діагностики, лікування та профілактики захворювань травного тракту. Значну увагу аудиторії привернув сателітний симпозіум компанії «Абботт» щодо новітніх технологій у діагностиці та лікуванні хвороб печінки....