Препарати на основі нуклеотидів УТФ та ЦМФ для лікування болю в нижній частині спини: огляд рандомізованого клінічного дослідження NUBES

27.10.2021

Стаття у форматі PDF

Біль у нижній частині спини є однією з найчастіших причин звернення по медичну допомогу в усьому світі. Щонайменше 84% загальної популяції хоча б один раз у житті скаржилися на цей стан у дорослому віці. Зважаючи на поширеність, неспецифічність болю в нижній частині спини й можливі наслідки у вигляді зниження мобільності та загальної якості життя, питання менеджменту болю в нижній частині спини є вкрай актуальним. У цій статті подаємо огляд проспективного рандомізованого дослідження, метою якого було вивчення ефективності та переносимості препарату на основі нуклеотидів уридину трифосфату (УТФ) та цитидину монофосфату (ЦМФ) серед пацієнтів, які скаржаться на біль у нижній частині спини.

Біль у нижній частині спини є розповсюдженим станом, що бере початок від розтягнень і мікротравм у м’язах і зв’язках попереку, характеризується болісними відчуттями, м’язовим напруженням і скутістю в ділянці між реберним краєм і нижньою сідничною складкою та може супроводжуватися болями в ногах. Біль у нижній частині спини часто асоційований із травмою та раптовими різкими рухами. Найчастіше скарги на біль у попереку виникають протягом третьої декади життя, їхня розповсюдженість зростає до 60-65-річного віку. Важливими чинниками ризику також є психосоціальний статус, особливості організації праці та надмірна вага. За тривалістю біль у нижній частині спини поділяється на гострий (менш ніж 4 тиж), підгострий (4-12 тиж) і хронічний (більш ніж 12 тиж).

Незважаючи на те що нерідко біль у спині завершується самостійно та не потребує активних медичних інтервенцій, ця скарга є однією з провідних причин звернення до лікаря. Біль у нижній частині спини часто обмежує побутову та трудову активність, слугує причиною непрацездатності та являє собою економічний тягар на рівні як індивіда й родини, так і суспільства, виробництва й держави.

Метою лікування болю в нижній частині спини є контроль болю та збереження функціональної активності. Часто застосовуються такі лікарські препарати, як нестероїдні протизапальні засоби, парацетамол, трамадол, міо­релаксанти, антидепресанти. Проте застосування цих речовин може значно підвищувати ризик виникнення серйозних побічних явищ.

За даними проведених раніше досліджень, комбінації нуклеотидів і вітаміну В12 або вітамінів В1, В6 та В12 продемонстрували ефективність у послабленні симптомів і поліпшенні функціональної активності серед пацієнтів, які скаржилися на невралгію, невропатичний біль, остеоартрит і біль у нижній частині спини. У цьому матеріалі представлений огляд дослідження, що порівнює клінічну ефективність і переносимість двох лікувальних засобів (комбінації нуклеотидів уридину трифосфату, цитидину монофосфату та гідроксикобаламіну; тіаміну нітрату, ­піридоксину монофосфату та ціанокобаламіну) серед пацієнтів із болем у нижній частині спини. Тривалість лікування становила 60 днів.

Результати

У подвійному сліпому рандомізованому дослідженні NUBES узяли участь 634 пацієнти обох статей віком понад 18 років, які мали клініку середньотяжкого гострого болю нижньої частини спини менш ніж за 3 доби до початку скринінгу. Учасники були випадково розподілені на дві групи: група А (n=317) отримувала капсули з УТФ, ЦМФ і гідроксикобаламіном (УТФ – 1,5 мг, ЦМФ – 2,5 мг, гідроксикобаламін – 1 мг), тоді як група В (n=317) приймала таблетки, що містили вітаміни групи В ­(тіамін – 100 мг, піридоксин – 100 мг, ціанокобаламін – 5 мг). Для підтримання осліплення досліджувані також уживали плацебо у формі таблеток (група А) чи капсул (група В). Під час візитів виконували антропометрію, вимірювання показників життєдіяльності, лабораторне тестування. Біль у спині та рухову функцію оцінювали за візуальною аналоговою шкалою (0 – відсутність болю, 100 – максимальна інтенсивність болю), опитувальником Роланда – Морріса (24 запитання про вплив болю в нижній частині спини на повсякденну активність), а також відстанню від пальців до підлоги при нагинанні.

Первинною контрольною точкою було визначення відсотка учасників у кожній групі, котрі мали побічні ефекти під час лікування. Також досліджувалися зменшення болю та функціональне покращення в ході лікування, оцінене за візуальною аналоговою шкалою, опитувальником Роланда – Морріса та відстанню від пальців до підлоги. Визначалася частка пацієнтів у кожній групі, котрі продемонстрували поліпшення показників на ≥5 балів і ≥3 см відповідно.

У ході дослідження учасники обох груп продемонстрували суттєве полегшення болю в спині порівняно зі станом до початку терапії. Під час другого візиту (30-й день)  середня різниця у балах за візуально-аналоговою шкалою була вищою серед пацієнтів групи А порівняно з такою в учасників групи В (-4,5; 95%ДІ від -7,2 до -1,8; р<0,0001). Поліпшення за опитувальником Роланда – Морріса в ≥5 балів відзначалося серед 99% учасників. Усі досліджувані показали зменшення відстані від пальців до підлоги при нагинанні на ≥3 см наприкінці лікування.

За результатами дослідження, 75 (24%) пацієнтів із групи А та 105 (33%) пацієнтів із групи В повідомили про виникнення побічних ефектів. У зв’язку з цим 24 учасники з групи В були виключені з дослідження (в групі А таких учасників не було). Переважна більшість небажаних явищ, які виник­ли під час дослідження, була з боку шлунково-кишкового тракту.

Обговорення

Використання комбінації УТФ, ЦМФ і вітаміну В12 у менеджменті болю є об’єктом багатьох клінічних досліджень з обнадійливими результатами. Зокрема, Goldberg і спів­авт. описують значне зменшення ­больових відчуттів і покращення функції суглобів у пацієнтів із компресійною невралгією, асоційованою з дегенеративними ортопедичними змінами хребта та кульшових суглобів на тлі прийому вітаміну В12 і нуклеотидів [10]. У дослідженні, проведеному Nunes і співавт., внутрішньом’язові ін’єкції цих препаратів протягом 6 днів та їх подальший 30-денний пероральний прийом сприяли ­зменшенню болю та покращенню координації рухів серед хворих на алкогольну полінейропатію [11]. Також була показана перевага комбінації нуклеотидів і гідроксикобаламіну над монотерапією вітаміном В12 у полегшенні нейропатичного болю, в тому числі болю в нижній частині спини [12].

Роль піримідинових нуклеотидів цитидину й уридину в полегшенні симптомів захворювань периферичної нервової системи була доведена в доклінічних дослідженнях, заснованих на експериментальному пошкодженні нервів. На тваринних моделях розтрощеної рани було показано, що призначення нуклео­тидів прискорювало аксональну та мієлінову регенерацію, відновлення м’язових волокон, а також покращувало швидкість нейрональної передачі [20-22]. У подальших доклінічних дослідженнях було показано також підвищення кількості протеїнових нейрофіламентів, збільшення площі та товщини мієлінового шару аксонів, зростання продукції фосфоліпідів нейрональної клітинної мембрани, як-от фосфатидилхолін і фосфатиди­л­етаноламін [23]. У нещодавньому дослідженні Chavushyan і співавт. описують відновлення моторної та сенсорної функцій після 30 діб застосування нуклеотидів і гідроксикобаламіну в щурів із модельованим розчавленням сідничного нерва [24].

Механізми, що лежать у основі вищезгаданих терапевтичних ефектів уридину та цитидину, беруть

вій початок від впливу цих нуклеотидів на пуринові рецептори P2Y1 і P2Y2, котрі, своєю чергою, регулюють ­нуклеотид-опосередковане збудження нейронів шляхом пригнічення сімейства калієвих каналів Kv7 через підвищення позаклітинних рівнів іонів кальцію. Також піримідинові нуклеотиди підвищують активацію ванілоїдних рецепторів TRPV1 через активацію протеїнкінази С [26].

На українському фармацевтичному ринку є чимало дієтичних добавок, що відрізняються за вмістом нуклеотидів і вітамінів групи В, однак ми не можемо зробити однозначні висновки про їхню ефективність і безпеку у зв’язку з відсутністю відповідних доказових даних. На відміну від них лікарський засіб Нуклео Ц.М.Ф. Форте містить таку ж кількість УТФ, ЦМФ, що використовувалась у вищезгаданому рандомізованому дослідженні NUBES. Препарат Нуклео Ц. М.Ф. Форте має дві форми випуску – капсули для перорального застосування та ліофілізований порошок для приготування ін’єкційного розчину. Рекомендоване дозування Нуклео Ц. М.Ф. Форте для дорослих – 1 капсула 2 р/добу мінімальним курсом 10 діб або у вигляді внутрішньом’язової  ін’єкції 1 р­/­добу ­курсом 6-9 днів.

Висновки

Комбінація нуклеотидів ЦМФ та УТФ довела свою ефективність у терапії больового синдрому та супутніх рухових порушень нижньої частини спини, спричинених травматичними, метаболічними, кістково-­суглобовими причинами. Дані демонструють, що виключно УТФ взаємодіє з рецепторами P2Y Швана й активує зміни в цитоскелеті гліальних клітин, запускаючи їх регенерацію та демонструючи антиноцицептивну дію при нейропатичному болю. Терапевтичні ефекти цих сполук, зумовлені пришвидшенням регенеративних процесів і відновленням мієлінізації периферичних нейронів, показані як на експериментальних моделях, так і в ході клінічних досліджень. На відміну від багатьох нуклеотидів, що представлені на ринку України переважно у вигляді дієтичних добавок, Нуклео Ц.М.Ф. Форте є лікарським препаратом, який містить фіксовану комбінацію УТФ та ЦМФ з доведеною ефективністю. 

Підготувала Ганна Гаврюшенко

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 18 (511), 2021 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Терапія та сімейна медицина

30.01.2023 Гастроентерологія Терапія та сімейна медицина Мікробіом як мішень для впливу на стан здоров’я

Серед усіх гастроентерологічних порушень одні з найпоширеніших – кишкові захворювання, пов’язані з нездоровим способом життя, неправильним харчуванням, психоемоційними факторами й іншими причинами, тому проблема діагностики та лікування кишкових захворювань на сьогодні є актуальною і важливою. В листопаді відбувся науково-практичний онлайн-семінар із міжнародною участю «Запальні та функціональні захворювання кишечнику». Один зі спікерів – професор мікробіології Університетського коледжу Корка, доктор Колін Хілл (Ірландія) мав слово з доповіддю «Ви маєте мікробіом, на який ви (і ваш спосіб харчування) заслуговуєте!»....

26.01.2023 Дерматологія Терапія та сімейна медицина Роль сертаконазолу в лікуванні дерматомікозів

Поверхневі грибкові інфекції шкіри часто зустрічаються в клінічній практиці та включають інфекції, викликані дерматофітами і дріжджовими грибами [1-3]. Хоча грибкові інфекції шкіри рідко загрожують життю, вони можуть серйозно впливати на якість життя пацієнтів. Найпоширенішими є дерматофітні інфекції, які уражають ороговілі тканини шкіри, волосся та нігті [1‑3]. Сьогодні у зв’язку зі зростанням резистентності до антимікотичних препаратів залишається актуальним питання вибору оптимального лікування грибкових захворювань шкіри, що враховують результати сучасних клінічних досліджень. ...

26.01.2023 Неврологія Терапія та сімейна медицина Як тривалий стрес впливає на здоров’я: інтенсивні рішення для зупинки каскаду органічних змін

Війна в Україні змушує жити під звуки сирен, обстрілів, у стані постійної тривоги, що негативно відображається на здоров’ї. Жінки більш сприйнятливі до стресу, тривалий вплив якого призводить до активації симпатичної нервової системи та ренін-ангіотензин-альдостеронової системи, а також негативно впливає на стан серцево-судинної системи (ССС) [1, 2]. Тривалий стрес при порівнянні з гострим стресом призводить до виснаження фізіологічних резервів адаптації організму до дії негативних факторів навколишнього середовища, порушення роботи вегетативної нервової системи та наднирникових залоз (внаслідок тривалого викиду кортизолу), що з часом супроводжується розвитком незворотних органічних змін [2]. У популяційному когортному дослідженні (n=6749) було показано взаємозв’язок між високим рівнем стресу та підвищеним ризиком розвитку інсульту або транзиторних ішемічних атак у людей середнього віку [3]. Тому сьогодні війна в Україні, яка триває 10 місяців, є негативним тривалим психологічним стресовим фактором, який виснажує компенсаторні можливості організму та може призводити до зростання чисельності пацієнтів з цукровим діабетом, серцево-судинними захворюваннями та інсультом....

26.01.2023 Терапія та сімейна медицина Місце та роль серратіопептидази в сучасній фармакотерапії

Останніми роками спостерігається ренесанс препаратів ензимної терапії (насамперед серратіопептидази) як компонентів комплексного лікування різних хвороб. Серратіопептидаза (serratiopeptidase/serralysin/serrapeptase) – ​позаклітинна цинковмісна металопротеаза, продукована непатогенними ентеробактеріями Serratia (штам E15); є протеолітичним ферментом із широким спектром фармакологічних властивостей та чинить протизапальну, протинабрякову, фібринолітичну, ранозагоювальну, антифібротичну дії. ...