Акушерство/гінекологія

27.03.2020 Акушерство/гінекологія Онкологія та гематологія Cкрининг рака молочной железы у женщин со средней степенью риска

Рак молочной железы (РМЖ) является наиболее распространенным злокачественным заболеванием у женщин в США и занимает второе место в структуре ведущих причин смерти от рака. Скрининг РМЖ посредством регулярной маммографии начиная с 40-летнего возраста способствует снижению смертности от данной патологии у пациенток со средней степенью риска. Вместе с тем проведение скрининга также может оказывать негативное влияние на состояние женщины вследствие ложноположительных результатов и гипердиагностики клинически не выраженных поражений. Оценка соотношения преимущества и вреда от маммографии обусловила различия в гайдлайнах в отношении возраста начала и прекращения, а также частоты проведения данного обследования у пациенток со средней степенью риска РМЖ. ...

26.03.2020 Акушерство/гінекологія Роль полівітамінних і мінеральних комплексів у збереженні здоров’я людини впродовж перших 1000 днів життя

На сьогодні виникає багато питань у галузі збереження здоров’я. Саме збереження того, що ми успадковуємо від батьків генетично, а також набуваємо протягом життя залежно від того, яким був перебіг вагітності, раннє дитинство, підлітковий вік, як наші батьки прищепили нам принципи здорового способу життя, харчування, відмову від шкідливих звичок....

26.03.2020 Акушерство/гінекологія Цервікальна інтраепітеліальна неоплазія: особливості ведення ВІЛ-інфікованих пацієнток

ВІЛ-інфекція поширюється серед населення світу надзвичайно високими темпами. Великою проблемою є те, що більшість ВІЛ-носіїв – ​молоді люди працездатного й дітородного віку, у середньому 30 років. А також той факт, що дедалі більше ВІЛ-інфікованих осіб виявляється серед вагітних. Цервікальна інтраепітеліальна неоплазія (CIN) належить до передракових захворювань шийки матки. Відсутність коштів на профілактику папіломавірусної інфекції, яка є фактором ризику CIN, обмежена кількість скринінгових програм для виявлення CIN, необізнаність пацієнтів – ​усе це призводить до зростання захворюваності на CIN та ВІЛ-інфекцію одночасно і, як наслідок, до смертності населення....

26.03.2020 Акушерство/гінекологія Гіперпролактинемія як міждисциплінарна проблема у форматі круглого столу

Міждисциплінарні медичні освітні заходи, у рамках яких обговорюється ведення пацієнтів із певною патологією кількома суміжними спеціалістами, привертають особливу увагу сучасних практикуючих лікарів. Саме з таких позицій слід розглядати одне з основних нейроендокринних порушень – ​гіперпролактинемію, яка негативно впливає на реалізацію репродуктивної функції. Які особливості діагностики та лікування таких пацієнток із позиції гінеколога-ендокринолога, нейрохірурга й акушера-гінеколога?...

26.03.2020 Акушерство/гінекологія Дисменорея: принципи менеджменту згідно з постулатами доказової медицини

Дисменорея – ​одна з найбільш поширених гінекологічних патологій, яка може суттєво знижувати якість життя жінок репродуктивного віку. Близько 95% жінок мають прояви епізодичної дисменореї, тоді як у 15% із них дисменорея характеризується тяжким перебігом і може обмежувати повсякденну діяльність....

26.03.2020 Акушерство/гінекологія Бактериальный вагиноз: эволюция терапевтических опций на примере рекомендаций IUSTI

Международный союз по борьбе с инфекциями, передающимися половым путем (IUSTI) – ​старейшая в своей области международная организация (основана в 1923 году). IUSTI является благотворительной организацией, зарегистрированной в Великобритании, без политической, религиозной или социальной направленности. IUSTI ставит своей задачей достижение международного сотрудничества в борьбе с инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), включая ВИЧ/СПИД....

26.03.2020 Акушерство/гінекологія Імунобіологічні препарати крові в акушерстві: міждисциплінарний діалог

19-20 вересня в Києві за підтримки компанії «Біофарма Плазма» відбулась науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання промислового виробництва препаратів крові». Захід був присвячений питанням патології вагітності, резус-конфлікту та сучасним методам профілактики й лікування цих станів за допомогою препаратів крові та збалансованих електролітних розчинів, що виготовляються в Україні....

26.03.2020 Акушерство/гінекологія Ефективна антибіотикотерапія в лікуванні акушерського сепсису

15-16 листопада в Києві відбувся II Міжнародний конгрес із раціонального використання антибіотиків у сучасному світі. Цей захід вразив відвідувачів масштабністю та насиченістю програми. Особливу увагу в рамках заходу було приділено сучасним проблемам інтенсивної терапії та анестезіологічного забезпечення в акушерстві й гінекології....

23.12.2019 Акушерство/гінекологія Задишка як патологічний симптом у жінок репродуктивного віку та у вагітних: особливості клініки й диференційної діагностики

Задишка – ​одна з основних причин, що спонукають хворого звертатися до лікаря. За даними Американської торакальної асоціації (ATS), щороку майже 17 млн пацієнтів звертаються до лікарів із приводу задишки....

23.12.2019 Акушерство/гінекологія Макропроцеси вагітності крізь призму мікронутрієнтів

Вагітність – ​дуже тендітний біологічний механізм, що потребує дуже тонкого підходу. Призначаючи ліки вагітним жінкам, потрібно навчитися балансувати і не втрачати почуття міри. Безумовно, мікроелементи й мікронутрієнти відіграють важливу роль у процесі гестації, а їх нестача є проблемою. Як правильно проводити корекцію їх дефіциту?...

23.12.2019 Акушерство/гінекологія Фитотерапия циклической масталгии у пациенток с диффузной доброкачественной дисплазией молочных желез и предменструальным синдромом*

Масталгия – ​болевые ощущения в молочных железах – ​один из наиболее частых симптомов, отмечаемых женщинами на фоне доброкачественной дисплазии молочных желез (ДДМЖ), а также при развитии клинических проявлений предменструального синдрома (ПМС). Анализ литературных источников показал, что частота масталгии варьирует от 48 до 81% в женской популяции [1-3], а в 10-20% случаев масталгия отмечается как тяжелая [4, 5]....

23.12.2019 Акушерство/гінекологія Рандомизированное исследование применения прогестерона у женщин с кровотечениями на ранних сроках беременности

Кровотечение на ранних сроках беременности тесно связано с потерей беременности. Для сохранения беременности необходим прогестерон. Результаты нескольких небольших исследований свидетельствуют о том, что применение прогестерона может улучшить исходы беременности у женщин с кровотечениями на ранних сроках. ...