Акушерство/гінекологія

29.03.2021 Акушерство/гінекологія Довгоочікувана вагітність: від прегравідарної підготовки до успішного розродження

зачаття у природному циклі або з використанням допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) та покращення шансів на виношування здорової дитини. У статті наведено огляд доповідей провідних фахівців з акушерства та гінекології, що були представлені у рамках кількох нещодавніх онлайн-конференцій, присвячених контраверсійним питанням репродуктології та особливостям лікування безпліддя. Спеціалісти обговорили найсвіжіші дослідження й сучасні рекомендації, спрямовані на збільшення частоти живонародження, зменшення ризиків невиношування вагітності та передчасних пологів. У статті представлено переваги використання естрадіолу й прогестерону у циклах ДРТ та протоколах стимуляції овуляції...

29.03.2021 Акушерство/гінекологія Інноваційні підходи в лікуванні анемій: переваги та недоліки різних форм заліза

Під час проведення 11 грудня фахової школи «Жіноче здоров’я від А до Я у рамках професійного розвитку лікарів акушерів-гінекологів» з-поміж інших актуальних питань розглядалася проблема залізодефіциту. У доповіді «Інноваційні підходи в лікуванні анемій» завідувач кафедри перинатології, акушерства та гінекології Харківської медичної академії післядипломної освіти, доктор медичних наук Ольга Валентинівна Грищенко висвітлила особливості застосування сучасних формул заліза та їхні відмінності...

29.03.2021 Акушерство/гінекологія Вплив дефіциту селену на несприятливий перебіг вагітності: існуючі проблеми та невирішені питання

Нещодавні дослідження змінили уявлення про роль та функції селену в організмі людини. Даний огляд має на меті узагальнити сучасні знання щодо дефіциту та надлишку селену в період вагітності, а також коротко описати існуючі проблеми та контраверсійні погляди щодо призначення селену вагітним жінкам із його дефіцитом та супутньою патологією щитоподібної залози...

28.03.2021 Акушерство/гінекологія Діагностика та лікування гострого коронарного синдрому під час вагітності

Відомо, що дисекція коронарних артерій та атеросклеротична хвороба є найбільш частою причиною гострого коронарного синдрому (ГКС) серед населення у цілому. Розвиток ГКС у вагітних зумовлений широким спектром різноманітних причин, що має важливе значення для встановлення етіології та подальшого усунення цього патологічного стану. У статті описано фактори ризику, інструменти діагностики, а також терапевтичні методи, доступні клініцистам при веденні вагітних із ГКС...

28.03.2021 Акушерство/гінекологія Тівортін (L-аргінін) для профілактики порушень гестаційної перебудови спіральних артерій матки

Формування матково-плацентарного кровотоку, який має ключове значення для нормального розвитку плода, відбувається за рахунок реконструкції та скоординованого росту всього маткового кровообігу та появи нового судинного органу плода – ​плаценти. У статті розглянуто особливості гестаційної перебудови спіральних артерій матки під час вагітності, роль метаболізму аргініну та оксиду азоту у процесах ремоделювання судин, а також зміни трансформації артерій при прееклампсії...

28.03.2021 Акушерство/гінекологія Новости Кокрановской базы по теме «Акушерство и гинекология»

...

28.03.2021 Акушерство/гінекологія Вульвовагінальний кандидоз: існуючі стандарти та сучасні рекомендації

Вульвовагінальний кандидоз (ВВК) – інфекційне запальне захворювання слизової оболонки статевих органів жінки, спричинене грибами роду Candida. За частотою поширення ВВК посідає друге місце серед інфекційних захворювань жіночих статевих органів після бактеріального вагінозу і є однією з найчастіших причин звернень до лікаря. Нормативи надання медичної допомоги при цій нозології представлені у відповідному розділі Наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні» № 417 від 15.07.2011. Сучасні терапевтичні схеми лікування відповідно до існуючих доказових даних та з огляду на зростаючу стійкі сть до антикандидозних препаратів висвітлені у гайдлайні Британської асоціації з питань сексуального здоров’я та ВІЛ...

28.03.2021 Акушерство/гінекологія Современные подходы к реабилитации репродуктивной функции у пациенток с гиперандрогенией

На недавней научно-практической онлайн-конференции «Акушерство, гинекология, репродуктология: от науки до клинической практики» заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор медицинских наук, профессор кафедры семейной медицины ФПО ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины» Зинаида Михайловна Дубоссарская представила доклад, посвященный вопросам диагностики и лечения бесплодия у пациенток с гиперандрогенией...

28.03.2021 Акушерство/гінекологія «Маски» латентного залізодефіциту: синдром хронічної втоми та рецидивуючі інфекції статевих шляхів

Залізодефіцитна анемія є захворюванням світового значення, від якого страждають 2 млрд людей (30%  населення планети). Дефіцит заліза має місце у більшого числа людей, аніж будь-яке інше порушення стану здоров’я, при цьому призводить до низки тяжких наслідків, включаючи несприятливий результат вагітності, порушення фізичного й когнітивного розвитку, підвищений ризик захворюваності в дітей і зниження працездатності в дорослих. За даними Всесвітньої органі­зації охорони здоров’я (ВООЗ), виражений дефіцит заліза є третьою за поширеністю причиною тимчасової втрати працездатності у жінок віком 15-44 роки. Поруч із явною залізодефіцитною анемією існує прихований дефіцит заліза, частота якого в європейських країнах становить 30-40%. ...

28.03.2021 Акушерство/гінекологія Осложнения репродуктивного старения женщин и возможности их устранения

Благодаря развитию медицины и применению научно обоснованных достижений современное человечество научилось продлевать человеческую жизнь. Осталось дело за малым: научить практических врачей улучшать качество жизни с осознанностью минимальных рисков применения менопаузальной гормональной терапии (МГТ) на фоне модификации образа жизни с соблюдением международных и отечественных рекомендаций. ...

28.03.2021 Акушерство/гінекологія Ендометріоз: сучасні гайдлайни та практичний досвід лікування

У статті представлено сучасні рекомендації щодо ведення пацієнток з ендометріозом, результати вітчизняних досліджень ефективності різних методів лікування ендометріозу у жінок репродуктивного віку, які планують вагітність. Описано переваги застосування агоніста лютеїнізуючого гормона рилізинг-гормона під час прегравідарної підготовки та визначені найбільш ефективні схеми застосування препарату ...

23.03.2021 Акушерство/гінекологія Як подолати інсулінорезистентність при синдромі полікістозних яєчників?

Інсулінорезистентність вважається однією з найголовніших патогенетичних ланок синдрому полікістозних яєчників (СПКЯ). У статті описано механізми впливу інсулінорезистентності й компенсаторної гіперінсулінемії на метаболізм та репродуктивну функцію у жінок із СПКЯ, а також представлено сучасні рекомендації щодо зменшення чутливості до інсуліну за допомогою інсуліносенсибілізуючих засобів, а саме міо-інозитолу та D-хіро-інозитолу. Ключові слова: синдром полікістозних яєчників, інсулінорезистентність, інсуліносенсибілізуючі засоби, інозитоли, міо-інозитол, D-хіро-інозитол....