Дерматологія

23.02.2019 Дерматологія Тетяна Святенко: «З української дерматології зникає власне дерматологія»

Іноді здається, що, взявши певну висоту – ​досягнувши бажаного статусу, – ​можна зупинитися та спочити на лаврах. На жаль, у медицині це хибний шлях. Маючи звання професора, потрібно щодня доводити, що отримав його недарма. Навіть якщо ти тендітна жінка....

05.09.2018 Дерматологія Онкологія та гематологія Клінічні та морфологічні особливості первинних CD30+ лімфопроліферативних захворювань шкіри

Т-клітинні лімфоми шкіри – ​це широка група захворювань, яка включає різні нозології, що характеризуються специфічними клінічними проявами, морфологічними змінами та прогнозом. ...

10.07.2018 Дерматологія Атопический дерматит: трудности в диагностике и лечении

Масштабная конференция «13-е Киевские дерматологические дни: весенний симпозиум», состоявшаяся 12-13 апреля, представила участникам многогранную и крайне интересную научную программу....

09.07.2018 Дерматологія Новый подход к лечению вторично инфицированных стероидочувствительных дерматозов

Стероидочувствительные дерматозы включают в себя различные по своей природе острые и хронические дерматозы, характеризующиеся широкой распространенностью, часто рецидивирующим течением, генетической предрасположенностью, иммунозависимым механизмом развития, при этом местная терапия данных заболеваний глюкокортикоидами (ГК) дает выраженный терапевтический эффект. ...

20.06.2018 Дерматологія Лікування пацієнтів із атопічним дерматитом

Атопічний дерматит (АД) – генетично зумовлене хронічне запальне захворювання шкіри, яким уражені 10-20% дітей і 1-3% дорослого населення. Найчастіше АД проявляється до 5 років (хоча у 20% пацієнтів він розвивається в зрілому віці) і є першим проявом атопії у багатьох пацієнтів, які згодом страждають на алергічний риніт, астму або обидва ці захворювання (так званий «атопічний марш»). ...

13.06.2018 Дерматологія 13-е Киевские дерматологические дни: новости, события, факты

12-13 апреля в Киеве состоялось ведущее профессиональное событие года в сфере дерматологии, венерологии и эстетической медицины – весенний симпозиум «13-е Киевские дерматологические дни» (КДД‑2018), в рамках которого прошел уникальный форум «Акне: современный подход к диагностике, лечению, реабилитации». Традиционно инициаторами мероприятия выступили Украинская академия дерматовенерологии и образовательный ресурс для дерматовенерологов MedKnowHub, собравший на своих страницах самую актуальную и ценную для современных врачей информацию: положения международных и национальных руководств ...

13.06.2018 Дерматологія Современные подходы к базисной местной терапии атопического дерматита у детей

Атопический дерматит (АД) – генетически детерминированное хроническое воспалительное иммунопатологическое заболевание кожи, характеризующееся зудом, рецидивирующим стадийным течением с соответствующими клинико-морфологическими особенностями в зависимости от возраста....

13.06.2018 Дерматологія Роль зволожуючих засобів у лікуванні різних видів дерматиту

Цікаво, що на сьогодні не існує консенсусу щодо визначення такого поняття, як зволожуючий засіб (ЗЗ). Цей термін ввели спеціалісти з маркетингу з метою акцентування головної функції подібних засобів [1]. Дефініції «зволожуючий засіб» та «пом’якшувальний засіб» (емолієнт) часто вважаються синонімами, хоча перші включають ще й оклюзиви та хумектанти....

13.06.2018 Дерматологія Изотретиноин Lidose® в лечении акне и розацеа

12-13 апреля в столице Украины состоялась конференция «13-е Киевские дерматологические дни: весенний симпозиум», многогранная научная программа которой включала выступления экспертов в области дерматовенерологии и смежных медицинских специальностей. Еще одним мощным профильным событием стало Sakura Esty Derm Confest (20-21 апреля, Львов). В ходе этого оригинального научно-практического съезда участники прослушали выступления 55 отечественных и зарубежных спикеров....

13.06.2018 Дерматологія Дерматологические признаки внутренних заболеваний

Высыпания на коже могут быть признаком и одним из симптомов внутренних заболеваний, а также первым их проявлением. Нередко именно клинические признаки со стороны кожи указывают на наличие ряда серьезных нарушений, таких как системная патология соединительной ткани (системный склероз, подострый эритематоз), васкулит (анафилактоидная пурпура Шенлейна-Геноха), токсикодермия (токсическая эритема, синдром Стивенса-Джонсона), ревматоидные заболевания (узловатая эритема, панникулиты), ...

12.06.2018 Дерматологія Терапія та сімейна медицина Топічні кортикостероїди в практиці сімейного лікаря: доказовий підхід

Починаючи з 1950-х років топічні кортикостероїди (ТКС) стали найбільш застосовуваними дерматологічними препаратами. ТКС є основою лікування багатьох захворювань шкіри та за умови належного використання характеризуються високою ефективністю і безпекою. У цьому огляді представлено останні докази щодо призначення ТКС при основних показаннях (Das A., Panda S. et al. Use of Topical Corticosteroids in Dermatology: An Evidence-based Approach. In J Dermatol. 2017 May-Jun; 62 (3): 237-250)....

21.03.2018 Дерматологія Варфарин-індукований некроз шкіри

Пероральні непрямі антикоагулянти, зокрема варфарин, та інші антагоністи вітаміну К (АВК) є високоефективними препаратами, що широко застосовують для первинної та вторинної профілактики й лікування тромбоемболічних ускладнень, у тому числі при фібриляції передсердь (ФП), тромбозі глибоких вен (ТГВ), тромбоемболії легеневої артерії (ТЕЛА), а також при протезуванні клапанів серця тощо. Терапія антикоагулянтами запобігає розвитку ішемічного інсульту в пацієнтів із ФП і подовжує тривалість їхнього життя, що підтверджують дані метааналізу рандомізованих досліджень, згідно з якими варфарин знижує ризик розвитку інсульту на 40-80% і смертність приблизно на 30%, однак підвищує ризик внутрішньочерепної та екстракраніальної кровотечі на 66%....