Гастроентерологія

03.11.2020 Гастроентерологія Тактика ведения пациентов с алкогольной болезнью печени

Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2014 год о неинфекционных заболеваниях, злоупотребление алкоголем является причиной смерти 3,3 млн жителей планеты в год, что составляет 5,9% всех случаев смерти. Кроме того, в 5,1% случаев злоупотребление алкоголем приводит к инвалидизации в результате травм и ассоциированных заболеваний. Доля смертей, связанных с алкоголем, различается в зависимости от пола – смертность среди мужчин (7,6%) в два раза выше, чем среди женщин (4,0%) [49]. ...

03.11.2020 Гастроентерологія Современные подходы к лабораторному обследованию больных с синдромом раздраженного кишечника и диареей

Под понятием «диарея» обычно рассматривается учащенное опорожнение кишечника (как правило, чаще 4 раз в день) с изменением характера каловых масс. Критериями диареи является стойкое повышение содержания жидкости в испражнениях с 60-75% до 85-90% или увеличение их массы – до более 200 г в сутки на фоне западной диеты. Диарея бывает острой и хронической, а ее причины могут быть как органическими, так и функциональными. ...

03.11.2020 Гастроентерологія Клінічна ефективність препарату Антраль® у хворих на хронічний панкреатит

Актуальність проблеми ведення пацієнтів із хронічним панкреатитом (ХП) останніми роками істотно зросла і продовжує зростати в силу багатьох причин [3, 6, 11, 18]. Сумація та потенціювання несприятливих ефектів чинників ризику та дія етіологічних факторів ХП сприяють зростанню захворюваності на ХП та його перебігу, що прогресує, із порушенням зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози (ПЗ), розвитку мальдигестії, мальабсорбції, трофологічної недостатності хворих із порушенням усіх видів обміну [3, 6, 10, 13, 14, 18, 22, 23]. ...

03.11.2020 Гастроентерологія ХХІІ Національна школа гастроентерологів, гепатологів України – наймасштабніша наукова платформа щорічного єднання всіх спеціалістів галузі

Однією з наймасштабніших вітчизняних подій сучасної гастроентерології є проведення довгоочікуваної щорічної Національної школи гастроентерологів, гепатологів України, у рамках якої учасники мають унікальну можливість отримати неоціненний досвід провідних іноземних та вітчизняних фахівців та більш детально ознайомитися з останніми тенденціями медицини і рекомендаціями авторитетних міжнародних організацій, заснованими на засадах доказової медицини. Під час цього грандіозного заходу щороку виступають найкращі спікери з Європи та України, які з неймовірним натхненням розповідають учасникам школи про власні наукові досягнення, сучасні настанови та цікаві клінічні випадки з практики....

03.11.2020 Гастроентерологія Особливості діагностики компенсованого цирозу печінки

Важливою дискусійною темою сьогодні серед лікарів-гастроентерологів є рання діагностика та своєчасний початок лікування осіб із хронічними захворюваннями печінки, що дозволяє забезпечити кращу прогностичну виживаність пацієнтів, сповільнити прогресування захворювання, розвиток декомпенсації та вкрай небезпечних для життя ускладнень. ...

02.11.2020 Гастроентерологія Інфекційні захворювання Нобелівська премія 2020 року: лауреати в галузі фізіології та медицини

За деякими оцінками, 130-170 млн людей у світі інфіковані вірусом гепатиту С. Він уражає не лише печінку, а й кістковий мозок, щитоподібну залозу та інші внутрішні органи. Інфекція тривалий час може мати безсимптомний перебіг, через що вірусний гепатит С часто називають лагідним убивцею. Як правило, він діагностується вже на стадії хронічного гепатиту, що з часом переходить у фіброз, цироз і гепатокарциному. Вірусний гепатит С передається парентеральним шляхом: під час переливання крові, проведення медичних маніпуляцій нестерильними інструментами, внутрішньовенного введення наркотиків тощо. ...

02.11.2020 Гастроентерологія Мезим® капсули: сучасна формула комплексу панкреатичних ферментів

З огляду на сучасні технології та вимоги до виготовлення лікарських засобів ефективна фармакотерапія залежить не лише від діючої речовини та її дози, а й від відповідної лікарської форми [1-3]. ...

01.11.2020 Гастроентерологія Терапія та сімейна медицина Оцінка ефективності застосування пробіотиків при гастроінтестинальних розладах на тлі атопічного дерматиту в дітей

Останніми десятиліттями спостерігається зростання алергологічних захворювань у всьому світі, особливо в західних країнах. Серед них атопічний дерматит (АД) є найпоширенішим хронічним запальним захворюванням шкіри, що з’являється в ранньому дитячому віці й уражає близько 20% дітей, а також значно впливає на якість життя як маленького пацієнта, так і всіх членів його сім’ї....

01.11.2020 Гастроентерологія Педіатрія Шляхи підвищення ефективності профілактики анемії при запальних захворюваннях кишечнику у дітей раннього віку

Запальні захворювання кишечнику (ЗЗК) – умовно узагальнений термін, що включає хворобу Крона та неспецифічний виразковий коліт, які мають багато загальних патофізіологічних та епідеміологічних характеристик. Етіологія ЗЗК не встановлена, захворювання розвиваються внаслідок поєднання декількох факторів, які включають генетичну схильність, дефекти вродженого і адаптаційного імунітету, порушення функцій епітеліального бар’єра кишечнику, зниження різноманітності кишкової мікрофлори та вплив різних факторів навколишнього середовища [1-3]. ...

01.11.2020 Гастроентерологія Педіатрія Терапія та сімейна медицина «Гастротандем: на стику спеціальностей» – нові можливості професійного вдосконалення фахівців терапевтичної та педіатричної галузей

Однією з запорук успішного лікування пацієнтів є підвищення компетентності профільних спеціалістів шляхом їх співпраці. Такий підхід дає можливість розглянути добре відому патологію з точки зору провідного фахівця іншої галузі. Це дозволяє глибше вникнути в проблему та невирішені питання діагностики й лікування, зокрема і гастроентерологічних захворювань. Однією з важливих для терапевтів і педіатрів подій року стало проведення 20-21 липня у м. Одесі науково-практичної конференції «Гастротандем: на стику спеціальностей». ...

29.10.2020 Гастроентерологія Синдром раздраженного кишечника c диареей и модуляция микробиоты: современные представления и возможности терапии пробиотиками

Синдром раздраженного кишечника (СРК) представляет собой заболевание, которое имеет гетерогенный клинический фенотип с различными комбинациями симптомов, включая боль в животе, вздутие живота и изменяющуюся частоту дефекации (диарея и запор). Симптомы могут вызывать беспокойство у пациентов и часто приводить к значительному ухудшению качества жизни, снижению производительности труда и использованию ресурсов здравоохранения....

23.10.2020 Гастроентерологія Неврологія Психіатрія Багаторічний досвід застосування сульпіриду в психіатрії, неврології та гастроентерології

Сульпірид відомий клініцистам ще з 1969 р. як ефективний та безпечний антипсихотичний засіб м’якої дії без виражених побічних ефектів, на відміну від інших антипсихотиків (АП). Спектр дії сульпіриду досить широкий, тому препарат використовується не лише у психіатрії та неврології, але й у гастроентерології. Пропонуємо короткий огляд статті Р.А. Беккера та Ю.В. Бикова (2019), присвяченої 50-й річниці застосування сульпіриду в клінічній практиці....