Психіатрія

01.03.2014 Неврологія Психіатрія Виживання пацієнтів із гострим порушенням мозкового кровообігу після лікування в умовах інсультного відділення

Інсульт – поширена причина смертності, первинної інвалідності, тимчасової і/або стійкої непрацездатності. Перебіг та наслідки інсульту визначаються локалізацією та об’ємом інфаркту, явищами набряку мозку, а також наявністю супутньої патології та/або розвитком ускладнень (пневмонія, пролежні, уросепсис та ін.). Полная версия статьи в формате .pdf ...

01.03.2014 Неврологія Психіатрія Проблема боли в современной неврологии: от понимания механизмов к рациональному выбору терапии

20-21 марта в г. Харькове состоялась научно-практическая конференция «Болевые синдромы в практике невролога», целиком посвященная проблеме боли как проявления многих заболеваний нервной системы. Полная версия статьи в формате .pdf ...

01.03.2014 Неврологія Психіатрія Отдаленные функциональные исходы у пациентов, которые перенесли инсульт в молодом возрасте

Каждый третий человек, перенесший инсульт в возрасте до 50 лет, становится зависимым от посторонней помощи уже через 10 лет. Такой неожиданный результат в возрастной категории, которая раньше считалась самой благоприятной по прогнозу восстановления, был получен в исследовании FUTURE – самом длительном и большом по количеству участников за всю историю изучения исходов нарушений мозгового кровообращения. Полная версия статьи в формате .pdf ...

01.03.2014 Неврологія Психіатрія Комплексний регіонарний больовий синдром

Комплексний регіонарний больовий синдром (КРБС) розглядають як варіант хронічного невропатичного больового розладу, який розвивається в перші місяці після травм кінцівок і супроводжується вираженими вегетативними і трофічними порушеннями в ураженому сегменті, а за відсутності лікування може призводити до повної втрати функції кінцівки та розладів психіки («больової особистості»). Полная версия статьи в формате .pdf ...

01.03.2014 Неврологія Психіатрія Ведение хронической боли: обоснования применения и возможности комбинированной фармакотерапии

Хроническая боль (ХБ) – одно из наиболее часто встречающихся неврологических заболеваний, поражающее, по разным данным, 20-30% населения. Ведение больных с ХБ должно быть мультидисциплинарным, и неотъемлемой его составляющей остается фармакотерапия. Полная версия статьи в формате .pdf ...

01.03.2014 Неврологія Психіатрія Судинні когнітивні розлади та сучасні підходи до їх превентивно,терапевтичної корекції

Хронічні цереброваскулярні захворювання, до яких належать початкові прояви недостатності кровопостачання мозку та дисциркуляторна енцефалопатія (ДЕ), з одного боку, є чинниками ризику розвитку інсульту, а з іншого – причиною поступового наростання неврологічних і психічних розладів. Полная версия статьи в формате .pdf ...

01.03.2014 Неврологія Психіатрія Клиническое значение и возможности коррекции эндотелиальной дисфункции в неврологии

В последние годы наблюдается рост количества научных публикаций, посвященных проблеме эндотелиальной дисфункции в разных областях медицины. Из лабораторий в клиническую практику вошла концепция эндотелиопротекции – применения в лечебно-профилактических целях конкретных молекул со свойствами катализаторов синтеза оксида азота (NO), антиоксидантов, влияющих на адгезию лейкоцитов и тромбоцитов, процессы образования и развития атеросклеротических бляшек, ремоделирования сосудистой стенки. Полная ...

01.03.2014 Неврологія Психіатрія В Украине появился новый препарат для купирования приступов мигрени и головной боли напряжения

Согласно определению Международного общества по изучению головной боли мигрень — это периодически повторяющиеся приступы головной боли пульсирующего характера, чаще односторонней, которая которая локализуется преимущественно в глазнично-лобно-височной области, сопровождается тошнотой, рвотой, свето- и звукобоязнью, а после приступа- сонливостью и вылостью. Полная версия статьи в формате .pdf ...

01.03.2014 Неврологія Психіатрія Хорея при системной красной волчанке

Хорея – синдром, характеризующийся беспорядочными, отрывистыми, нерегулярными движениями, сходными с нормальными мимическими движениями и жестами, но различными с ними по амплитуде и интенсивности, то есть более вычурные и гротескные, часто напоминающие танец. Полная версия статьи в формате .pdf ...

01.03.2014 Неврологія Психіатрія Леводопа при хворобі Паркінсона: як оптимально скористатися терапевтичним ресурсом золотого стандарту?

Хвороба Паркінсона (ХП) – прогредієнтне нейродегенеративне захворювання з переважним ураженням підкоркових структур головного мозку, відповідальних за координацію складних рухових актів, яке проявляється характерною тріадою моторних розладів – акінезією, тремором та м’язовою ригідністю, а також немоторними порушеннями з боку різних органів та систем. Полная версия статьи в формате .pdf ...

01.03.2014 Неврологія Психіатрія Потребление алкоголя и снижение когнитивных функций в пожилом возрасте

Целью исследования было изучить связь между потреблением алкоголя в среднем возрасте и последующим снижением когнитивных функций. Методы. Проанализированы данные 5054 мужчин и 2099 женщин – участников когортного исследования Whitehall II, которые на момент первой оценки когнитивных функций были в возрасте в среднем 56 лет (от 44 до 69 лет). Полная версия статьи в формате .pdf ...

01.03.2014 Неврологія Психіатрія Резюме оновлених клінічних настанов на основі даних доказової медицини щодо профілактики інсульту при неклапанній фібриляції передсердь. Витрум Мемори – витаминно,минеральный комплекс

У 2005 році в США нараховувалось 3,03 млн осіб, які страждали миготливою аритмією, і поширеність даного захворювання сильно зростала з віком. Оскільки миготлива аритмія є одним з основних факторів ризику кардіоемболічного ішемічного інсульту, існує невідкладна потреба розробки стратегій щодо діагностики миготливої аритмії та попередження розвитку кардіоемболічного інсульту у всіх вікових категоріях населення. Полная версия статьи в формате .pdf ...