0 %

Статьи

26.03.2019 Терапія та сімейна медицина Профілактика уражень печінки в практиці сімейного лікаря

Профілактична діяльність сімейного лікаря буде неефективною, якщо не брати до уваги стан печінки пацієнта. Адже саме цей орган значною мірою впливає не лише на загальний стан здоров’я, а й на перебіг практично всіх хвороб, зокрема соціально значущих, таких як серцево-судинні, цукровий діабет, ожиріння. ...

26.03.2019 Урологія та андрологія Досвід застосування лікарського засобу Уронефрон® при інфекції сечовивідних шляхів у чоловіків у практиці сімейного лікаря

Методи лікування інфекцій сечовивідних шляхів (ІСШ) базуються на міжнародних рекомендаціях, зокрема на настановах Європейської асоціації урологів (2018) [1]. Терапія ІСШ має гендерний підхід, що пов’язано з різною анатомією сечовивідних шляхів. У чоловіків ІСШ завжди вважаються ускладненими, тому що мають високу імовірність тяжкого перебігу. ...

26.03.2019 Терапія та сімейна медицина Астигматизм: клиника, диагностика, профилактика и лечение

В последние годы увеличивается количество пациентов с различными видами аномалий рефракции. Так, астигматизм выявляют у 45-55% населения....

26.03.2019 Терапія та сімейна медицина Оптимізація лікування сухої форми вікової макулярної дегенерації

Вікова макулярна дегенерація (ВМД) – ​це хронічний дистрофічний процес з ураженням хоріокапілярного шару та пігментного епітелію в ділянці жовтої плями сітківки, що супроводжується втратою центрального зору переважно в осіб віком понад 50 років, не пов’язана з катарактою чи іншим захворюванням очей (код МКХ Н 35.3). З віком частота ВМД підвищується у 20-25 разів: її ознаки виявляють у чверті чоловіків і третини жінок, яким виповнилося 75 років (Hageman G. S. et al., 2008; Arroyo J. G., 2018)....

26.03.2019 Терапія та сімейна медицина Катаракта: сучасні аспекти лікування

Як відомо, катаракта – ​це поширене прогресуюче захворювання очей, яке призводить до зниження гостроти зору із загрозою повної сліпоти. В Україні щороку діагностується близько 400 тис. хворих з наявною катарактою, що корелює зі світовою статистикою, згідно з якою близько 1% населення має цю патологію. Якщо катаракту не лікувати, вона призводить до повної втрати зору. Хвороба поступово прогресує і навіть на початкових етапах значно погіршує зір пацієнта та якість його життя....

26.03.2019 Терапія та сімейна медицина Красота и здоровье глаз по-французски

2 февраля в Киеве при поддержке компании Théa (Laboratoires Théa), Франция, состоялся круглый стол на тему «Красота и здоровье глаз по-французски. Междисциплинарный подход и дуэль взглядов», в котором приняли участие около 600 участников из 50 городов Украины....

26.03.2019 Терапія та сімейна медицина Мультидисциплинарный подход в лечении эндокринной орбитопатии: вопросы и ответы

Эндокринная орбитопатия (ЭО) – ​это прогрессирующее поражение тканей орбиты и глаза на фоне аутоиммунной патологии щитовидной железы (ЩЖ)....

26.03.2019 Терапія та сімейна медицина Эффективность и безопасность 0,1% катионной эмульсии циклоспорина А при синдроме сухого глаза

Обобщенный анализ двух двойных слепых рандомизированных контролированных клинических исследований III фазы...

26.03.2019 Терапія та сімейна медицина Атрофія зорових нервів: основні нейроофтальмологічні аспекти

Нейроофтальмологія як напрям сформувалась на стику кількох клінічних спеціальностей – ​офтальмології, неврології та нейрохірургії. Знайомство з основними нейроофтальмологічними симптомами та синдромами, вміння виявити їх на ранній стадії, зіставляти з неврологічним та загальносоматичним статусом надзвичайно важливі в діагностиці та лікуванні багатьох захворювань....

26.03.2019 Терапія та сімейна медицина Оценка инновационного применения 0,1% циклоспорина при заболеваниях поверхности глаза

Синдром сухого глаза (ССГ) представляет собой комплексное нарушение состояния поверхности глаза (ПГ). Патогенез ССГ начинается с нестабильности слезной пленки (СП), постепенно прогрессируя до развития гиперосмолярности слезной жидкости (СЖ), повреждения эпителия глаза и воспаления. Последние патологические проявления ССГ могут приводить к нейрогенному воспалению и фиброзу слезных желез со сниженной продукцией СЖ [1]....

26.03.2019 Пульмонологія та оториноларингологія Цефиксим: современные возможности в терапии ХОЗЛ

Хроническое обструктивное заболевание легких (ХОЗЛ) представляет собой группу прогрессирующих респираторных патологических нарушений, включая эмфизему и хронический бронхит, для которых характерны обструкция дыхательных путей и такие симптомы, как одышка, хронический кашель и образование мокроты. ...

26.03.2019 Терапія та сімейна медицина Амоксициллин/клавуланат – препарат выбора в протоколах лечения бактериальных заболеваний верхних и нижних дыхательных путей

Инфекционные заболевания дыхательной системы – одна из наиболее частых причин обращения за медицинской помощью, особенно на уровне первичного звена. Весомую долю респираторных патологий составляют бактериальные заболевания верхних и нижних дыхательных путей, основой лечения которых является целесообразно подобранная антибиотикотерапия....