0 %

Історія Храму медичної літератури відтворена в новій книзі

19.07.2019

Єдине, що вам абсолютно необхідно знати,

це місце розташування бібліотеки.

Альберт Ейнштейн

Цей афористичний вислів ученого, розміщений на офіційному сайті Національної наукової медичної бібліотеки України, привертає увагу своєю влучністю. Справді, ця бібліотека заслуговує на те, щоб знали не тільки місце її розташування, рідкісні фонди літератури, які репрезентують всі напрями медичної освіти та науки, а й її історію та діяльність. 

Спроба показати все різноманіття життя бібліотеки очима її читачів за допомогою їх думок і висловлювань про значення цього науково-освітнього осередку в їх професійному і загальнокультурному становленні здійснена в книзі «Бібліотека у намисті слова» (Павленко Р.І., Остапенко Т.А., Віленський Ю.Г. Бібліотека у намисті слова. – ​К.: ФОП Коляда О.П., 2018. – 288 с.). Її автори – ​Раїса Павленко, директор цієї унікальної книгозбірні, Тетяна Остапенко, її заступниця і провідний науковець закладу, і відомий київський історик медицини Юрій Віленський – ​взяли за основу видання, окрім офіційних документів і численних раритетних фотографій, книгу відгуків почесних читачів, іноземних відвідувачів і шанувальників бібліотеки, яка була започаткована понад 50 років тому і містить понад 500 записів. Перелік імен, зміст відгуків і нотаток вражають. Фактично це своєрідний соціокультурний літопис, дайджест, у якому окреслено не тільки роль і значення київської книгозбірні у професійному становленні провідних представників української медичної спільноти, а й роздуми про неї авторитетних вчених, відомих митців, письменників, визначних громадських, державних, військових і політичних діячів, у тому числі й іноземних.

З глибокою повагою і любов’ю авторами книги написаний цілий блок біографічних нарисів про кожного із дописувачів у книзі відгуків. Ці невеличкі науково-художні есе, насичені рідкісною інформацією, доступною лише історикам медицини і досвідченим бібліофілам, формують своєрідну енциклопедію української медичної біографістики. З них, зокрема, довідуємось, що у Національній науковій медичній бібліотеці працювали представники цілих династій вчених-медиків, у її фондах зберігаються дисертаційні дослідження та монографії, які визнані видатними досягненнями і відкриттями у медичній науці. У книгозбірні трудилися або брали участь у різноманітних науково-освітніх і культурно-мистецьких заходах яскраві особистості, які гідно репрезентують українську еліту.

Серед тих, хто залишив свої враження від відвідування бібліотеки й участі у спільних науково-освітніх проектах разом з її співробітниками, – ​колеги та громадські й політичні діячі з багатьох країн світу: Канади, США, Австралії, Великої Британії, Франції, Польщі, Монголії, Латвії, Білорусі.

Зміст книги гармонійно поєднано з художнім оформленням і поліграфічним виконанням. Художні фотографії в книзі, точніше – ​авторські фотосюжети, – ​це особливе достоїнство видання. Професійна фотозйомка прекрасних старовинних інтер’єрів бібліотеки відтворює історичну атмосферу Терещенківської садиби, в якій вже майже 90 років розміщена бібліотека. 

Завдяки високохудожнім фотоілюстраціям, вдалому вибору ракурсу зйомки різних залів, стелажів з книгами, раритетних колекцій і депозитарних книгосховищ книга як інтелектуальний твір крім свого прямого, науково-освітнього призначення набуває естетичного і мистецького значення. Фотоматеріал стає наочним джерелом цінної інформації. Він висвітлює старовинні фоліанти і сучасні видання, а також цілу низку тематичних книжкових виставок і новітніх надходжень періодичних видань, які систематично організовуються співробітниками бібліотеки впродовж багатьох років. Окремий розділ, ілюстрований яскравими фотоколажами, присвячений колекції книг Польської бібліотеки імені Збігнева Реліги, третьої у світі після Римської та Паризької. Вона була створена в структурі київської книгозбірні за сприяння польських колег 2016 року. Її фонд налічує понад 6000 примірників книг польською та англійською мовами.

У книзі відображена технологічна інтеграція бібліотеки в сучасне інформаційне суспільство. З 2002 року в київській книгозбірні діє інформаційно-комп’ютерний центр, який було відкрито завдяки безкорисливій матеріальній допомозі міжнародного ротарійського руху (Ротарі-клубів Німеччини, Австралії, України), а також австралійської фундації допомоги дітям Чорнобиля. Це дозволило медичним працівникам України істотно розширити доступ до найсучаснішої світової інформації, сприяло покращенню медичного обслуговування та стало важливим кроком бібліотеки на шляху до створення інформаційно-комунікативного центру медичної галузі.

Чітка злагодженість у діяльності підрозділів бібліотеки, її постійний розвиток відповідно до вимог часу і головне – ​надзвичайна аура привітності, поваги до інтелектуальної праці та небайдужість до різноманітних напрямів наукових і творчих зацікавлень своїх читачів є пріоритетами роботи цього науково-освітнього та культурного закладу. Безсумнівна заслуга у здобутті бібліотекою високого авторитету та визнання в середовищі української наукової та освітянської інтелігенції належить її керівнику, натхненнику численних оригінальних ідей і організатору громадсько-культурних заходів, Берегині київської книгозбірні впродовж понад 40 років – ​Раїсі Іванівні Павленко та згуртованому нею колективу однодумців. Її самовіддана діяльність значною мірою визначила долю бібліотеки, її почесне місце у свідомості українського медичного товариства і сприяла високому авторитету Національної наукової медичної бібліотеки поза межами України.

Тематичний номер «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія» № 2 (58), 2019 р

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Онкологія та гематологія

Пазопаніб при нирково-клітинній карциномі пізніх стадій 07.10.2019 Онкологія та гематологія Урологія та андрологія Пазопаніб при нирково-клітинній карциномі пізніх стадій

Протягом останніх 10 років таргетні протипухлинні препарати, спрямовані проти VEGF (судинного ендотеліального фактора росту) або mTOR (мішені рапаміцину ссавців), витіснили цитокіни (інтерферон-α, інтерлейкін [IL]-2) у лікуванні метастатичної нирково-клітинної карциноми (НКК). Анти-VEGF препарати включають низку пероральних мультитаргетних інгібіторів тирозинкінази, які діють переважно на рецептори VEGF (VEGFR). Одним із таких препаратів є пазопаніб (Вотрієнт®), схвалений у Європейському союзі, США, Японії та інших країнах для лікування НКК пізніх стадій. Пазопаніб може застосовуватися у першій лінії терапії або після лікування цитокінами. ...

09.09.2019 Кардіологія Онкологія та гематологія Клинический случай тромбоэмболии легочной артерии в кардиоонкологической практике: акцент на ведение пациентов с онкоассоциированными венозными тромбоэмболиями

Венозная тромбоэмболия (ВТЭ) является частым осложнением у онкологических больных. ВТЭ – ​независимый негативный фактор прогноза, который повышает вероятность летального исхода у таких пациентов и считается второй по значимости причиной смерти у госпитализированных больных раком. Риск ВТЭ у лиц с онкозаболеваниями, перенесших оперативное вмешательство, в 3‑5 раз выше, чем у таковых без рака. Профилактика развития ВТЭ – ​один из важных шагов для увеличения выживаемости данных пациентов [2]....

19.07.2019 Онкологія та гематологія Лікування хронічного лімфоцитарного лейкозу

Хронічний лімфоцитарний лейкоз (ХЛЛ) є найчастішою формою лейкозів у країнах Європи та Північної Америки. Останніми роками підходи до лікування ХЛЛ радикально змінилися. Ці зміни зумовлені значними успіхами у розумінні біології захворювання та появою нових, більш ефективних засобів терапії. У рамках IX науково-практичної конференції «Перспективи діагностики та лікування гематологічних захворювань» (18-19 квітня, м. Київ) відбулося обговорення низки актуальних питань, зокрема, щодо зміни стандартів лікування хворих на ХЛЛ та можливостей впровадження сучасних методів терапії в Україні....