Історія Храму медичної літератури відтворена в новій книзі

19.07.2019

Єдине, що вам абсолютно необхідно знати,

це місце розташування бібліотеки.

Альберт Ейнштейн

Цей афористичний вислів ученого, розміщений на офіційному сайті Національної наукової медичної бібліотеки України, привертає увагу своєю влучністю. Справді, ця бібліотека заслуговує на те, щоб знали не тільки місце її розташування, рідкісні фонди літератури, які репрезентують всі напрями медичної освіти та науки, а й її історію та діяльність. 

Спроба показати все різноманіття життя бібліотеки очима її читачів за допомогою їх думок і висловлювань про значення цього науково-освітнього осередку в їх професійному і загальнокультурному становленні здійснена в книзі «Бібліотека у намисті слова» (Павленко Р.І., Остапенко Т.А., Віленський Ю.Г. Бібліотека у намисті слова. – ​К.: ФОП Коляда О.П., 2018. – 288 с.). Її автори – ​Раїса Павленко, директор цієї унікальної книгозбірні, Тетяна Остапенко, її заступниця і провідний науковець закладу, і відомий київський історик медицини Юрій Віленський – ​взяли за основу видання, окрім офіційних документів і численних раритетних фотографій, книгу відгуків почесних читачів, іноземних відвідувачів і шанувальників бібліотеки, яка була започаткована понад 50 років тому і містить понад 500 записів. Перелік імен, зміст відгуків і нотаток вражають. Фактично це своєрідний соціокультурний літопис, дайджест, у якому окреслено не тільки роль і значення київської книгозбірні у професійному становленні провідних представників української медичної спільноти, а й роздуми про неї авторитетних вчених, відомих митців, письменників, визначних громадських, державних, військових і політичних діячів, у тому числі й іноземних.

З глибокою повагою і любов’ю авторами книги написаний цілий блок біографічних нарисів про кожного із дописувачів у книзі відгуків. Ці невеличкі науково-художні есе, насичені рідкісною інформацією, доступною лише історикам медицини і досвідченим бібліофілам, формують своєрідну енциклопедію української медичної біографістики. З них, зокрема, довідуємось, що у Національній науковій медичній бібліотеці працювали представники цілих династій вчених-медиків, у її фондах зберігаються дисертаційні дослідження та монографії, які визнані видатними досягненнями і відкриттями у медичній науці. У книгозбірні трудилися або брали участь у різноманітних науково-освітніх і культурно-мистецьких заходах яскраві особистості, які гідно репрезентують українську еліту.

Серед тих, хто залишив свої враження від відвідування бібліотеки й участі у спільних науково-освітніх проектах разом з її співробітниками, – ​колеги та громадські й політичні діячі з багатьох країн світу: Канади, США, Австралії, Великої Британії, Франції, Польщі, Монголії, Латвії, Білорусі.

Зміст книги гармонійно поєднано з художнім оформленням і поліграфічним виконанням. Художні фотографії в книзі, точніше – ​авторські фотосюжети, – ​це особливе достоїнство видання. Професійна фотозйомка прекрасних старовинних інтер’єрів бібліотеки відтворює історичну атмосферу Терещенківської садиби, в якій вже майже 90 років розміщена бібліотека. 

Завдяки високохудожнім фотоілюстраціям, вдалому вибору ракурсу зйомки різних залів, стелажів з книгами, раритетних колекцій і депозитарних книгосховищ книга як інтелектуальний твір крім свого прямого, науково-освітнього призначення набуває естетичного і мистецького значення. Фотоматеріал стає наочним джерелом цінної інформації. Він висвітлює старовинні фоліанти і сучасні видання, а також цілу низку тематичних книжкових виставок і новітніх надходжень періодичних видань, які систематично організовуються співробітниками бібліотеки впродовж багатьох років. Окремий розділ, ілюстрований яскравими фотоколажами, присвячений колекції книг Польської бібліотеки імені Збігнева Реліги, третьої у світі після Римської та Паризької. Вона була створена в структурі київської книгозбірні за сприяння польських колег 2016 року. Її фонд налічує понад 6000 примірників книг польською та англійською мовами.

У книзі відображена технологічна інтеграція бібліотеки в сучасне інформаційне суспільство. З 2002 року в київській книгозбірні діє інформаційно-комп’ютерний центр, який було відкрито завдяки безкорисливій матеріальній допомозі міжнародного ротарійського руху (Ротарі-клубів Німеччини, Австралії, України), а також австралійської фундації допомоги дітям Чорнобиля. Це дозволило медичним працівникам України істотно розширити доступ до найсучаснішої світової інформації, сприяло покращенню медичного обслуговування та стало важливим кроком бібліотеки на шляху до створення інформаційно-комунікативного центру медичної галузі.

Чітка злагодженість у діяльності підрозділів бібліотеки, її постійний розвиток відповідно до вимог часу і головне – ​надзвичайна аура привітності, поваги до інтелектуальної праці та небайдужість до різноманітних напрямів наукових і творчих зацікавлень своїх читачів є пріоритетами роботи цього науково-освітнього та культурного закладу. Безсумнівна заслуга у здобутті бібліотекою високого авторитету та визнання в середовищі української наукової та освітянської інтелігенції належить її керівнику, натхненнику численних оригінальних ідей і організатору громадсько-культурних заходів, Берегині київської книгозбірні впродовж понад 40 років – ​Раїсі Іванівні Павленко та згуртованому нею колективу однодумців. Її самовіддана діяльність значною мірою визначила долю бібліотеки, її почесне місце у свідомості українського медичного товариства і сприяла високому авторитету Національної наукової медичної бібліотеки поза межами України.

Тематичний номер «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія» № 2 (58), 2019 р

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Онкологія та гематологія

05.08.2020 Онкологія та гематологія Ключові аспекти набутої гемофілії

Набута гемофілія (НГ) – це рідкісне порушення гемостазу, що характеризується спонтанною кровотечею за відсутності попереднього анамнезу кровотеч. Особливістю НГ є поява інгібіторів до факторів згортання (найчастіше до VIII фактора). Небезпека цього стану пов’язана передусім із масивною кровотечею, котра може призвести до летального наслідку....

31.07.2020 Онкологія та гематологія Урологія та андрологія Передопераційне лікування пазопанібом покращує результати хірургічного лікування нирково-клітинного раку з пухлинним тромбозом нижньої порожнистої вени високого рівня

У статті представлено результати дослідження ефективності передопераційного прийому пазопанібу для покращення результатів хірургічного лікування нирково-клітинного раку з пухлинним тромбозом нижньої порожнистої вени III або IV рівня. Прийом пазопанібу сприяє зменшенню об’єму крововтрати і тривалості післяопераційної госпіталізації, а також дозволяє уникнути таких інвазивних втручань, як використання апарата штучного кровообігу, мобілізація печінки й створення доступу до грудної порожнини....

26.07.2020 Онкологія та гематологія Аналіз останніх міжнародних рекомендацій щодо системного лікування поширеного раку нирки

Нирковоклітинний рак (НКР) є найпоширенішою формою раку нирки і становить близько 80-85% усіх злоякісних уражень органа. У структурі онкологічної захворюваності дорослого населення на патологію припадає 2-3% усіх випадків злоякісних пухлин (B.I. Rini et al., 2009). Щороку у світі реєструють близько 209 тис. нових випадків захворювання та 102 тис. смертей від НКР....

26.07.2020 Онкологія та гематологія Фізичні навантаження та вправи у пацієнтів з раком легені: чи справдяться очікування?

Раніше хворим на рак рекомендували відпочивати, одужувати й економити енергію, уникаючи втомливих фізичних навантажень. Тим не менше з кінця 1980-х років [1] з’являлися нові дані, підтримуючи уявлення про те, що фізична активність (будь-які тілесні рухи, що виробляються скелетними м’язами та призводять до енерговитрат) і фізичні вправи (включаючи лише заплановану, структуровану та повторювану діяльність, спрямовану на покращення або підтримку одного чи декількох компонентів фізичної форми) можуть забезпечити відповідну користь в онкології. Було повідомлено про обернену кореляцію між фізичною активністю (ФА) та смертю або рецидивом у хворих на рак [2-4]....