0 %

Пульмонологія та оториноларингологія

12.06.2019 Пульмонологія та оториноларингологія Лікування гострого риносинуситу та гострого середнього отиту згідно з чинними рекомендаціями

Захворювання ЛОР-органів становлять міждисциплінарну проблему в практиці отоларингологів, педіатрів і сімейних лікарів. У лікуванні таких пацієнтів варто віддавати перевагу препаратам із доведеною ефективністю та високим профілем безпеки. Щодо антибактеріальної терапії, то вона має застосовуватися згідно зі встановленим діагнозом і з огляду на національні рекомендації та протоколи лікування....

11.06.2019 Пульмонологія та оториноларингологія Особливості лікування гострого риносинуситу

У рамках заходу обговорювалися актуальні проблеми первинної ланки вітчизняної медичної галузі. Особливу увагу було приділено питанням застосування сучасних настанов і рекомендацій у повсякденній практичній діяльності. ...

11.06.2019 Пульмонологія та оториноларингологія Острый тонзиллит в практике семейного врача: когда действительно необходима антибиотикотерапия?

Острый тонзиллит представляет собой весьма распространенное инфекционное заболевание верхних дыхательных путей, которое характеризуется воспалением небных миндалин. Например, согласно недавним данным немецких исследователей, только в Германии лечение по поводу рецидивирующих эпизодов острого тонзиллита ежегодно получают более 120 тыс. пациентов (Windfuhr J. P. et al., 2016). Острый тонзиллит, основным клиническим симптомом которого является боль в горле, возникает у пациентов любого возраста и может быть вызван различными вирусами, бактериями, грибами и их ассоциациями....

26.05.2019 Пульмонологія та оториноларингологія Місцеве лікування у хворих на запальні захворювання глотки

Біль у горлі є основним проявом запального процесу глотки, що спонукає звертатися до лікаря або вдаватися до самолікування. Провідне місце серед захворювань глотки, що супроводжуються болем, займає тонзилофарингіт. Він може як бути самостійним захворюванням, так і супроводжувати неспецифічні інфекції верхніх дихальних шляхів, а саме гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ). ...

03.05.2019 Пульмонологія та оториноларингологія Мометазона фуроат в форме назального спрея: систематический обзор

Ринит – ​воспаление слизистой оболочки полости носа, вызванное вирусами, бактериями и другими ирритантами (в частности, аллергенами). Хотя обычно ринит ассоциирован с воспалением, в развитии некоторых форм этого заболевания (вазомоторный и атрофический ринит) оно не играет ведущей роли....

03.05.2019 Пульмонологія та оториноларингологія Боль в горле при фарингите: проблема и возможности ее безопасного решения

Острый фарингит, бесспорно, относится к числу самых распространенных заболеваний в амбулаторной клинической практике. Пациенты с данной инфекционно-воспалительной патологией глотки ежедневно обращаются за медицинской помощью к семейным врачам, участковым терапевтам и педиатрам....

03.04.2019 Алергія та імунологія Пульмонологія та оториноларингологія Монтелукаст: місце у терапії алергічного риніту та бронхіальної астми

Бронхіальна астма (БА) та алергічний риніт (АР) – ​хронічні алергічні захворювання, які найчастіше трапляються у дорослих та дітей. За останні 10 років поширеність цих недуг зросла майже вдвічі. Слід зауважити, що АР є незалежним фактором розвитку БА, а обидва ці захворювання вважаються коморбідними. Так, згідно з результатами численних епідеміологічних досліджень у 30-40% хворих на АР констатують БА, а частота асоціації астми з АР становить ≥80%. При неконтрольованих симптомах риніту збільшується частота нападів астми, незапланованих звернень до лікаря, за невідкладною допомогою, госпіталізацій. ...

03.04.2019 Пульмонологія та оториноларингологія Алергічний риніт: актуальність проблеми у дітей та оновлені рекомендації щодо лікування

Алергічний риніт (АР) – хронічне запальне захворювання слизової оболонки носа, спричинене імуноглобулін Е (IgE)-опосередкованою ранньою та пізньою фазою алергічної відповіді. Симптоми АР добре відомі: ринорея, закладеність чи блокада носа, свербіж у носі, чихання. Зазначені симптоми...

02.04.2019 Пульмонологія та оториноларингологія Приверженность пациентов к ингаляционной терапии и ее влияние на течение хронического обструктивного заболевания легких

Распространенность хронического обструктивного заболевания легких (ХОЗЛ) стремительно растет во всем мире, и в то же время оно остается недостаточно диагностируемым. Необходимо помнить, что ХОЗЛ является предотвратимой и поддающейся лечению патологией. Хорошо известны принципы терапии ХОЗЛ, которые включают предупреждение прогрессирования заболевания, способствование улучшению качества жизни пациентов и уменьшению количества обострений. ...

02.04.2019 Пульмонологія та оториноларингологія Сучасні можливості підвищення ефективності цефалоспоринів при лікуванні пневмонії

Від дня відкриття пеніциліну минуло менше 100 років, а ми вже не уявляємо медицину без антибіотиків. Завдяки їм покращилися якість і тривалість життя людей, істотно знизилася смертність від інфекційних захворювань. Однак уже через 3 роки промислового виробництва пеніциліну з’явилися перші повідомлення про стійкість до антибіотиків, а в 1953 р. виникла епідемія дизентерії з множинною лікарською резистентністю. Антибіотикорезистентність зростає прискореними темпами: минає лише кілька років між синтезом нових антибіотиків і розвитком нечутливості до них. ...

02.04.2019 Пульмонологія та оториноларингологія Не все золото, що блищить: деякі міркування стосовно професійної лексики лікарів

Мова йтиме не про суржик і навіть не про медичний сленг, який, мабуть, усе ж має право на існування. Хочу зупинитися лише на окремих алогізмах, які настільки міцно в’їлися в нашу свідомість, що на них уже майже ніхто уваги не звертає, більш того – ​вони публікуються в підручниках для студентів, і останні сприймають ці терміни як належні....

02.04.2019 Пульмонологія та оториноларингологія Туберкулез: история болезни

Туберкулез (от лат. tuberculum – ​«бугорок») – ​инфекционное заболевание, одно из наиболее распространенных в мировой популяции. Болезнь, вызываемая различными видами микобактерий из группы Mycobacterium tuberculosis complex (более известной как палочка Коха), может развиться как людей, так и животных, поражая легкие и другие органы. ...