0 %

Сохранение экологии жилого помещения как важный фактор профилактики заболеваний органов дыхания и аллергии

27.03.2015

В последние десятилетия болезни органов дыхания (БОД) и аллергические заболевания (АЗ) превратились в глобальную медико-социальную проблему. Сложившаяся ситуация обусловлена рядом обстоятельств: во-первых, широкой распространенностью БОД (до 50% в структуре общей заболеваемости у детей и до 30% – у взрослых) и АЗ (у 30-40% населения земного шара); во-вторых, ускоряющимися темпами прироста заболеваемости; в-третьих, тенденцией к более тяжелому клиническому течению, а также трудностями диагностики, лечения и профилактики большинства БОД и АЗ. В этих условиях для профилактики вышеуказанных заболеваний особое значение приобретает сохранение нормальной экологии атмосферного воздуха и воздуха жилых и производственных помещений.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

22.04.2019 Алергія та імунологія Локальний алергічний риніт як окремий фенотип захворювання: клініка, діагностика, лікування

Останніми роками істотно змінилися сформовані раніше уявлення про значущість проблеми риніту серед різних груп пацієнтів, а також підходи до його класифікації, діагностики, лікування, профілактики та прогнозу [1, 6, 10, 11]....

22.04.2019 Алергія та імунологія Алергічний риніт у практиці сімейного лікаря: тактика фармакотерапії

Згідно із сучасним визначенням, алергічний риніт (АР) є атопічним захворюванням, що характеризується такими симптомами, як закладеність носа, прозорі виділення з носа, чхання та назальне свербіння. Окрім назальних симптомів, пацієнти з нелікованим АР можуть також мати алергічний кон’юнктивіт, синдром постназального затікання слизу, непродуктивний кашель, дисфункцію євстахієвих труб і супутній хронічний риносинусит (ХРС)....

22.04.2019 Алергія та імунологія Американський досвід: що нового для України?

Майже рік тому з поїздки до Америки за програмою, що спонсорується Фондом імені Фулбрайта в Україні, повернулася завідувач лабораторії вивчення алергенних факторів довкілля Вінницького національного медичного університету, професор кафедри фармації, доктор біологічних наук Вікторія Родінкова. Вона знана серед алергологів України дослідженнями в аеробіології, які допомагають контролювати спектр сезонних алергенів у повітрі....

22.04.2019 Алергія та імунологія Комплексная терапия аллергического ринита

Аллергический ринит (АР) относится к широко распространенным заболеваниям [1, 3]. За последние десятилетия во всех экономически развитых государствах отмечено увеличение числа больных АР. По данным эпидемиологических исследований, распространенность АР составляет от 1 до 40%. В большинстве европейских стран 10-25% населения страдают АР [7, 10, 11]....