Збірник клінічних рекомендацій: кардіологія та ревматологія

23.12.2020

 

ЗМІСТ

 


► Діагностика та лікування есенціальної гіпертензії у дорослих пацієнтів в амбулаторній практиці

► Практичні рекомендації щодо ведення пацієнтів з артеріальною гіпертензією

► Як діагностувати серцеву недостатність зі збереженою фракцією викиду: алгоритм HFA–PEFF

► Оновлення в лікуванні серцевої недостатності

► Діуретична терапія при застійній серцевій недостатності

► Лікування серцевої недостатності у дорослих пацієнтів із систолічною дисфункцією лівого шлуночка

► Ведення пацієнтів із цукровим діабетом та серцевою недостатністю

► Лікування й профілактика цукрового діабету, предіабету та серцево-судинних захворювань

► Застосування цукрознижувальних засобів для контролю серцево-судинного ризику в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу

► Терапія серцево-судинних патологій та пов’язаних із ними ризиків у хворих на цукровий діабет

► Лікування дорослих пацієнтів із вродженими вадами серця

► Діагностика та лікування фібриляції передсердь

► Лікування пацієнтів із гострим коронарним синдромом без стійкого підйому сегмента ST

► Антитромботична терапія у пацієнтів із гострим коронарним синдромом, ускладненим кардіогенним шоком або позалікарняною зупинкою серця

► Венозний тромбоемболізм: діагностика та лікування

► Діагностика та лікування гострої тромбоемболії легеневої артерії

► Лікування пацієнтів із відкритим овальним вікном та профілактика вторинних інсультів

► Застосування уратознижувальної терапії у пацієнтів із подагрою

► Лікування пацієнтів з остеоартрозом колінних, кульшових та кистьових суглобів

► Ревматологічна допомога в умовах пандемії COVID‑19

► Діагностика та лікування гігантоклітинного артеріїту

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Кардіологія

06.05.2021 Кардіологія Консенсус експертів щодо лікування пацієнтів із ТГВ згідно з сучасними світовими рекомендаціями

Венозний тромбоемболізм (ВТЕ) є одним із найпоширеніших серцево-судинних захворювань. За світовими даними, ВТЕ трапляється в 1-2 осіб на 1000 населення щороку [1-6]. ВТЕ – ​поняття, що об’єднує тромбоз глибоких вен (ТГВ), тромбоз поверхневих вен нижніх кінцівок і тромбоемболію легеневої артерії (ТЕЛА). У більшості випадків ці дві нозологічні форми є патогенетично пов’язаними, й загалом ВТЕ має розглядатись як хронічне, часто рецидивне захворювання [7]. Останніми роками завдяки напрацюванню нової доказової бази застосування прямих вітамін-К‑незалежних пероральних антикоагулянтів було переглянуто підходи до лікування хворих на ВТЕ [8-14]. Ці зміни знайшли відображення в клінічних настановах Європейського товариства кардіологів (ESC), Національного інституту здоров’я та вдосконалення медичної допомоги Великої Британії (NICE), Європейського товариства судинної хірургії (ESVS) та ін., що діють у розвинених країнах [15-19]. ...

25.04.2021 Кардіологія Терапія та сімейна медицина Неконтрольована артеріальна гіпертензія: додаткові можливості покращення контролю артеріального тиску та якості життя пацієнтів

Головним завданням терапії артеріальної гіпертензії (АГ) є досягнення цільового рівня артеріального тиску (АТ) та його утримання в межах цільового діапазону. Результати масштабного спостережного дослідження, до якого було залучено 13 947 пацієнтів (середній період спостереження становив 19,1 року), довели, що хворі з нелікованою чи лікованою, але неконтрольованою АГ (порівняно з нормотензивними особами) мають вищий ризик серцево-судинної смерті та смерті від усіх причин....

25.04.2021 Кардіологія Терапія та сімейна медицина Сучасні можливості медикаментозної корекції пароксизмальних тахіаритмій: місце та роль аміодарону

Початок весни завжди пов’язують із відродженням та оновленням природи, появою нових сил і надій. Символічною весняною подією стало проведення IX Науково-практичної конференції «Функціональна діагностика серцево-судинних хвороб», адже кардіологи, аритмологи, сімейні лікарі, терапевти мали змогу ознайомитися з доповідями провідних спеціалістів, які розкривали сучасні аспекти діагностики та терапії різноманітної кардіологічної патології....

17.04.2021 Кардіологія Ступенева терапія артеріальної гіпертензії в розрізі доказової медицини

Артеріальна гіпертензія (АГ), що є провідним фактором ризику серцево-судинних захворювань (ССЗ), з’являється внаслідок поєднання генетичних, екологічних і соціальних детермінант [1]. До факторів навколишнього середовища належать надмірна маса тіла / ожиріння, нераціональне харчування, надмірна кількість натрію, недостатній уміст калію в раціоні, недостатня фізична активність і споживання алкоголю [1, 2]....