Збірник клінічних рекомендацій: кардіологія та ревматологія

23.12.2020

 

ЗМІСТ

 


► Діагностика та лікування есенціальної гіпертензії у дорослих пацієнтів в амбулаторній практиці

► Практичні рекомендації щодо ведення пацієнтів з артеріальною гіпертензією

► Як діагностувати серцеву недостатність зі збереженою фракцією викиду: алгоритм HFA–PEFF

► Оновлення в лікуванні серцевої недостатності

► Діуретична терапія при застійній серцевій недостатності

► Лікування серцевої недостатності у дорослих пацієнтів із систолічною дисфункцією лівого шлуночка

► Ведення пацієнтів із цукровим діабетом та серцевою недостатністю

► Лікування й профілактика цукрового діабету, предіабету та серцево-судинних захворювань

► Застосування цукрознижувальних засобів для контролю серцево-судинного ризику в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу

► Терапія серцево-судинних патологій та пов’язаних із ними ризиків у хворих на цукровий діабет

► Лікування дорослих пацієнтів із вродженими вадами серця

► Діагностика та лікування фібриляції передсердь

► Лікування пацієнтів із гострим коронарним синдромом без стійкого підйому сегмента ST

► Антитромботична терапія у пацієнтів із гострим коронарним синдромом, ускладненим кардіогенним шоком або позалікарняною зупинкою серця

► Венозний тромбоемболізм: діагностика та лікування

► Діагностика та лікування гострої тромбоемболії легеневої артерії

► Лікування пацієнтів із відкритим овальним вікном та профілактика вторинних інсультів

► Застосування уратознижувальної терапії у пацієнтів із подагрою

► Лікування пацієнтів з остеоартрозом колінних, кульшових та кистьових суглобів

► Ревматологічна допомога в умовах пандемії COVID‑19

► Діагностика та лікування гігантоклітинного артеріїту

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Кардіологія

17.10.2021 Кардіологія Молодий пацієнт із високим кардіометаболічним ризиком: що робити?

Під час чергової науково-практичної конференції «Консиліум фахівців при коморбідних станах», яка відбулася 11 вересня, особливе зацікавлення слухачів викликав тематичний блок «Від менархе до клімаксу, або Як важко бути жінкою». Завершувала цей блок доповідь завідувачки кафедри кардіології Національного університету охорони здоров’я України ім. П. Л. Шупика (м. Київ), доктора медичних наук, професора Марини Миколаївни Долженко на основі клінічного випадку....

17.10.2021 Кардіологія Пріоритетність вакцинації в пацієнтів із серцево‑судинними захворюваннями

Триває оголошена Всесвітньою організацією охорони здоров’я пандемія коронавірусної хвороби (COVID‑19) [1]. Захворюваність на COVID‑19 постійно зростає й тому потребує ефективного й сучасного підходу до фармакотерапії та профілактики, особливо в пацієнтів із захворюваннями серцево-судинної системи. Політика розподілу вакцин проти COVID‑19 передбачає пріоритетність надання вакцин особам, які мають найбільші ризики несприятливих наслідків. Перевага віддається особам старших вікових груп і пацієнтам із супутніми захворюваннями [2, 3]. До них належать серцево-судинні захворювання (ССЗ), цукровий діабет, ожиріння, тютюнопаління тощо. Американська колегія кардіологів (ACC) представила результати даних метааналізу з метою надати науково обґрунтовані докази щодо ризику COVID‑19 у пацієнтів із ССЗ....

17.10.2021 Кардіологія Застосування ПОАК у пацієнтів із фібриляцією передсердь та ішемічною хворобою серця: практичні рекомендації EHRA (2021)

Ми продовжуємо знайомити читачів з опублікованими нещодавно оновленими рекомендаціями Європейської асоціації серцевого ритму (EHRA) щодо застосування прямих оральних антикоагулянтів (ПОАК), які не є антагоністами вітаміну К (АВК), у пацієнтів із фібриляцією передсердь (ФП). Раніше ми висвітлювали ключові положення цієї настанови й особливості застосування таких препаратів у різних груп хворих. У цьому огляді сфокусовано увагу на практичних аспектах застосування ПОАК у пацієнтів із ФП та ішемічною хворобою серця (ІХС)....

17.10.2021 Кардіологія Нітрендипін у лікуванні гіпертензії: препарат першої лінії для ефективного контролю артеріального тиску та покращення прогнозу

Основною метою лікування артеріальної гіпертензії (АГ) є максимальне зниження рівня кардіоваскулярної захворюваності та смертності. Цього досягають шляхом впливу на фактори ризику, які можливо модифікувати: куріння, діабет, підвищений рівень холестерину, лікування супутніх захворювань з обов’язковою корекцією підвищеного артеріального тиску (АТ). До основних антигіпертензивних препаратів (АГП) належать блокатори кальцієвих каналів (БКК), передусім препарати другого покоління – дигідропіридинові похідні тривалої дії, як-от нітрендипін....