Актуальна тема «Нова ера в лікуванні раку грудної залози»
Лапатиніб у лікуванні HER2-позитивного метастатичного раку молочної залози Лапатиніб у лікуванні HER2-позитивного метастатичного раку молочної залози

Рак молочної залози (РМЗ) є найчастішим онкологічним захворюванням у жінок. Надмірна експресія рецепторів епідермального фактора росту (EGFR), особливо рецептора людського епідермального фактора росту типу 2 (HER2), що часто зустрічається при РМЗ, є несприятливим прогностичним чинником. Застосування анти-HER2 терапії...

Одновременный противоопухолевый и защитный эффект эверолимуса в отношении костной ткани при остеотропном раке молочной железы Одновременный противоопухолевый и защитный эффект эверолимуса в отношении костной ткани при остеотропном раке молочной железы

Ингибитор мишени рапамицина у млекопитающих (mTOR) эверолимус одобрен для лечения больных с распространенным эстроген-рецептор-позитивным раком молочной железы. Объединенные данные клинических исследований костных маркеров свидетельствуют о влиянии эверолимуса ...

Лапатиніб та терапія після лапатинібу у пацієнтів, які отримували лікування з приводу HER2-позитивного метастатичного раку молочної залози Лапатиніб та терапія після лапатинібу у пацієнтів, які отримували лікування з приводу HER2-позитивного метастатичного раку молочної залози

Лапатиніб застосовується у лікуванні HER2-позитивного метастатичного раку молочної залози (МРМЗ). Ампліфікація експресії HER2 відбувається у 20-25% хворих на рак молочної залози та асоційована з поганим прогнозом [1]. Комбінація трастузумабу з лапатинібом (HL) характеризується вираженим синергічним впливом препаратів [2, 3],...

Принципи застосування еверолімусу  у складі комбінованої терапії при метастатичному гормон-рецепторпозитивному раку молочної залози Принципи застосування еверолімусу у складі комбінованої терапії при метастатичному гормон-рецепторпозитивному раку молочної залози

Станом на 2012 рік захворюваність на рак молочної залози у світі посідала 2-ге місце серед усіх форм раку та 1-ше місце у структурі захворюваності у жінок. За даними Американського товариства з вивчення раку, у 2017 році цей тип раку діагностовано у 255 180 американців...

Рибоцикліб у світлі клінічних досліджень MONALEESA Рибоцикліб у світлі клінічних досліджень MONALEESA

Рибоцикліб – ​селективний інгібітор циклінзалежних кіназ 4 та 6 (CDK4/6), який запобігає фосфорилюванню білка ретинобластоми (pRb) і таким чином обмежує прогресування клітинного циклу через його зупинку в фазі G1. Відомо, що при раку молочної залози (РМЗ) часто ушкоджується сигнальний шлях циклін-D-CDK4/6-p16-Rb (C.E. Caldon et al., 2006), через що він розглядається як потенційна терапевтична мішень....