Акушерство/гінекологія

05.03.2015 Акушерство/гінекологія Клотримазол: безпечний та ефективний засіб для лікування кандидозу під час вагітності

Вульвовагінальний кандидоз (ВВК) – найбільш поширене показання для застосування протигрибкових препаратів у жінок. З огляду на належність цієї категорії пацієнток до групи особливого ризику щодо розвитку побічних ефектів терапії з боку матері й плода проблема вибору для них антимікотичних лікарських засобів з належним співвідношенням ефективності й безпеки є вкрай актуальною. Наразі центри з контролю та профілактики захворювань США (Centers for Disease Control and Prevention – CDC) для лікування ВВК під час вагітності надають перевагу азольним протигрибковим препаратам безрецептурної групи....

05.03.2015 Акушерство/гінекологія Сучасний погляд на патогенез, діагностику та оптимізацію періопераційного ведення жінок репродуктивного віку з ендометріоїдними кістами яєчників

У структурі гінекологічної патології ендометріоз посідає третє місце серед хвороб жіночих статевих органів (після запальних захворювань і лейоміоми матки), частота його виявлення в загальній популяції становить від 6,5 до 50%. Серед усіх локалізацій ендометріозу ураження яєчників посідає друге місце і перше – у групі зовнішнього генітального ендометріозу....

05.03.2015 Акушерство/гінекологія Экстракты Vitex agnus castus при женских репродуктивных расстройствах: систематический обзор клинических исследований

Vitex agnus castus L., также известный как Авраамово дерево, прутняк обыкновенный и витекс священный, – популярное растительное лекарственное средство, используемое при разнообразных расстройствах женской репродуктивной сферы, включая предменструальный синдром (ПМС) и ассоциированную циклическую масталгию, предменструальное дисфорическое расстройство (ПМДР), нарушения лактации, низкую фертильность и симптомы, связанные с менопаузой (Christie S., Walker A.F., 1997)....

05.03.2015 Акушерство/гінекологія Дозозависимость защитных эффектов фолиевой кислоты в прегравидарный период, во время беременности и в период лактации

Дозозависимость защитных эффектов фолиевой кислоты в прегравидарный период и во время беременности – актуальный вопрос современного акушерства. Многочисленные клинические исследования, рандомизированные испытания и метаанализы указывают на эффективность приема препаратов фолиевой кислоты (особенно в составе поливитаминного комплекса Элевит Пронаталь с дозой фолиевой кислоты 800 мкг в 1 таблетке препарата, как это было показано в работах профессора А. Цейцеля) на ранних сроках беременности для снижения риска врожденных пороков развития (ВПР). В какой дозировке должны использоваться препараты фолиевой кислоты, для того чтобы защитные эффекты реализовались у большинства женщин?...

05.03.2015 Акушерство/гінекологія Поліморфізм генів системи гемостазу в жінок з передчасним зниженням оваріального резерву

Впродовж останніх десятиліть тема планування сім’ї не втрачає актуальності як серед медиків, так і серед населення загалом. Доступність і широкий вибір методів контрацепції дозволяють жінкам раціонально будувати життя, свідомо підходити до материнства. У сучасному суспільстві дедалі популярнішою стає відстрочене материнство. Жінки все частіше відкладають планування вагітності на старший вік, вважаючи першочерговими завданнями соціальну реалізацію та забезпечення фінансової стабільності. Середній вік перших пологів в Україні збільшується. Так, у 2007 р. цей показник становив 22,3 року, а у 2012 р. досяг 26,5 року. З огляду на досвід європейських країн варто очікувати подальшого його зростання. Так, у багатьох країнах Європи жінки народжують вперше в середньому в 28 31 рік [8, 9]....

05.03.2015 Акушерство/гінекологія Антитіла проти хламідійного Hsp60 у прогнозуванні порушень репродуктивної функції на тлі хронічних запальних захворювань органів малого таза

Запальні захворювання органів малого таза, спричинені інфекційними чинниками, при несвоєчасному або неадекватному лікуванні набувають хронічно рецидивуючого характеру, що в подальшому може призвести до таких порушень репродуктивного здоров'я, як трубне безпліддя, ектопічна вагітність, невиношування вагітності тощо. Складність і неоднозначність прогнозу виникнення репродуктивних проблем унаслідок хронічних запальних захворювань органів малого таза (ХЗЗОМТ) потребують залучення допоміжних діагностичних підходів для скринінгу та своєчасної ідентифікації жінок із високим ступенем ризику розвитку порушень репродуктивної функції....

05.03.2015 Акушерство/гінекологія Пролапс тазових органів: сучасний погляд на проблему

Пропонуємо читачам ознайомитися з доповідями голови комітету малоінвазивної хірургії Асоціації акушерів гінекологів України, доктора медичних наук, професора кафедри акушерства та гінекології No 1 Одеського державного медичного університету Ігоря Зиновійовича Гладчука, присвяченими проблемам пролапсу геніталій (ПГ) та нетриманню сечі при напруженні (НСПН). ...

02.03.2015 Акушерство/гінекологія Современные подходы к лечению вульвовагинального кандидоза и кандидурии

Candida spp., возбудители вульвовагинального кандидоза (ВВК), – это условно патогенные грибы, которые являются наиболее распространенной причиной грибковых инфекций у человека. По статистике, среди всех причин инфекционных вагинитов ВВК занимает второе место и диагностируется у 75% женщин репродуктивного возраста. При этом у 50% из них отмечается по меньшей мере один рецидив. Такие проявления ВВК, как выделения, зуд, болезненность наружных половых органов, диспареуния, могут причинить женщине достаточный дискомфорт и значительно ухудшить качество жизни в целом и сексуальной жизни в частности....

02.03.2015 Акушерство/гінекологія Пролапс геніталій: причини ускладнень при використанні сітчастих протезів та важливість розуміння анатомії тазового дна

Пропонуємо читачам ознайомитися з доповідями керівника Міжнародного центру ендоскопічної гінекології та хірургії CICE (м. Клермон Ферран, Франція), почесного професора лектора медичного факультету університету Оверн (м. Клермон Ферран, Франція) та медичного факультету Університету Алькала де Енарес (автономне співтовариство Мадрид, Іспанія), почесного доктора Національної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (м. Київ), члена Європейського товариства гінекологічної ендоскопії (ESGE), Французького об’єднання тазової хірургії та гінекології (SCGP), керівника та наукового куратора напряму «Оперативна гінекологія» Центру здоров’я жінки універсальної клініки «Оберіг», доктора медицини Реваза Ботчоришвілі з актуальних проблем хірургії пролапсу геніталій (ПГ)....

02.03.2015 Акушерство/гінекологія Дуфастон® : нові відкриття, нові можливості

Одна з основних фізіологічних функцій прогестерону у жіночому організмі полягає у забезпеченні можливості настання і підтримки вагітності (гестації). Звідси походить назва як самого гормона, так і всього класу препаратів прогестерону – прогестини, або гестагени....

02.03.2015 Акушерство/гінекологія Профілактика анемії у пацієнток з фізіологічним перебігом вагітності

Залізодефіцитна анемія (ЗДА) – часте ускладнення вагітності, яке виникає у більш ніж 80% випадків. Пік захворювання припадає на ІІІ триместр вагітності. У 90% жінок анемія є залізодефіцитною. За даними ВООЗ, ЗДА в різних країнах зустрічається у 21-80% вагітних. Головною ознакою анемії у вагітних є зниження рівня гемоглобіну <110 г/л. При ЗДА знижується вміст заліза у сироватці крові, кістковому мозку і депо, що призводить до порушення синтезу гемоглобіну....

02.03.2015 Акушерство/гінекологія Актуальные вопросы репродуктивной медицины

26 27 марта в г. Днепропетровске прошло одно из самых крупных и ярких событий 2015 г. в сообществе акушеров гинекологов: научно практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы репродуктивной медицины», организованная Министерством здравоохранения, Ассоциацией акушеров гинекологов и Днепропетровской медицинской академией. Мероприятие проходило в «Меноре» – крупнейшем центре культурной и деловой жизни г. Днепропетровска и Украины, аналогов которому нет в мире. Мраморные залы уникального архитектурного сооружения вместили более 800 делегатов из всех регионов Украины....