Скринінг на предіабет і діабет 2 типу в дітей і підлітків: гайдлайн USPSTF 2022

24.01.2023

За оцінками Центрів контролю та профілактики захворювань США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), станом на 2018 р. 210 тис. дітей і підлітків віком <20 років мали підтверджений цукровий діабет (ЦД), з яких близько 23 тис. – ЦД 2 типу [1]. Наразі відомо, що наявність у дитячому/підлітковому віці ЦД 2 типу підвищує ризик розвитку хронічних захворювань, у тому числі артеріальної гіпертензії, дисліпідемії та неалкогольної жирової хвороби печінки в дорослому віці [2]. За останніми даними, захворюваність на ЦД 2 типу щороку зростає, з 2002 по 2015 р. захворюваність зросла з 9 випадків на 100 тис. дітей/підлітків до 13,8 на 100 тис. дітей/підлітків [3]. Приблизно 18% підлітків віком від 8 до 18 років мали предіабет протягом 2005-2016 рр. [4].

У зв’язку з вищенаведеними даними, закономірним виглядає питання про необхідність проведення періодичного скринінгу предіабету і ЦД 2 типу в дітей і підлітків. Окремо важливо зазначити, що загалом скринінгові тести для виявлення ЦД досить прості і можуть бути представлені визначенням рівня глюкози плазми натще, глікованого гемоглобіну (HbA1с) і глюкозотолерантним тестом.

Робоча група з профілактики захворювань США (The U.S. Preventive Services Task Force, USPSTF) у 2022 р. опублікувала гайдлайн щодо доцільності проведення скринінгу предіабету і ЦД 2 типу в дітей і підлітків.

Діагностика предіабету і ЦД 2 типу

ЦД належить до метаболічних розладів, що характеризуються гіперглікемією. І якщо ЦД 1 типу пов’язаний з аутоімунним ураженням β-клітин підшлункової залози, що зазвичай призводить до абсолютного дефіциту інсуліну, то для ЦД 2 типу характерна інсулінорезистентність і прогресуюче зниження секреції інсуліну β-клітинами [6]. Водночас термін «предіабет» використовують у випадках, коли рівень глюкози плазми або HbA1с є вищим за норму, але поки не досяг рівнів, що є критеріями для діагностування ЦД [6].

Визначення предіабету і ЦД 2 типу в дітей і підлітків такі самі, як і в дорослих [2, 7].

Критерії предіабету в дітей і підлітків:

  • рівень глюкози плазми натще від 100 до 125 мг/дл (5,6-6,9 ммоль/л);
  • рівень HbA1c від 5,7 до 6,4%;
  • рівень глюкози через 2 год після навантаження від 140 до 199 мг/дл (7,8-11,0 ммоль/л).

Критерії ЦД 2 типу в дітей і підлітків:

  • рівень глюкози в плазмі натще >126 мг/дл (>7,0 ммоль/л);
  • рівень HbA1c >6,5%;
  • рівень глюкози через 2 год після навантаження >200 мг/дл (11,1 ммоль/л) [6].

Скринінгові тести

Хоча наразі відсутні докази, щоб рекомендувати проведення специфічного скринінгу в осіб без супутніх ознак/симптомів, предіабет і ЦД 2 типу можна виявити шляхом визначення рівня глюкози в плазмі натще, рівня HbA1c або за допомогою перорального тесту на толерантність до глюкози [2, 7]. Рівень HbA1c показує концентрацію глюкози в крові за тривалий період часу і не залежить від різких змін рівня глюкози. Пероральний тест на толерантність до глюкози виконується вранці, натщесерце і полягає у вимірюванні концентрації глюкози в крові через 2 год після перорального прийому 75 г глюкози.

Лікування і профілактика

Модифікація способу життя, спрямована на зниження маси тіла, покращення харчування і збільшення фізичної активності, є ключовою рекомендацією для молодих осіб із діагнозом предіабет і ЦД. CDC рекомендують програми, націлені на збільшення фізичної активності і покращення харчової поведінки в цій групі; вони охоплюють освітні заходи, націлені на розвиток навичок самоконтролю і створення індивідуальних планів для самоконтролю цільових показників глікемії [8].

Часто освітні програми разом із модифікацією способу життя поєднують із фармакотерапією [9, 10]. Наразі для лікування ЦД 2 типу в дітей схвалені до застосування 3 препарати: метформін, інсулін і ліраглутид [9, 10].

Рекомендації щодо клінічної практики

Потенційний тягар, якому можна запобігти

ЦД 1 і 2 типу є третім за поширеністю хронічним захворюванням у дитячому віці [2, 7]. Значна кількість ускладнень, з якими стикаються дорослі, у тому числі ниркова недостатність, ампутації нижніх кінцівок і сліпота, можуть розвиватися ще в дитинстві.

Ожиріння і надлишок жирової тканини, особливо за центральним (абдомінальним) типом, визнані ключовим фактором ризику розвитку ЦД 2 типу в молодих осіб [2, 7, 13]. Обтяжений сімейний анамнез, у тому числі гестаційний ЦД, також є важливим фактором ризику [2, 7, 13]. Наразі в клініцистів є значна кількість інструментів для оцінки факторів ризику, які можуть бути корисними для виявлення дітей і підлітків із підвищеним ризиком розвитку предіабету і ЦД 2 типу, проте дані щодо доказів їх ефективності поки обмежені [14, 15].

Сучасні дані також свідчать, що ЦД 2 типу набагато частіше реєструється в дітей старшої вікової групи порівняно з дітьми молодшого віку, симптоми його часто з’являються на початку статевого дозрівання [16]. Така частота, ймовірно, пов’язана з фізіологічною, але тимчасовою резистентністю до інсуліну в період статевого дозрівання, яка може також посилюватися метаболічними розладами, пов’язаними з ожирінням [17, 18].

Інші рекомендації

Нагадуємо, що Американська діабетична асоціація (American Diabetes Association – ​ADA) рекомендує проведення скринінгу на ЦД 2 типу після початку статевого дозрівання або у віці 10 років у дітей із надмірною масою тіла або ожирінням і наявністю >1 додаткових факторів ризику [9]. У дітей із групи високого ризику розвитку ЦД 2 типу скринінг рекомендовано проводити кожні 3 роки або частіше, якщо ІМТ підвищується.

Реферативний огляд статті US Preventive Services Task Force, Mangione C.M., Barry M.J. et al. (2022). Screening for Prediabetes and Type 2 Diabetes in Children and Adolescents: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement, JAMA. Sep 13; 328 (10): 963-967. doi: 10.1001/jama.2022.14543.

Підготувала Анна Хиць

Тематичний номер «Педіатрія» № 5 (66) 2022 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Педіатрія

01.03.2023 Ендокринологія Гіпотиреоз: сучасний алгоритм скринінгу, діагностики й лікування

Гормони щитоподібної залози (ЩЗ) необхідні для нормального розвитку більшості тканин людського організму і відіграють ключову роль у регуляції метаболізму практично всіх клітин і органів людини протягом життя. Гіпотиреоз, клінічний стан дефіциту гормонів ЩЗ, достатньо поширений у світовій популяції. ...

21.02.2023 Педіатрія Гострий больовий синдром: нові підходи до лікування

Надання медичної допомоги хворим із гострим больовим синдромом продовжує залишатись одним із пріоритетних завдань, тому питанням ефективного та безпечного знеболення приділяється чимало уваги на наукових форумах. Підчас науково-практичної конференції «Всеукраїнський ревматологічний форум – 2022 з міжнародною участю», яка відбулася 26-28 жовтня 2022 року, провідний науковий співробітник відділу некоронарних хвороб серця, ревматології та терапії ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України» (м. Київ), доктор медичних наук, професор Галина Олександрівна Проценко висвітлила одну з найактуальніших тем сьогодення у своєму виступі «Проблемна доповідь. Гострий больовий синдром: нові підходи до лікування»....

25.01.2023 Акушерство/гінекологія Терапія та сімейна медицина Ендокринологія Аменорея на фоні стресу: як зберегти репродуктивну функцію?

Через війну багато жінок в Україні та за її межами переживають чималий стрес, який може призвести до порушення менструального циклу. Пропонуємо до вашої уваги останні дані щодо функціональної гіпоталамічної аменореї, зумовленої стресом, а також підходи до лікування цього стану. ...

24.01.2023 Ендокринологія Зміна способу життя здатна знизити генетичний ризик розвитку раку щитоподібної залози

Згідно з дослідженням, яке ґрунтується на даних понад 260 тис осіб, здоровий спосіб життя зменшує вплив генетичних факторів на ризик розвитку раку щитоподібної залози (РЩЗ)....