0 %

Календар подій

18.04.2018

19 квітня, м. Київ, Україна

VIII Науково-практична конференція Української асоціації фахівців із серцевої недостатності

Інформація: http://www.strazhesko.org.ua

26-29 травня, м. Відень, Австрія

Європейський конгрес із серцевої недостатності

Інформація: www.escardio.org

8-11 червня, м. Барселона, Іспанія

28-й Європейський форум з артеріальної гіпертензії та кардіопротекції

Інформація: http://www.eshonline.org/esh-annual-meeting

15-18 вересня, м. Нешвілл, США

22-й Щорічний форум 

Американського товариства із серцевої недостатності

Інформація: www.hfsa.org

26-28 вересня, м. Київ, Україна

XIX Національний конгрес кардіологів України

Інформація: http://www.strazhesko.org.ua

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Кардіологія

10.10.2019 Кардіологія Лікування пацієнтів із фібриляцією передсердь: місце препарату Каптопрес-Дарниця

Фібриляція передсердь (ФП) – ​найчастіше стійке порушення ритму в клінічній практиці, особливо в пацієнтів з артеріальною гіпертензією (АГ), ішемічною хворобою серця (ІХС) і в осіб похилого віку (Healey J. et al., 2017). Це потенційно небезпечна аритмія, що підвищує ризик тромбоемболічних подій у 5-7 разів, ризик серцевої недостатності (СН) і смерті – ​удвічі (Patel N. et al., 2014; Alonso A. et al., 2016). У 4% пацієнтів із ФП упродовж року виникає тахікардіоміопатія. ФП віднесено до захворювань, які суттєво підвищують ризик серцево-судинних ускладнень у хворих на АГ (Williams B. et al., ESC/ESH, 2018)....

08.10.2019 Кардіологія Вплив фізичних вправ на покращення кардіоваскулярного здоров’я

Поширеність ожиріння та асоційованих із ним хвороб швидко зростає як у США, так і в цілому світі. Ожиріння пов’язане з низкою негативних впливів на стан здоров’я, зокрема зі збільшенням ризику серцево-судинних захворювань (ССЗ), цукрового діабету (ЦД) 2 типу, певних різновидів раку, смерті. В осіб із надмірною вагою імовірність розвитку ССЗ удвічі вища, а в пацієнтів із вираженим ожирінням – ​удесятеро вища, ніж у людей із нормальною вагою. Регулярні фізичні вправи (ФВ) роблять сприятливий вплив на загальний стан здоров’я, не тільки знижуючи масу тіла, а й протидіючи ЦД 2 типу та ССЗ. ...

24.09.2019 Кардіологія Гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST

Витяг з Уніфікованого клінічного протоколу екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації ­(Наказ МОЗ України від 03.03.2016 № 164)...

24.09.2019 Кардіологія Случай успешной диагностики и лечения разрыва межжелудочковой перегородки у пациентки с острым инфарктом миокарда

Одним из наиболее серьезных осложнений острого инфаркта миокарда (ОИМ) является кардиогенный шок (КШ). Он развивается у 5-10% пациентов с ОИМ с элевацией сегмента ST на электрокардиограмме (ЭКГ) и считается самой частой причиной внутригоспитальной летальности у этой категории больных [1]....