Пембролізумаб (Кітруда®) у першій лінії терапії раку легені: успішні результати дослідження KEYNOTE‑042

04.06.2018

 

У хворих на рак легені пізніх стадій найважливішою метою лікування є подовження тривалості життя. KEYNOTE‑042 – ​перше рандомізоване дослідження III фази, в якому імунотерапевтичний протипухлинний препарат, застосований у монотерапії, порівняно зі стандартною хіміотерапією (ХТ) 1-ї лінії значно покращив загальну виживаність як первинну кінцеву точку в пацієнтів з раком легені [1].

KEYNOTE‑042 – ​міжнародне рандомізоване дос­лідження III фази, сплановане для порівняння ефек­тивності пембролізумабу та стандартної платиновміс­ної хіміотерапії в пацієнтів з місцево­розповсюдженим або метастатичним ­PD-L1-позитивним недрібно­клітинним раком легені (НДКРЛ). Позитивність за PD-L1 визначається як TPS (tumor expression score) ≥1%, тобто експресія PD-L1 принаймні в 1% пухлинних клітин. Учасники KEYNOTE‑042 не мали геномних порушень EGFR/ALK і раніше не отримували системного проти­пухлинного лікування. Первинною кінцевою точкою була загальна виживаність, яку оцінювали послідовно у пацієнтів з TPS ≥50, ≥20 та ≥1%. Вторинними кінцевими точками були виживаність без прогресування та частота об’єктивної відповіді.

Загалом у дослідження включили 1274 пацієнти, яких рандомізували 1:1 для призначення пембролізумабу як монотерапії (фіксована доза 200 мг через кожні 3 тижні) або платиновмісної ХТ за однією з двох схем:

  1.  карбоплатин AUC 5 або 6 мг/мл за 1 хв + доцетаксел 200 мг/м2 площі тіла через кожні 3 тижні (максимально 6 циклів);
  2. карбоплатин AUC 5 або 6 мг/мл за 1 хв + пеметрексед 500 мг/м2 через кожні 3 тижні (максимально 6 циклів).

Після завершення основного курсу ХТ пацієнти з неплоскоклітинною гістологією НДКРЛ опціонально могли отримувати подальше лікування пеметрекседом 500 мг/м2.

Проміжний аналіз, проведений Незалежним комітетом з моніторингу даних, показав, що пембролізумаб значно покращує загальну виживаність порівняно з ХТ у пацієнтів з TPS ≥50, ≥20% та в усій популяції дослід­ження (TPS ≥1%). Профіль безпеки пембролізумабу в KEYNOTE‑042 не відрізнявся від такого у попередніх дослідженнях препарату, застосованого як монотерапії у пацієнтів з НДКРЛ.

За рекомендацією незалежного комітету дослідження наразі триває з метою оцінки виживаності без прогресування.

Дані проміжного аналізу KEYNOTE‑042 були надані Управлінню з контролю якості харчових продуктів і лікарських препаратів США (FDA) для прискореного схвалення нового показання. Раніше пембролізумаб (Keytruda®/Кітруда®, MSD) вже отримав схвалення FDA для лікування таких категорій пацієнтів з НДКРЛ:

  • монотерапія – ​1-ша лінія лікування пацієнтів з метастатичним НДКРЛ з високою експресією PD-L1 (TPS ≥50%) та без геномних порушень EGFR/ALK в пухлині;
  • монотерапія – ​2-га лінія лікування пацієнтів з метастатичним НДКРЛ з експресією PD-L1 (TPS ≥1%), у яких захворювання прогресувало на тлі або після платиновмісної ХТ (у хворих з геномними порушеннями EGFR/ALK умовою для призначення пембролізумабу є прогресування захворювання на тлі лікування відповідними таргетними препаратами);
  • комбінована терапія з пеметрекседом і карбо­платином – ​1-ша лінія лікування пацієнтів з метаста­тичним неплоскоклітинним НДКРЛ.

При метастатичному НДКРЛ пембролізумаб призначають у фіксованій дозі 200 мг через кожні 3 тижні до прогресування захворювання або появи токсичності, яку не можна контролювати. У пацієнтів без прогресування, які добре переносять препарат, лікування можна продовжувати до 24 міс.

За даними трьох попередніх досліджень KEYNOTE (001, 010 та 024), серед 4784 пацієнтів з НДКРЛ, які пройшли скринінг із визначенням експресії PD-L1, 33% мали TPS <1%, 38% – ​TPS 1-49% і 28% – ​TPS ≥50% [2]. Таким чином, принаймні дві третини хворих на НДКРЛ пізніх стадій є потенційними кандидатами на моно­терапію пембролізумабом у 1-й лінії.

Інвестиційний ринок уже відреагував на результа­ти проміжного аналізу KEYNOTE‑042: після пові­домлення про успішне досягнення первинної кінцевої точки акції компанії MSD (Merck & Co. у США) зросли на 5% [3]. Пембролізумаб (Кітруда®), який називають імуно­терапевтичним препаратом-блокбастером, 2017 року приніс MSD 3,81 млрд доларів. За прогнозами Credit Suisse, 2023 року цей показник сягне 10 млрд доларів.

Докладні результати проміжного аналізу дослідження KEYNOTE‑042 будуть представлені на конгресі Американського товариства клінічних онкологів (ASCO 2018), який відбудеться на початку червня у м. Чикаго.

Література

  1.  KEYTRUDA® (pembrolizumab) Monotherapy Met Primary Endpoint in Phase 3 KEYNOTE‑042 Study, Significantly Improving OS as First-Line Therapy in Locally Advanced or Metastatic NSCLC Patients Expressing PD-L1 in at Least 1 Percent of Tumor Cells. Merck & Co Press Release, dated 9 April 2018, accessed 21 May 2018.
  2. Aggarwal C. et al. Prevalence of PD-L1 expression in patients with non-small cell lung cancer screened for enrollment in KEYNOTE‑001, –010, and –024. Annals of Oncology, 2016; 27 (6): vi359-vi378.
  3. Key Keytruda data drives Merck & Co up by 5%. https://www.thepharmaletter.com. Accessed 21 May 2018.

Стаття у форматі PDF

Тематичний номер «Онкологія» № 2 (53), травень 2018 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Онкологія та гематологія

05.08.2020 Онкологія та гематологія Ключові аспекти набутої гемофілії

Набута гемофілія (НГ) – це рідкісне порушення гемостазу, що характеризується спонтанною кровотечею за відсутності попереднього анамнезу кровотеч. Особливістю НГ є поява інгібіторів до факторів згортання (найчастіше до VIII фактора). Небезпека цього стану пов’язана передусім із масивною кровотечею, котра може призвести до летального наслідку....

31.07.2020 Онкологія та гематологія Урологія та андрологія Передопераційне лікування пазопанібом покращує результати хірургічного лікування нирково-клітинного раку з пухлинним тромбозом нижньої порожнистої вени високого рівня

У статті представлено результати дослідження ефективності передопераційного прийому пазопанібу для покращення результатів хірургічного лікування нирково-клітинного раку з пухлинним тромбозом нижньої порожнистої вени III або IV рівня. Прийом пазопанібу сприяє зменшенню об’єму крововтрати і тривалості післяопераційної госпіталізації, а також дозволяє уникнути таких інвазивних втручань, як використання апарата штучного кровообігу, мобілізація печінки й створення доступу до грудної порожнини....

26.07.2020 Онкологія та гематологія Аналіз останніх міжнародних рекомендацій щодо системного лікування поширеного раку нирки

Нирковоклітинний рак (НКР) є найпоширенішою формою раку нирки і становить близько 80-85% усіх злоякісних уражень органа. У структурі онкологічної захворюваності дорослого населення на патологію припадає 2-3% усіх випадків злоякісних пухлин (B.I. Rini et al., 2009). Щороку у світі реєструють близько 209 тис. нових випадків захворювання та 102 тис. смертей від НКР....

26.07.2020 Онкологія та гематологія Фізичні навантаження та вправи у пацієнтів з раком легені: чи справдяться очікування?

Раніше хворим на рак рекомендували відпочивати, одужувати й економити енергію, уникаючи втомливих фізичних навантажень. Тим не менше з кінця 1980-х років [1] з’являлися нові дані, підтримуючи уявлення про те, що фізична активність (будь-які тілесні рухи, що виробляються скелетними м’язами та призводять до енерговитрат) і фізичні вправи (включаючи лише заплановану, структуровану та повторювану діяльність, спрямовану на покращення або підтримку одного чи декількох компонентів фізичної форми) можуть забезпечити відповідну користь в онкології. Було повідомлено про обернену кореляцію між фізичною активністю (ФА) та смертю або рецидивом у хворих на рак [2-4]....