0 %

Європейські стандарти діагностики та лікування глаукоми в Україні

18.07.2018

Сучасна стратегія перспективного розвитку медичної науки та практики орієнтована на світові стандарти профілактики, діагностики та лікування, що потребує впровадження сучасних протоколів европейського та світового зразка в практичну діяльність медичних установ та освітніх медичних закладів.

Європейською офтальмологічною спільнотою проаналізовані матеріали чисельних багатоцентрових досліджень з різних захворювань офтальмології та підготовлені певні матеріали для клінічного застосування у вигляді різного зразка протоколів, рекомендацій та настанов. Можна з упевненістю сказати, що такі европейські документи і повинні бути використані як регламентуючі у практичній роботі лікаря.

Треба відзначити, що Європейським глаукомним товариством (EGT) напрацьовано та видано документ Terminology and Guidelines for Glaucoma, у якому зібрано весь необхідний для офтальмолога матеріал стосовно глаукоми, котрим вже понад 15 років користуються офтальмологи. На жаль, обмеженість застосування цієї настанови в Україні та на всьому пострадянському просторі відіграє негативну роль як у спілкуванні та взаєморозумінні між офтальмологами, так і в переважанні глаукоми серед інвалідності по зору.

Варто зазначити, що новостворене Українське глаукомне товариство було започатковане за підтримки EGS, враховуючи ситуацію по глаукомі в Україні, а саме: стрімке зростання хворих та інвалідності, несвоєчасне діагностування, відсутність реєстру хворих на глаукому, відсутність єдиного алгоритму діагностики та лікування. При цьому протокол діагностики та лікування глаукоми МОЗ України від 2011 року за терміном складання дійсно потребує оновлення. Сьогодні наше товариство вже налічує біля 300 членів, зареєстроване у EGS, та маємо тісні зв’язки з Всесвітньою глаукомною асоціацією (WGA), а її президент Кейт Мартін та директор всесвітньо відомого Інституту глаукоми Монреаля Паул Гарасимович приєдналися до Товариства як почесні члени.

Хочу повідомити, що за минулі 2 роки від вступу до членства у EGS нами велася дуже активна переговорна робота задля отримання дозволу на видання української версії Terminology and Guidelines for Glaucoma. Остання крапка стосовно цих питань була поставлена на черговому зібранні членів EGS, яке відбулося 6-9 вересня минулого року в Лондоні, де нарешті був визначений регламент сумісних робіт з підготовки та видання української версії Terminology and Guidelines for Glaucoma. Було прийнято рішення, що переклад українською здійс­нюють офтальмологи з ­Українського глаукомного ­товариства, макет готує італійське ­видання PubliComm, а остаточну корекцію макета здійснюємо в Україні, і тільки після повної легалізації у PubliComm матеріал настанов отримає дозвіл на використання.

Дуже показовим є той факт, що першим кроком діяльності Товариства і була підготовка та впровадження цього документа як сучасного джерела світових стандартів.

Нарешті презентація Української версії європейської Terminology and Guidelines for Glaucoma відбулася на відкритті XIII Конгресу EGS, який пройшов у травні цього року у м. Флоренції (Італія).

Сьогодні оригінальна Terminology and Guidelines for Glaucoma легалізована у багатьох країнах світу, а саме у Великій Британії, Іспанії, Туреччині тощо. Та ми пишаємося, що саме Україна, єдина серед усього пострадянського простору, отримала переведену українською та легалізовану у EGS версію цього унікального регламентуючого документа по глаукомі. Зрозуміло, що така подія сталася за допомогою двох попередніх пpезидентів EGS Ані Туулонен (Anjа Тuulonen) та Карло Траверзо (Carlo Traverso).

Треба відзначити, що впровадження настанов мало велике значення як для EGS, яке прагне до розповсюдження сучасних стандартів діагностики та лікування глаукоми серед інших країн світу, так і для українських офтальмологів, які нарешті отримали вкрай важливі матеріали європейських протоколів для застосування в практичній та освітянській діяльністі.

Надихає той факт, що напрям імплементації міжнародного досвіду, так своєчасно рекомендованої МОЗ України у підходах ведення пацієнтів з глаукомою, ініційовано та реалізовано новоствореним Українським глаукомним товариством, ПВНЗ «Київський медичний університет», а видання підготовленої української версії Terminology and Guidelines for Glaucoma EGS здійснено завдяки тісній співпраці з інноваційною японської фармацевтичною компанією Сантен (Santen). Сантен сьогодні, орієнтуючись на офтальмологію, розвиває у всьому світі унікальні наукові знання, використовуючи нові організаційні можливості, а саме мультиканальні інтерактивні заходи.

Завдяки прогресивним та сучасним підходам та у тісній співпраці з провідними офтальмологами світу стає реальним впровадження нових технологій, що є вкрай важливим для покращення життя пацієнтів, благополуччя їхніх родин та суспільства в цілому.

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 13-14 (434-435), липень 2018 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Терапія та сімейна медицина

14.06.2019 Терапія та сімейна медицина Неповторимые портреты

Анатолий Пелещук и Дмитрий Чеботарев, Николай Амосов и Виктор Карпенко, Василий Братусь и Надежда Пучковская, Александр Грандо и Ирина Следзевская – вот некоторые герои первого раздела книги «Далекое и близкое»....

12.06.2019 Терапія та сімейна медицина Серцево-легенева реанімація (продовження)

Реанімація (від лат. апimatio – ​оживлення) – ​це відновлення різко порушених або втрачених життєво важливих функцій організму. Проводиться при клінічній смерті (у перші 4-6 хв з моменту зупинки дихання і кровообігу; пізніше виникають незворотні зміни в центральній нервовій системі і настає біологічна смерть)....

12.06.2019 Неврологія Терапія та сімейна медицина Неврологічні розлади: проблема коморбідності

28-29 березня у м. Києві відбувся XII Національний конгрес з міжнародною участю «Людина та ліки – Україна». Насичена програма заходу охопила актуальні питання багатьох дисциплін, у тому числі було заслухано доповіді, присвячені неврологічним захворюванням....

11.06.2019 Інфекційні захворювання Терапія та сімейна медицина Лікар сімейної медицини у боротьбі з інфекційними захворюваннями

Сьогодні інфекційні захворювання є не тільки причиною незадовільного стану здоров’я населення, а й важливою соціально-економічною проблемою людства. Лікарі первинної ланки надання медичної допомоги першими контактують із потенційним носієм збудника та вирішують подальшу тактику його лікування....