Медична лабораторія CSD: експертна лабораторна діагностика – основа ефективної терапії онкологічних захворювань і персоналізованої медицини

04.01.2021

Стаття у форматі PDF

Для спостереження за раковими клітинами, які залишилися в організмі пацієнта після проведеної терапії, сьогодні використовують різні методи. Отримана інформація дозволяє лікарю відповісти на найголовніші запитання:

  • Як пацієнт реагує на лікування?
  • Наскільки необхідне продовження терапії?
  • Чи є ознаки рецидиву або прогресування раку?

Серед найпоширеніших методів визначення раку та моніторингу стану онкохворого залишаються комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія, позитронно-емісійна томографія, мамографія та рентгенографія. Однак ці засоби візуалізації мають свої обмеження та не дозволяють виявити після операції на ранніх стадіях раку мінімальну залишкову хворобу, яка в майбутньому призведе до рецидиву захворювання.

Для якісної діагностики онкологічних захворювань і призначення ефективної терапії Медична лабораторія CSD пропонує сучасний персоніфікований тест Signatera від компанії Natera.

Signatera – ​це молекулярний тест, виготовлений на основі унікального набору мутацій пухлинних клітин конкретного пацієнта. Він дає можливість виявити циркулюючу ДНК пухлини у крові та мінімальну залишкову хворобу (MRD) після операції, може бути використаний для моніторингу відповіді на лікування раку або доклінічного виявлення рецидиву раку після ремісії.

? Чим Signatera відрізняється від інших сучасних біомаркерів?

Signatera не є традиційним онкологічним тестом. Він не фокусується на добре охарактеризованих мутаціях, онкогенах або гарячих точках, як більшість тестів. Натомість Signatera використовує інформацію про пухлину, відбираючи 16 унікальних мутацій, виявлених у конкретній пухлині, щоб визначити після цього їх у циркулюючій ДНК (cfDNA) з чутливістю до 0,01% мутації на фоні нормальної ДНК.

Наскільки точним є Signatera?

Signatera – ​надзвичайно чутливий і специфічний тест, оскільки він спеціально розроблений для пухлини конкретного пацієнта. Специфічність становить >99,5%, є можливість контролювати появу помилок, які виникають у результаті виявлення природних фонових варіантів, що трапляються в ДНК пацієнта. Signatera може виявити одну молекулу циркулюючої пухлинної ДНК у 10 мл плазми крові.

? Як проводиться тест?

1-й етап – ​аналіз для визначення унікального набору пухлинних мутацій пацієнта

Послідовність ДНК у пухлинній тканині та нормальних клітинах порівнюють, щоб визначити унікальний набір мутацій у пухлинній тканині. Ця процедура проводиться лише один раз.

2-й етап – ​спеціальна розробка та персоналізація

За спеціальним алгоритмом обираються 16 пухлинних мутацій, які потім будуть досліджуватись у зразку крові. Проводиться відбір клональних мутацій, це забезпечує те, що вони обов’язково будуть присутні у разі майбутнього рецидиву. Ця процедура проводиться лише один раз.

3-й етап – ​тест Signatera визначає наявність або відсутність пухлинної ДНК

Після створення персоналізованого тесту Signatera його можна використовувати для визначення наявності або відсутності пухлинної ДНК в усіх майбутніх зразках крові.

? Що означають результати?

Позитивний результат Signatera вказує на наявність циркулюючої ДНК пухлини у крові пацієнта, а отже – ​на наявність пухлини в організмі. Числове значення пов’язане із загальним пухлинним навантаженням для кожного пацієнта, але лише в порівнянні з попередніми результатами Signatera. Тобто позитивний результат свідчить про те, що існує високий ризик рецидиву раку, якщо його діагностували на ранній стадії. Тест може бути призначений лікарем для контролю та оцінки реакції пухлини на лікування.

Негативний результат Signatera вказує на те, що циркулююча ДНК пухлини не була виявлена в крові пацієнта на момент взяття біологічного матеріалу. При метастатичному раку негативний результат може означати, що лікування змогло зменшити кількість ракових клітин до рівня, нижчого за ліміт детекції методу (0,01%), тобто лікування було ефективним.

Важливо: негативні результати з часом можуть змінюватися. Негативний результат Signatera не гарантує, що ДНК пухлини відсутня у крові пацієнта або що вона ніколи не буде виявлена в майбутньому. Для раннього виявлення залишкової хвороби рекомендується періодичний моніторинг із використанням тесту Signatera в онкологічних лікувальних центрах протягом курсу терапії за вказівкою лікаря.

? Де в Україні можна замовити тест Signatera?

Офіційним представником компанії Natera (виробника тесту Signatera) в Україні є Медична лабораторія СSD. Спеціалісти лабораторії проводять взяття крові та готують необхідні для секвенування пухлинної тканини гістологічні препарати і передають їх до США для подальшого дослідження.


Детальніше про Медичну лабораторію CSD

Медична лабораторія CSD – ​унікальний лабораторний комплекс, який надає повний спектр послуг з лабораторної та патоморфологічної діагностики по всій Україні. У переліку послуг CSD – ​більш ніж 1300 видів аналізів і досліджень різної складності – ​від загального аналізу крові до визначення гістологічного типу пухлини та її молекулярного профілювання.

Медична лабораторія CSD об'єднує патолого-анатомічне відділення, лабораторію цитоморфології; відділення клінічної патології, відділ онкогематології, лабораторію мікробіології та молекулярно-генетичний центр. Завдяки цьому ми проводимо всі необхідні лабораторні дослідження, які дозволяють всебічно оцінити стан здоров’я кожного пацієнта.

У своїй роботі Медична лабораторія CSD керується принципами професіоналізму, інноваційності та безпеки, котрі забезпечують робота потужної команди фахівців, автоматизація робочих процесів і дотримання контролю якості. У Медичній лабораторії CSD працюють найкращі фахівці України, які виконують усі види досліджень на найсучаснішому високотехнологічному обладнанні.

Медична лабораторія CSD надає консультації в сфері патоморфологічної діагностики за вузькоспеціалізованими напрямами, такими як дерматопатологія, нейропатологія, гематопатологія, нефропатологія, патологія м’яких тканин тощо.

Лабораторія є визнаним лідером у проведенні цитологічного скринінгу раку шийки матки, діагностиці раку молочної залози та визначенні його молекулярних підтипів.

Все це дозволяє Медичній лабораторії CSD отримувати найбільш точні результати досліджень, забезпечувати клієнтів послугами високої якості та залишатися лідером у сфері патоморфологічної діагностики в Україні.


Тематичний номер «Онкологія, Гематологія, Хіміотерапія» № 5 (66) 2020 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Діагностика

25.02.2021 Онкологія та гематологія Ельтромбопаг: нові горизонти в лікуванні апластичної анемії

На сьогодні основним методом лікування апластичної анемії (АА) є імуносупресивна терапія (ІСТ), на яку відповідають приблизно дві третини пацієнтів. Однак у значної частки цих респондентів згодом розвивається рецидив, а третина хворих на АА взагалі не відповідає на ІСТ. Тривалий час медицина нічого не могла запропонувати таким пацієнтам, окрім трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин, аж доки не з’явилися дані щодо ефективності ельтромбопагу в лікуванні АА. Саме цьому препарату присвячено наш огляд....

03.02.2021 Діагностика Сучасний підхід до діагностики целіакії

На VIII науковій сесії ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» під назвою «Новітні технології в теоретичній та клінічній гастроентерології» кандидат медичних наук, лікар-дієтолог Ольга Олександрівна Наумова представила свою доповідь «Сучасні алгоритми діагностики целіакії та принципи її дієтичної корекції», підготовлену спільно з медичною лабораторією «ДІЛА». Спікерка розповіла про методи діагностики целіакії, що наразі є найспецифічнішими та найефективнішими....

15.01.2021 Онкологія та гематологія Європейські рекомендації щодо первинної протигрибкової профілактики у дорослих пацієнтів онкогематологічного профілю

У 2005 р. Європейська група з трансплантації крові та кісткового мозку (EBMT), Європейська організація з вивчення та лікування онкологічних захворювань (EORTC), Європейська асоціація боротьби з лейкозами (ELN) та Міжнародне товариство з вивчення послабленої імунної реактивності (ICHS) започаткували проведення Європейської конференції з питань інфекцій при лейкозах (ECIL). ...

15.01.2021 Онкологія та гематологія Клінічні настанови ESMO щодо діагностики, лікування та спостереження пухлин із невідомим первинним вогнищем

Пухлини з невідомим первинним вогнищем (ПНПВ) – ​гетерогенна група метастатичних пухлин, при яких стандартна діагностика не дає змоги ідентифікувати місце походження первинної пухлини. ПНПВ становлять 3-5% усіх злоякісних новоутворень. Унікальна біологія цих пухлин залишається майже не відомою [1]. Тим не менше, сучасні дані свідчать про те, що метастатична дисемінація може відбуватися за відсутності росту первинної пухлини внаслідок метастатичної агресивності, властивої раковим клітинам. Явище хромосомної нестабільності нещодавно було запропоновано як пояснення частини незвичайних клінічних проявів, хіміорезистентності та поганих результатів лікування пацієнтів із ПНПВ [2]....