Діагностика

09.11.2015 Діагностика Клінічні форми хронічної вірусної інфекції Епштейна-Барр: питання сучасної діагностики та лікування

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), близько 90% дорослого населення планети інфіковані вірусом Епштейна-Барр (ВЕБ). Первинне інфікування призводить до довічної персистенції збудника з можливою періодичною реактивацією. Полная версия статьи в формате PDF....

03.11.2015 Діагностика Коронавірусні інфекції: загроза людству з Близького Сходу, спричинена MERS-CoV?

У статті описано клінічні прояви та наведено принципи лабораторної діагностики коронавірусів. Також проаналізовано епідеміологічну ситуацію у світі щодо БСРС, спричиненого MERS-CoV, яка змусила спеціалістів суттєво підвищити рівень епідеміологічної небезпеки коронавірусів. Продовження. Початок у № 17.  Полная версия статьи в формате PDF.  ...

23.10.2015 Діагностика Коронавірусні інфекції: загроза з Близького Сходу, спричинена MERS-CoV?

Виступаючи на 66-й сесії асамблеї Всесвітньої організації охорони здоров’я, що проходила в м. Женеві (Швейцарія), глава ВООЗ Маргарет Чен зазначила: «…новий коронавірус MERS-CoV є глобальною загрозою людству. Це тривожний дзвінок, і ми повинні на нього відповісти. Ми занадто мало знаємо про цей вірус. Кожна нова хвороба, яка поширюється швидше, ніж наші знання про неї, виходить з-під контролю». Полная версия статьи в формате PDF....

21.10.2015 Діагностика Діагностична роль визначення рівня діаміноксидази у пацієнтів з алергічними захворюваннями

В останні десятиліття у всьому світі відзначається зростання рівня захворюваності на алергію, не є виключенням і сезонний алергічний риніт (САР) [16]. Поєднана алергічна патологія в понад 80% випадків пов'язана з ураженням органів травлення, що призводить до всмоктування неповністю розщеплених компонентів їжі, формування гіперчутливості до харчових, побутових, епідермальних і пилкових алергенів [13]. Полная версия статьи в формате PDF....

02.10.2015 Діагностика Кардіологія Возможности эхокардиографии в диагностике аритмогенной кардиомиопатии правого желудочка

Аритмогенная кардиомиопатия правого желудочка (АКМП) – заболевание мышцы сердца, характеризующееся частичным или полным прогрессирующим фиброзно-жировым замещением миокарда правого желудочка (ПЖ) и ассоциированными аритмиями, возникающими из ПЖ. Заболевание возникает вследствие генетического дефекта десмосом и наследуется по аутосомно-доминантному типу. Классические проявления заболевания (правожелудочковые аритмии) отмечаются между вторым и четвертым десятилетием жизни, у около 80% пациентов за...

10.07.2015 Діагностика Тромбоэластография – новые возможности оценки гемостаза в практической медицине (II часть)

Окончание. Начало в № 1, 2015 г. Дополнительные параметры Коагуляционный индекс (CI) является производным параметром от R, K, MA и угла a и характеризует коагуляционный потенциал крови пациента в целом. Нормальные значения коагуляционного индекса лежат в диапазоне между -3,0 и 3,0. Положительные значения вне этого диапазона (CI >3,0) указывают, что образец находится в гиперкоагуляции, тогда как отрицательные значения вне этого диапазона (CI <-3,0) указывают, что образец в гипокоагуляци...

10.07.2015 Діагностика Неинвазивная кардиовизуализация при хронической систолической сердечной недостаточности: доклад Европейской ассоциации специалистов по кардиовизуализирующим методам исследования (EACVI)

Введение При сердечной недостаточности (СН) со сниженной фракцией выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) неинвазивная кардиовизуализация способствует постановке диагноза, определению прогноза и выбору терапии, помогая тем самым врачу принять правильное решение. Цель настоящего согласительного документа сводится к анализу клинической значимости неинвазивной кардиовизуализации у больных с систолической СН. Основное внимание уделяется роли этих методов в выборе тактики (рис. 1). Рис. 1. Применение ...

09.07.2015 Діагностика Деякі шляхи удосконалення методів діагностики уражень серця у дітей з ревматичними хворобами (II частина)

Продовження. Початок у № 1, 2015 р. Принциповою новизною аналізу МКГ-показників є оцінювання динаміки змін густини струму протягом кардіоциклу (рис. 3).Якщо в будь-якому місці міокарда триває процес де- або реполяризації, значення густини струму на відповідній ділянці магнітної карти змінюють...

09.07.2015 Діагностика Показники варіабельності серцевого ритму в оцінюванні адаптаційних процесів

На сьогодні одним із найпоширеніших методів оцінювання адаптації є її дослідження на підставі даних варіабельності серцевого ритму. У результаті численних фізіологічних і клінічних досліджень доведено можливість застосування даних вимірювання сукупності функціональних показників серцево-судинної системи як індикатора адаптивних реакцій цілісного організму і показника ризику розвитку захворювань. Використання такого підходу є можливим, оскільки система кровообігу слугує сполучною ланкою між усіма...

07.07.2015 Діагностика Биомаркеры для диагноза и прогноза рака предстательной железы (часть II)

Продолжение. Начало в № 10. ПСА в периферической крови каталитически не активен, не образует комплексов с ингибиторами протеаз и другими белками и циркулирует в свободной форме. Его концентрация составляет 10-30% общего ПСА. Как было сказано выше, каталитические процессы происходят в семенной плазме и представлены более низкими концентрациями в злокачественных новообразованиях предстательной железы предположительно из-за нарушения нормальной секреции ПСА в протоки. Следовательно, отношение ...

23.06.2015 Діагностика Биомаркеры для диагноза и прогноза рака предстательной железы

Рак предстательной железы (РПЖ) сегодня считается одной из самых серьезных медицинских проблем среди мужского населения (рис. 1). В Европе РПЖ является наиболее распространенной солидной опухолью, заболеваемость которой составляет 214 случаев на 1 тыс. мужчин, опережая таковую для рака легкого и колоректального рака. К тому же в настоящее время РПЖ занимает 2-е место среди основных причин смерти от рака у мужчин. [caption id="attachment_25855" align="alignleft" width="300"] Рис. 1. РПЖ появ...

22.06.2015 Діагностика Кардіологія Функціональна діагностика серцево-судинних хвороб (За матеріалами ІІІ науково-практичної конференції)

18-19 березня в м. Києві відбулася ІІІ науково-практична конференція «Функціональна діагностика серцево-судинних хвороб», співорганізаторами якої виступили Національна медична академія післядипломної освіти (НМАПО) ім. П.Л. Шупика та ДУ «Інститут серця МОЗ України». Під час заходу обговорювалися питання клінічної значущості сучасних методів функціональної діагностики. Доповідь доцента кафедри функціональної діагностики НМАПО ім. П.Л. Шупика, кандидата медичних наук Віктора Олександровича Ку...